Mikroekonomikos testai


Kapitala kaip gamybos veiksni sudaro visi elementai isskyrus. Ko netyrineja mikroekonomika ?. Kapitala kaip gamybos veiksni sudaro visi elementai isskyrus.

Mikroekonomikos testai. Ko netyrinėja mikroekonomika? Mikroekonomika nagrinėja. Mikroekonomikos teorijos objektai. Ekonomikos elementai yra. Gamybos veiksniai. Kuris iš šių išteklių mažiausiai ribotas? Ką reiškia kategorija retumas? Ribotumo problema egzistuoja, nes. Ekonominėms gėrybėms būdingi specifiniai bruožai. Laisvoji gėrybė yra ta. Ekonomikos modelis. Ekonominių sistemų tipai. Grynosios kapitalistinės sistemos pagrindiniai bruožai. Komandinės ekonomikos bruožai. Mišriosios ekonomikos bruožai. Daugumą kainų rinkos ekonomikoje. Rinka paskirsto išteklius, kai. Kapitalą, kaip gamybos veiksnį, sudaro visi elementai, išskyrus. Visi paminėti veiksniai lemia ekonomikos augimą, išskyrus. Kadangi riboti ištekliai gali būti naudojami alternatyviai. Alternatyvieji naujo objekto statybos kaštai. Alternatyvieji mokymosi kaštai apima visa, išskyrus. Alternatyvūs kaštai – tai. Ekonomikoje investicijos reiškia, kad. Investicijas į žmogiškąjį kapitalą sudaro visi išvardyti elementai, išskyrus. Neefektyvią gamybą rodo taškas. Grafikas rodo, kad ekonomika negali funkcionuoti taške. Gamybos galimybių kreivė leidžiasi žemyn, nes. Kas neperkelia gamybos galimybių kreivės? Gamybos galimybių kreivė iliustruoja pagrindinį principą, kad. Brėždami gamybos galimybių kreivę darome. Užpildykite lentelę. – 1 lentelė. Pagrindinės kainų funkcijos. Rinkos funkcijos ekonomikoje. Pagrindinė prekių ir paslaugų ribotumo priežastis yra. Alternatyviuosius kaštus galime apibūdinti kaip. Ekonominio efektyvumo sąvoka pirmiausia susijusi su. Ribotumo problema egzistuoja, nes. Pagrindinis vartojimo prekių ir gamybos priemonių skirtumas yra tas, kad. Darbo pasidalijimas reiškia, kad. Specializacijai būdingi tam tikri trūkumai, kurie apima. Oligopologija. Bruožai. Grynoji monopolija. Grynoji konkurencija. Bruožai. Monopolinė konkurencija. Bruožai. Ar teisingi tokie teiginiai? Paklausa ir pasiūla. Paklausos apimtį įtakojantys veiksniai. Pasiūlos apimtį įtakojantys veiksniai. Paklausos kitimų lemiantys veiksniai. Pasiūlos kitimą lemiantys veiksniai. Nubraižykite paklausos ir pasiūlos kreives ir nustatykite pusiausvyros tašką. Jei prekė nepatraukli, tada pajamoms didėjant, o kitiems veiksniams nesikeičiant. Pasiūlos kreivė persikelia į dešinę, jei. Padidėjus pasiūlai, pasiūlos kreivė persikelia. Kuris iš šių teiginių, esant pusiausvyros kainai, neteisingas? Padidėjus vieno pakaito pasiūlai. Jei pasiūla ir paklausa didėja, tai. Jei pasiūla didėja, o paklausa mažėja, tai.

25. Investicijas į žmogiškąjį kapitalą sudaro visi išvardyti elementai, išskyrus:

ekonomikos pajėgumas didinti gamybos apimtį didėja proporcingai gyventojų saičiaus didėjimui,

norint padidinti kurios nors prekės gamybą, reikia padidinti visų gamybos veiksnių apimtis,

ekonomika automatiškai gamina produkcijos kiekį, kuriam esant naudojami visi ištekliai.

Sumažinama B prekės gamyba A prekės gamybai padidinti 3 vienetais

išryškėja prekių ir paslaugų visuomeninis naudingas ir jų gamybos sąnaudų visuomeninis pripažinimas.

Gamybos galimybių kreivė rodo, kad ekonomikoje naudojant visus išteklius vienos prekės galima pagaminti daugiau tik aukojant dalį kitų prekių.

35. Pasiūlos funkcija yra Qs = 8 + 4P. Sudarykite pasiūlos lentelę, nubraižykite pasiūlos kreivę. Kokia bus pusiausvyros kaina, kai Qd – 24?

Apskaičiuokite paklausos apimtį Qd1, jei kaina sumažėjo nuo 10 lt. iki 5 lt., o Qdo = 20 vnt. Ed = 1

39. Pasiūla – Qs = 3P, Paklausa – 10 – 2P. Nustatyti pusiausvyros kainą, kiekį ir šios prekės max kainą.

Jei tarpmiestinių pasikalbėjimų kaina sumažėja 20%, o jų paklausa padidėja 35%, tai telefoninių pokalbių paklausa yra:

17.Pasiūla buvo 20 vnt., o kaina 4 lt. kaina padidėjo iki 5 lt, o pasiūla padidėjo iki 21 lt. Tai yra:

18.Kaina pakito nuo 4 iki 2, o paklausa nuo 80 iki 160 vnt. Tai yra:

19.Kaina pakilo nuo 4 iki 8, o pasiūla nuo 80 iki 160 vnt. Tai yra:

24 Jei kaina sumažėja 8%, o paklausa padidėja 11%, tai paklausos elastingumas bus ( % ):

25. Jei bet kurį prekės kiekį galime parduoti vienoda kaina, tai šios prekės paklausa yra:

a) pajamos; b) pelnas ; c) tam tikro prekių kiekio teikiamas pasitenkinimas; d) pasitenkinimo pasikeitimas, suvartojus vienetu daugiau.

33. Kiek A, B ir C prekių pirks pirkėjas, norėdamas maksimizuoti bendrąjį naudingumą? Kokie bus paskutiniųjų litų, išleistų kiekvienai prekei pirkti, ribiniai naudingumai?

37. Jei pusiausvyrą pasiekęs vartotojas per mėnesį 80 Lt išleidžia jautienai ir 60 Lt paukštienai, tai:

38. Tarkime, kad A prekė kainuoja 4 Lt, o B prekė - 5 Lt. Vartotojas visas savo pajamas išleidžia pirkdamas penkis A prekės vienetus ir keturis B prekės vienetus. Penkto A prekės vieneto ir ketvirto B prekės vieneto ribiniai naudingumai lygūs (vienodi). Remdamiesi šiais duomenimis galime teigti, kad:

c) vartotojas, siekdamas patirti didžiausia bendrąjį naudingumą pirks daugiau A prekės vienetų ir mažiau B,

44. Pradžioje X prekės kaina lygi 2 Lt, o piniginės pajamos - 6 Lt. Y prekės kaina lygi:

45.Kokie yra X ir Y prekių paklausos kiekiai, kai X prekės kaina lygi 2 Lt?

52. Žmogaus pajamos per mėnesį 1000 lt. Visos pajamos išleidžiamos maistui ir drabužiams. P1 = 20, P2 = 50. Užrašykite biudžetinę apribojimo lygtį, pavaizduokite grafiškai. Kaip pasikeis biudžetinė apribojimo funkcija ir grafinė išraiška, jei P1 padidės iki 40?

i. Jei X prekės ribinio naudingumo ir kainos santykis didesnis už Y prekės ribinio naudingumo ir kainos santykį, tai vartotojas gali padidinti naudingumą daugiau pinigų išleisdamas Y prekei ir mažiau X prekei.

Jei prekės ribinis naudingumas, didėjant vartojimui, labai greitai mažėja, vartotojai šios prekės perka santykinai nedaug,

  • Ekonomika Testas
  • Microsoft Word 266 KB
  • 2016 m.
  • 36 puslapiai (8864 žodžiai)
  • Kristi
  • Mikroekonomikos testai
    10 - 4 balsai (-ų)
Mikroekonomikos testai. (2013 m. Lapkričio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/mikroekonomikos-testai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 13:18
×