Es fondai


Įvadas. Europos Sąjungos struktūriniai fondai. ES struktūrinės paramos tikslai. Struktūrinių fondų principai. Planavimo ir įgyvendinimo mechanizmai. Nacionalinių iniciatyvų. Bendrijos iniciatyvos. ES struktūrinių fondų administravimo sistema Lietuvoje. Europos Sąjungos kaimo plėtros parama Europoje ir Lietuvoje. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. principai. Išvados. Literatūra.


Lietuvoje sukurta institucinė struktūra, kuri įgyvendins ES struktūrinių fondų paramą. Institucinė sistema grindžiama EB Tarybos reglamento Nr. 1260/99 nuostatomis bei prielaida, kad Lietuva, kuri ES struktūrinių fondų požiūriu yra vienas regionas, šių fondų paramą gaus vienos vadinamosios I tikslo programos, t.y. jau minėto Bendrojo programavimo dokumento, pagrindu.

Dvi ministerijos atliks mokėjimo institucijų funkcijas: Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) ir Europos socialinio fondo mokėjimo institucija bus Finansų ministerija. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EAGGF) bei Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento (FIFG) mokėjimo institucija bus Žemės ūkio ministerija. Mokėjimo institucija bus atsakinga už ES struktūrinių fondų lėšų gavimą iš Komisijos, išmokų panaudojimo kontrolę, išlaidų deklaracijų parengimą ir jų teikimą Komisijai. Mokėjimo institucija turi teisę teikti gaires, konsultacijas ir nurodymus kitoms struktūrinių fondų veikloje dalyvaujančioms institucijoms, kad būtų užtikrintas struktūrinių fondų valdymas, vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais.

Tarpinės institucijos yra institucijos, atliekančios valdymo arba mokėjimo institucijų joms skirtas užduotis. LR Vyriausybės nutarimu patvirtintos šios Tarpinės institucijos:

Lietuvoje bus šešios įgyvendinančios institucijos, kurios atsakys už ES struktūrinių fondų paramos projektų administravimą. 2004 – 200 m. programavimo laikotarpiu įgyvendinančių institucijų funkcijas atliks šios institucijos:

Norint užtikrinti BPD įgyvendinimo koordinavimą programų lygmeniu ir didelių, iš paramos finansuojamų programų atitiktį nacionalinės plėtros politikai ir strategijai, bus įkurtas Projektų atrankos komitetas. Jis tvirtins didelės apimties projektus, teiks gaires mažesniems projektams, užtikrins skirtingų BPD įgyvendinamų veiklos sričių sąsajas ir koordinavimą.

Viso Bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai bus sudarytas Priežiūros komitetas. Už šio komiteto sudarymą ir jo veiklos rėmimą bus atsakinga Finansų ministerija, kaip valdymo institucija. Komitetui pirmininkaus Finansų ministerijos atstovas.

Viena programa – Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa; Vienas fondas – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

Pirmosios krypties priemonėms įgyvendinti 2007–2013 m. skirta 3,36 mlrd. Lt.

Antrosios krypties priemonėms įgyvendinti 2007–2013 m. skirta 2,847 mlrd. Lt.

Trečiosios krypties priemonėms (įskaitant Leader metodą) įgyvendinti 2007–2013 m. skirta 888,59 mln. Lt.

Ketvirtosios krypties priemonėms įgyvendinti 2007–2013 m. skirta 473,01 mln. Lt.

Mackevičienė N. (2011) Europos socialiniai fondai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyriaus vedėja.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 27 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (3624 žodžiai)
  • Universitetas
  • Rasa
  • Es fondai
    10 - 2 balsai (-ų)
Es fondai. (2016 m. Rugsėjo 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/es-fondai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 21:45
×