Akcinės bendrovės „Linas Agro Group“ veiklos analizė


Įvadas. Teoriniai įmonės veiklos analizės aspektai. Finansinė analizė. Absoliučių ir santykinių rodiklių naudojimas. Pelningumo rodiklių analizė. Mokumo ir likvidumo analizė. Įmonės vidaus ir išorės aplinkos, „SSGG“ ir „PEST“ analizė. AB ,,linas agro group‘‘ finansinės veiklos analizė. Bendrovės veiklos charakteristika, vidinė ir išorinė aplinka. Akcinės bendrovės „Linas Agro Group“ 2017 m. – 2019 m. balanso ir pelno-nuostolio ataskaitos horizontali ir vertikali analizė bei bankroto tikimybė. Išvados ir siūlymai. Literatūra.


Įmonių veiklos analizė – tai įvairios ekonominės informacijos apie įmonės veiklą rinkimas, visapusis ir objektyvus jos tyrimas ir vertinimas siekiant padėti įmonės vadovybei pasiekti numatytus tikslus. Gerai atlikta įmonių veiklos analizė padeda atsakyti į daugelį klausimų, pavyzdžiui: kokie įmonės veiklos rezultatai buvo pasiekti ankstesniais metais, kodėl buvo gauti tokie rezultatai, ar galėjo jie būti geresni, kokios priežastys turėjo įtakos rezultatams ir jų pokyčiams, palyginti su ankstesnių laikotarpių ir planiniais rezultatais, ar buvo galima dirbti geriau, taupiau naudoti išteklius, ar buvo priimti teisingi, ekonomiškai pagrįsti sprendimai ir kt. Atliekant įmonių veiklos analizę, nagrinėjama įvairių rodiklių dinamika ir struktūra, jų tarpusavio ryšiai ir priklausomybė, nustatomi veiksniai, turėję įtakos tam tikrų rodiklių pokyčiams. Laisvos konkurencinės rinkos sąlygomis galioja nuostata, kad įmonės veiklos analizę būtina atlikti visais veiklos laikotarpiais, t. y. net tada, kai dirbama gerai ir pelningai. Įmonių veiklos analizė padeda nustatyti įmonės galimybes ir pranašumus konkurencinėje rinkoje ir krizinių situacijų atvejais, pastebėti rizikingiausias veiklos sritis. Ji padeda ištirti ir mobilizuoti ekonominės ir socialinės plėtros rezervus, ūkinio potencialo efektyvumo didinimo galimybes, parengti išsamias prognozes, priimti strateginius ir taktinius valdymo sprendimus.

Būdingiausi įmonių veiklos analizės bruožai, nusakantys jos, kaip ekonominės informacijos šaltinio, reikšmę yra: 1) išsamus ekonominių reiškinių tyrimas, tų reiškinių ar jų techninių ekonominių rodiklių kitimą nulemiančių veiksnių ir priežasčių nustatymas; 2) objektyvus įmonės veiklos įvertinimas atsižvelgiant į organizacinį ir techninį lygį ir veiklos ypatybes; 48 3) vidaus ir išorės rezervų, nepanaudotų galimybių atskleidimas ir tyrimas; 4) veiklos gerinimo priemonių nustatymas ir jų įgyvendinimo kontrolė; 5) įmonės ateities perspektyvų numatymas. Įmonių veiklos analizė ypač svarbi investuotojams ir vadybininkams. Investuotojų požiūriu analizė svarbi ateities įvykiams numatyti, o vadybininkams – ne tik prognozuoti ateitį, bet dar svarbesniam dalykui – planavimui veiklos, kuri garantuotų ateities veiklos plėtrą.

Finansinė analizė – tai visapusis, objektyvus ir nuoseklus įmonės finansinės ir kitų su ja susijusių veiklų tyrimas siekiant padėti įmonės vadovybei priimti teisingus valdymo sprendimus ir įgyvendinti numatytus tikslus. Finansinės analizės reikšmė visada buvo didelė, tačiau ji ypač svarbi šiuolaikinėms ūkio raidos sąlygomis. Padidėjo informacijos patikimumo reikalavimai priimant sprendimus, poreikis nuodugniau ištirti priežastinius ryšius, pirminius ir antrinius veiksnius, lėmusius rodiklių kitimą. Konkurencingos rinkos sąlygomis ypač reikia efektyvios veiklos rezultatų kontrolės bei vertinimo sistemos, kad įmonių vadovybė galėtų kuo tiksliau įvertinti verslo riziką ir priimti racionalius, tinkamus valdymo sprendimus. Siekdamos sėkmingai konkuruoti rinkoje, įmonės privalo nuolat ieškoti rezervų veiklai gerinti, kurti naujus produktus ir paslaugas, diegti naują techniką ir technologijas, tobulinti valdymo metodus. Sprendžiant šiuos uždavinius svarbią reikšmę turi finansinė analizė, ja remiantis galima objektyviai įvertinti konkrečią ekonominę padėtį, įmonės veiklos sąlygas ir galimybes. Tinkamai atlikta finansinė analizė padeda įmonės vadovybei.

  • Microsoft Word 93 KB
  • 2020 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (7204 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jolka
  • Akcinės bendrovės „Linas Agro Group“ veiklos analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Akcinės bendrovės „Linas Agro Group“ veiklos analizė. (2020 m. Vasario 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/akcines-bendroves-linas-agro-group-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 30 d. 03:24
×
146 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo