IKI parduotuvių vartotojų lojalumo formavimas


Vartotoju lojalumas. Parduotuves formavimas. Lojalių klientų rinkos formavimas. Klientų lojalumo tyrimas. Klientų lojalumo formavimas. Lojalumo formavimo modelis. Lojalumo tyrimo pristatymas skaidres. Produkto vartotojų lojalumo formavimas. Kokybinis tyrimas lojalumas. Lojalumas ir pasitenkinimas pirkė\ju.

Santrauka. Abstract. Įvadas. Darbo sąvokos ir terminai. Metodologinė vartotojų lojalumo formavimo analizė. Vartotojų lojalumo samprata. Lojalumo koncepcijos yapatumai. Vartotojų lojalumo lygiai ir grupės. Vartotojų lojalumo nauda organizacijai. Vartotojų lojalumo formavimas. Pardavimų skatinimas formuojant vartotojų lojalumą. IKI vartotojų lojalumo formavimo tyrimo analizė. IKI parduotuvių tinklo veiklos pristatymas. IKI parduotuvių tinklo lojalumo programos. IKI parduotuvės klientų lojalumo tyrimas. IKI parduotuvių pirkėjų pasitenkinimo ir lojalumo indeksai. IKI parduotuvių pirkėjų lojalumo formavimas. IKI parduotuvių pirkėjų pasitenkinimo didinimas. Priemonės skatinačios uab IKI parduotuvių pirkėjų lojalumą. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Priedai.

Globalizacijos ir aršios konkurencijos sąlygoms, net ir gerai ţinomos įmonės susiduria su pakankamai sudėtinga problema: kaip išsaugoti turimą rinkos dalį ir pasiekti, kad įmonės veikla ir toliau išliktų efektyvi. Daţniausiai verslininkai nusprendţia imtis racionalių priemonių, kurios leistų didinti įmonės uţimamą dalį rinkoje, maţinti realizavimo kaštus, konkuruoti kainomis ir uţtikrintų tolimesnę organizacijos sėkmingą veiklą. Pasaulio ir Lietuvos įvairių sričių specialistai teigia, kad šiuolaikiniame verslo pasaulyje atsidavęs, lojalus vartotojas tampa svarbiausiu įmonės pranašumu konkurencinėje kovoje. Taigi, lojalumas yra dalykas, turintis didţiulę paklausą šiuolaikinėje prekybos paslaugų rinkoje. Analizuojant pozityvų poţiūrį į lojalumo naudą organizacijai versle svarbu suformuoti lojalių klientų kontingentą. Augantis klientų lojalumas inicijuoja aukštą pelinigumą, aukštesnį darbuotojo išlaikymą ir stabilesnę įmonės finansinę padėtį. Ekonomiškai racionaliausia yra diegti vientiso, ilgalaikio, personalizuoto firmos bendravimo su klientu modelį, apimantį begalę procesų, kanalų ir verslo struktūros elementų. Lojalumas organizacijai yra unikalumo rodiklis, akivaizdţiai susijęs su būsimu pelnu, kadangi tai tiesiogiai sąlygoja būsimą pardavimų skaičių. UAB „Palink― CENTO parduotuvių tinklas Lietuvoje dar nėra labai populiarus, todėl vartotojų lojalumo suformavimas šiam tinklui yra esminis ateities uţdavinys. Pasiekus aukštą lojalių klientų kontingentą išauktų CENTO tinklo parduotuvių ţinomumas, o tai sąlygotų spartų apyvartos ir įmonės vertės augimą. Darbo objektas: UAB „Palink― CENTO parduotuvės vartotojų lojalumas. Darbo tikslas - pateikti UAB „Palink― CENTO parduotuvės vartotojų pasitenkinimo ir lojalumo didinimo priemones.

  • Adobe PDF 719 KB
  • 2012 m.
  • 69 puslapiai
  • Universitetas
  • Kristina
  • IKI parduotuvių vartotojų lojalumo formavimas
    10 - 2 balsai (-ų)
IKI parduotuvių vartotojų lojalumo formavimas. (2012 m. Gegužės 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/iki-parduotuviu-vartotoju-lojalumo-formavimas.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 15 d. 17:20
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!