Pelno mokesčio lengvatos


Ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Pelno mokesčio teoriniai aspektai. Pelno samprata. Mokesčio apibrėžimas. Pelno mokesčio savoka. Pelno mokesčio lengvatų taikymas Lietuvoje. Pelno mokestis investicinėms projektams. Pelno mokestis riboto darbingumo asmenų. Kino filmų rėmimo pelno mokesčio lengvatos. 012-2013 metų surinkto į valstybės biudžetą pelno mokesčio analizė.


Temos naujumas ir aktualumas. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą , ypač daug pokyčių įvyko ir vyksta finansinėje sistemoje. Daug diskutuojama apie įvairių mokesčių poveikį ekonomikai, vienas tokių pavyzdžių: svarstoma ar nevertėtų panaikinti pelno mokesčio, panaikinimas sudarytų sąlygas įmonėms daugiau laiko, lėšų ir pastangų skirti vertę bei darbo vietas kuriančiai veiklai, investicijoms, verslo plėtrai, taip pat tobulinamas GPM apmokestinimo instrumentarijus, ieškant sprendimo, kurio priėmimu būtų patenkinti visi šalies gyventojai. Lietuva jau daugiau kaip dvidešimt metų yra nepriklausoma valstybė, tačiau mokesčių sistema vis dar kuriama, tobulinama. Bandoma mokesčių sistemą sutvarkyti taip, kad nauji pakeitimai nedarytų negatyvaus poveikio šalies gyventojams ir tuo pačiu leistų konkuruoti su išvystytomis šalimis.Tam kuriamos mokesčių lengvatos kuriuos padeda gyventojams ir verslininkams. Galima teigti, kad mokesčių lengvatos – tai, ko gero, „jautriausia“ teisinio reglamentavimo sritis. Viena vertus, mokesčio lengvatos suteikia daugiau galimybių veikti, kita vertus, dėl šių lengvatų egzistavimo yra nustatyta nemažai papildomų veiklos ribojimų ir pareigų, taip jos yra išskiriamos iš kitų ūkio subjektų.

Darbo objektas: pelno mokesčio lengvatos investicinėms projektams, riboto darbingumo asmenims,ir kino filmų rėmimui.

Darbo tikslas: išanalizuoti pelno mokesčio lengvatų taikymą Lietuvoje, bei pateikti pelno mokesčio analizę.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti, kas yra pelno mokestis ir pelno mokesčio lengvata;

Pateikti pelno mokesčio lengvatų taikymo ypatumus;

Atlikti 2012-2013 m. pelno mokesčio analize;

Atlikti 2012-2013 m. Lietuvos nacionalinio biudžeto mokestinių pajamų

tyrimą, atskleidžiant pelno mokesčio struktūrą, dinamiką

Darbo metodologija: darbas susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje nagrinėjama teorinė medžiaga, apibūdinamos sąvokos, remiamasi įvairiais šaltiniais. Antroje darbo dalyje atlikta pelno mokesčio analizė.

Pagal PMĮ 46 str. 1 d. igalaikis materialusis turtas, turi būti skirtas naudoti šiems tikslams:

Investiciniu projektu nelaikoma investicijos į pastatus, žemę ir transporto priemones. Investicinio projekto tikslams įsigytam (pasigamintam) ilgalaikiam turtui lengvata netaikoma, kai turtas naudojamas mažiau nei 3m.

Lietuvoje patiriama ne mažiau kaip 80% filmo ar jo dalies gamybos išlaidų

Kino filmu rėmimo pelno mokesčio lengvatos nauda:

Tyrimui bus naudojami struktūrinės analizės metodai, kurie leidžia pažvelgti, kokią dalį tiesioginiuose mokesčiuose sudaro pelno mokestis.

Grafinis vaizdavimas procentine išraiška – schematiškai pavaizduojama pelno mokesčio iš tiesioginių mokesčių sudėtis tiriamuoju 2012-2013 m. laikotarpiu.

Grafinis vaizdavimas absoliučia išraiška – schematiškai pavaizduojama pelno mokesčio plano ir fakto dinamika per 2012-2013 m. laikotarpį.

Td =

y1

yo

* 100

Surašius visus gautus mokesčius į valstybės biudžetą 2012 ir 2013 metais ir išrikiuojant duomenis pagal tiesioginius ir netiesioginius mokesčius aš sudariau pelno mokesčio santyki su visais tiesioginiai mokesčiais.

3. Atlikus pelno mokesčio analizę matome, kad 2012 m. ir 2013 m. kiekvienais metais gautas i valstybės biudžetą pelno mokestis įvykdo planą, tačiau palyginus su 2013 m. su 2012 m., 2013 m. pelno mokesčio surinkta. 151045 tūkst. litų arba 10,10 proc. daugiau.

4. Atliktus 2012-2013 m. Lietuvos nacionalinio biudžeto mokestinių pajamų

tyrimą, atskleidžiant pelno mokesčio struktūrą, dinamiką, mes matome, jog pelno mokestis sudaro beveik puse visu surinktų į valstybės biudžetą mokesčių. 2012 m. pelno mokestis sudarė 44 proc. visų tiesioginių mokesčių, o 2013 m. 42 proc.

Verslas.in. [interaktyvus]. [žiūrėta 2014 m. grouodžio 10 d.] Prieiga per internetą:

Mokesčio žinios. [interaktyvus]. [žiūrėta 2014 m. gruodžio 10 d.] Prieiga per internetą:

Versli Lietuva. [interaktyvus]. [žiūrėta 2013 m. lapkričio 29 d.] Prieiga per internetą:

 • Ekonomika Kursiniai darbai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Aleksanda
 • 20 puslapių (3710 žodžių)
 • Kolegija
 • Ekonomikos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 174 KB
 • Pelno mokesčio lengvatos
  10 - 5 balsai (-ų)
Pelno mokesčio lengvatos. (2015 m. Spalio 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/pelno-mokescio-lengvatos.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 09:36