Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius apskaita


Kaip apskaityti investicijas i nuosavybes vertybinius popierius. Investicijų apskaitos tvarkos aprašas. Vertybiniai popieriai buhalterijoje. Kaip investicijas registruoti buhalterijoje. Nuosavybės savikainos metodas. Investiciju apskaitymas ir pateikimas. Nuosavybės vertybiniai popieriai apskaita. Investicijų apskaita. Investicijų į vertybinius popierius apskaita.

Apskaitos kursinis darbas. Įvadas. Investicijos į asocijuotąsias įmones. Asocijuotosios įmonės sąvoka ir reikšmingo poveikio nustatymas. Pateikimas finansinėse ataskaitose. Nuosavybės metodas. Savikainos metodas. Pateikimas aiškinamajame rašte. Investicijos į dukterines įmones. Dukterinės įmonės sąvoka ir įsigijimas. Lemiamo poveikio nustatymas. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos. Patronuojančios įmonės investicijų pateikimas atskirose finansinėse ataskaitose. Pateikimas aiškinamajame rašte. Investicijos į jvs objektus (bendras įmones). Jungtinės veiklos sutarties objektų rūšys. Jungtinės veiklos sutarties požymiai. Bendrai kontroliuojama ekonominė veikla. Bendrai kontroliuojamas turtas. Bendrai kontroliuojamas įmonė. Konsoliduota finansinė atskaitomybė. Pateikimas aiškinamajame rašte. Išvados.


Šiame darbe yra pateikta investicijų į asocijuotąsias, dukterines ir JVS objektus apskaita. Išskiriamas investicijų pateikimas atskirose bei konsoliduotose finansinėse ataskaitose, pateikiami savikainos bei nuosavybės apskaitos metodai.

Darbo tikslas – išanalizuoti investicijų į nuosavybės vertybinius popierius apskaitą.

Darbo uždaviniai:

1.Išanalizuoti investicijų į nuosavybės vertybinius popierius sąvoką ir pripažinimą apskaitoje.

2.Apžvelgti investicijų į nuosavybės vertybinius popierius grupes (investicijas į asocijuotąsias ir dukterines įmones bei JVS objektus).

3.Parodyti, kaip yra apskaitoma investicijos į vertybinius popierius savikainos ir nuosavybės metodais.

4.Ištirti, kaip yra investicijos į nuosavybės vertybinius popierius pateikiamos konsoliduotosiose bei atskirose finansinėse ataskaitose.

Darbo metodika. Darbas buvo atliktas daugiausia remiantis 15-ajame Verslo apskaitos standarte „Investicijos į asocijuotąsias įmones“, 16-ajame Verslo apskaitos standarte „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į duktirines įmones“, 37-ajame Verslo apskaitos standarte „Investicijos į jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties objektus“ reglamentuojama investicijų į nuosavybės vertybinius popierius registravimo apskaitoje tvarka, taip pat kitais verslo apskaitos standartais, kurie yra susiję su investicijų į nuosavybės vertybinius popierius apskaita, nes būtent šių standartų nuostatomis ir privalo vadovautis Lietuvos įmonės. Buvo naudojamasi ir Tarptautiniais apskaitos standartais (28-uoju TAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones“, 27-uoju TAS „Konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos”, 31-uoju TAS „Dalys bendrose įmonėse“ ): juose nustatyta tvarka buvo lyginama su Verslo apskaitos standartuose nustatyta tvarka. Rašant darbą taip pat buvo remtasi moksline literatūra apie finansinę apskaitą ir auditą, joje pateiktais standartuose reglamentuojamos tvarkos autorių komentarais bei internete rasta aktualia informacija.

  • Apskaita Kursiniai darbai
  • 2012 m.
  • Vaida
  • 28 puslapiai (6779 žodžiai)
  • Universitetas
  • Apskaitos kursiniai darbai
  • Microsoft Word 72 KB
  • Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius apskaita
    10 - 1 balsai (-ų)
Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius apskaita. (2012 m. Lapkričio 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/investiciju-i-nuosavybes-vertybinius-popierius-apskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 01:52