UAB "Gintaro baldai“ konkurencingumo didinimas


Santrauka. Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Konkurencijos teoriniai aspektai. Konkurencijos samprata. Konkurencingumas, konkurencinis pranašumas ir jį lemiantys veiksniai. Konkurencinio pranašumo modeliai ir strategijos. Konkurencijos politika Europos Sąjungoje. Uab ,,gintaro baldai“ parduotuvės druskininkų mieste konkurencinių pozicijų nustatymas rinkoje. Uab ,,Gintaro baldai“ parduotuvės Druskininkų mieste veikla. Uab ,,Gintaro baldai“ parduotuvės Druskininkų mieste konkurentų analizė. Uab ,,Gintaro baldai“ parduotuvės Druskininkų mieste SSGG analizė. Tyrimo rezultatai. Uab ,,gintaro baldai“ parduotuvės druskininkų mieste konkurencingumo didinimo priemonės. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai.


Vilija Bražinskaitė. UAB ,,Gintaro baldai“ konkurencingumo didinimas. Profesinio bakalauro baigiamasis darbas. Darbo vadovė lekt. Kristina Šanturova. Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Verslo vadybos katedra.

Baldų gamybos ir pardavimo sektoriuje konkurencija tarp įmonių yra didelė. Todėl pagrindinis kiekvienos įmonės tikslas – išlikti konkurencingai rinkoje.

Darbo problema – didelė konkurencija tarp baldų gamintojų ir pardavėjų Druskininkų mieste.

Darbo tikslas – nustatyti tinkamiausius būdus ir priemones, kurie padėtų UAB ,,Gintaro baldai“ parduotuvei išlikti konkurencingai Druskininkų mieste.

Darbo metodai. Baigiamajame darbe analizuojama mokslinė literatūra ir kiti informaciniai šaltiniai, atliekama įmonės konkurentų palyginamoji bei SSGG analizė, atliekamas tyrimas įmonės konkurencinėms pozicijoms rinkoje nustatyti.

Darbo struktūra. Darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Teorinėje darbo dalyje analizuojama įvairių autorių pateikta informacija apie konkurenciją. Analitinėje dalyje analizuojama UAB ,,Gintaro baldai“ parduotuvės Druskininkų mieste veikla, konkurentai, atliekama įmonės SSGG analizė, aptariami anketinio tyrimo rezultatai. Trečioje dalyje aptariami būdai ir priemonės, kuriais siekiama didinti įmonės konkurencingumą.

Išvadose aptariami pagrindiniai teoriniai aspektai. Remiantis atliktu tyrimu pasiūlyta reklamuoti ne tik akcijas, bet ir pabrėžti gaminių kokybę. Įmonę reklamuoti ne tik internetinėje svetainėje, bet ir per kitas rėmimo priemones, rengti mokymus darbuotojams.

Profesinio bakalauro baigiamąjį darbą sudaro 53 puslapiai, 11 lentelių, 16 paveikslų, 37 literatūros ir informacijos šaltiniai, 2 priedai.

The main problem of this work – strong competition between manufacturers and sellers of the furniture in Druskininkai city.

The main aim of this work is to set appropriate ways and tools, which could help for UAB ”Gintaro baldai” market to remain competitively in Druskininkai city.

Methods of work: analysis of scientific literature and others sources of the information, competitors of the company comparable and SSGG analysis, investigation for company competitive positions to set in market.

The structure of this work – three main parts. The theoretical part of the work of various authors analyzed the information about the competition. The analytical part analyzed UAB „Gintaro baldai“ market activity, competitors, SSGG analysis, discusses the questionnaire survey results. The third part disscused ways and tools, how to increase the competitiveness of the company.

In conclusions is discussed the main theoretical aspects. According by the survey this market should to advertise not only share, but to underline quality of products. The company not only advertise in the internet website, but in others measures of support, to organize courses for the employees.

Šiandieninėje, nuolat tobulėjančioje visuomenėje, konkurencija vyksta kiekviename sektoriuje. Lietuvoje baldų rinka yra labai konkurencinga. Daugelio baldų gamintojų ir pardavėjų prekių asortimentas bei kokybė yra panaši, todėl labai svarbu, kad įmonė išsiskirtų ir pasiūlytų tai, ko negali pasiūlyti konkurentai. Kiekvienos įmonės pagrindinis tikslas – pelnas. Todėl sparčiai kintant rinkai bei vartotojų poreikiams, įmonės turi nuolat ieškoti naujų būdų, kad įmonės veikla nenutrūktų ir būtų galima įgyvendinti pagrindinį tikslą. Dar vienas svarbus organizacijos tikslas – išlikti konkurencinga įmone rinkoje. Nuolat didėjant įmonių, gaminančių ir parduodančių baldus, skaičiui, išlikti konkurencinga įmone darosi vis sudėtingiau.

Darbo problema. Druskininkų mieste yra keli gerai žinomi baldų salonai, gaminantys ir parduodantys baldus pagal klientų pageidavimus. Konkurencija tarp tokių įmonių yra aktyvi. Organizacijos turėtų greičiau reaguoti į rinkos pokyčius, kurti ir diegti naujoves bei nuolat stebėti ir vertinti konkurencinę aplinką. Todėl baigiamojo darbo problema – aktyvi konkurencija tarp baldų gamintojų ir pardavėjų Druskininkų mieste.

  • Microsoft Word 300 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 56 puslapiai (12053 žodžiai)
  • Kolegija
  • Marijana
  • UAB "Gintaro baldai“ konkurencingumo didinimas
    10 - 6 balsai (-ų)
UAB "Gintaro baldai“ konkurencingumo didinimas. (2016 m. Balandžio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-gintaro-baldai-konkurencingumo-didinimas.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 09 d. 17:21
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo