Danija referatas


Referatas apie danija. Referatas danija. Turizmas danijoje kursinis. Danija kursinis. Referatai apie danija. Danijos swot analizė. Danija-skaidres. Danijos pramone. Danijos zemes ukio turizmas. Danijos eksportas referatas.

Geografijos referatas. Įvadas. Geografinė padėtis. Jutlandija. Farerų salos. Grenlandija. Swot analizė. Danijos istorija. Politinė padėtis. Nato ir es. Swot analizė. Danijos ekonominė padėtis. Bendra ekonominė situacija. Danijos jūrininkystė ir žuvininkystė. Danijos pramonė. Žemės ūkis ir maisto pramonė. Užsienio prekyba. Užsienio investicijos. Swot analizė. Danijos ryšiai su lietuva. Dvišalis bendradarbiavimas. Eksportas. Investicijos. Danijos dvišalė pagalba lietuvai. Danijos socialinė padėtis. Etninė ir religinė padėtis. Švietimas. Turizmas. Kultūra. Muzika. Kinas. Literatūra. Pramogos ir įdomybės. Literatūra. Yra šalis, kuri atrodo niekuo – nei upių ilgumu, nei kalvų aukštumu, nei ežerų gilumu– nepranoksta lietuvos. Ji nėra didesnė plotu, nėra daug gausesnė gyventojų skaičiumi. Jos atstumas iki šiaurės poliarinio rato vos ne toks pat kaip ir iš lietuvos. Tačiau danijoje yra nemažai dalykų, kurie stebina ir traukia pasaulio žmonių širdis ir protus.


Yra šalis, kuri atrodo niekuo – nei upių ilgumu, nei kalvų aukštumu, nei ežerų gilumu– nepranoksta Lietuvos.

Pirmasis dalykas, kuris maloniai nustebina, yra žmonės ir jų daniškumas, suprantamas, kaip meilė danijai, danų kalbai, istorijai, gamtai bei aplinkai, papročiams, kultūrai, ypač didelis dėmesys švietimui, taip pat pagarba kitam žmogui ar žmonėms, atvirumas ir demokratiškumas, liberalizmas ir tvarkos laikymasis, pasirengimas padėti kitam ir nuoširdumas, pasakyto ar parašyto žodžio vertė, žmogadanija - salų valstybė, yra pati mažiausia iš skandinavijos šalių. Jos teritoriją sudaro jutlandijos pusiasalis ir apie 406 salų, iš kurių gyvenama tik 86-iose. Jutlandija yra didžiausia danijos dalis, uži­manti 67% visos teritorijos. Tačiau joje gyvena mažiau nei pusė šalies gyventojų. Pastaraisiais me­tais jutlandijoje ypač auga pramonė. Be to, spar­čiai tiesiami keliai ir statomi miestai. Orhuso pre­kybos uostas - beveik didžiausias skandinavijoje. Bilundo aerouostas yra geriausiai techniškai aprū­pintas aerouostas skandinavijoje. Visi keturi jutlandijos regionai turi labai skir­tingą gamtovaizdį. Taigi gyventojai ir turistai turi nevienodas galimybes bei sąlygas. Šiaurės jutlan­dijos gamta traukia daugybę turistų. Nuo ledynme­čio laikų žemė pakilo daugelį metrų. Didžiulės ly­gumos - tai iškilęs jūros dugnas. Čia daug vėjo supustytų kopų. Be to, esama daug aukštų moreni­nių kalvų, kurios kirytų jutlandijos gamtovaizdis - kalvotos ir daug kur derlingos morenos. Didieji jutlandijos miestai stovi prie rytų jutlandijos fiordų.

Pietų jutlandija turi du labai skirtingo gamto­vaizdžio rajonus. Vakarinėje pakrantėje, prie vadehaveto, žmonės jau pusantro tūkstančio metų pila dambas, atkovodami vis daugiau ir daugiau žemės. Kur buvo jūra, statomi namai ir dirdanijai priklausę farerų salos, esančios šiaurinėje atlanto vandenyno dalyje, 1948 m. Įgijo danijos karalystės autonomijos statusą. Jų teritorija 46 kartus mažesnė už Lietuvą. Iš 18-os salų danijai priklauso didžiausia pasaulyje sala - grenlandija, kartus didesnė už pačią daniją, tačiau joje gyvena tik 56 tūkst. Žmonių. Grenlandija - daniškai grønland (žalia žemė) yra sala tarp atlanto ir arkties vandenynų.

Jos didžioji dalis už poliaračio, ilgis iš šiaurės į pietus 2670 km o plotis iš vakarų į rytus 1000 km. Nuo kanados arkties sa­lų skiria deviso (davis) sąsiauris. Valstybinės kalbos tai eski­mų arba grenlandų , danų.

Didesnėje grenlandijos dalyje vyrauja arkties klimatas.

Danija referatas. (2011 m. Liepos 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/danija-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 21:15