Baudžiamoji atsakomybė valstybės tarnyboje už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą: teorija ir praktika


Įvadas. Baudžiamosios atsakomybės už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą valstybės tarnyboje teorinis aspektas. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnautojo statuso ypatumai. Baudžiamosios atsakomybės samprata. Baudžiamosios atsakomybės skyrimas valstybės tarnautojams. Baudžiamoji atsakomybė už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą aspektai. Baudžiamoji atsakomybė už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą valstybės tarnyboje nusikalstamos sudėties požymių sudėtis. Turto pasisavinimo ir turto iššvaistymo objektas. Turto pasisavinimo ir turto iššvaistymo subjektas. Turto pasisavinimo ir turto iššvaistymo objektyvioji ir subjektyvioji pusės bruožai. Turto pasisavinimo ir turto iššvaistymo bausmės skyrimo ypatumai. Baudžiamosios atsakomybės už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą valstybės tarnyboje praktinis aspektas. Baudžiamosios atsakomybės už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą atskyrimas. Baudžiamosios atsakomybės už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą valstybės tarnyboje atskyrimas nuo kitų nusikalstamų veikų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams. Piknaudžiavimas valstybės tarnyboje už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra.

Temos aktualumas: Baudžiamoji atsakomybė yra griežčiausia teisinės atsakomybės rūšis, kurios pagrindinė sudėtinė dalis yra tauta - žmogus, visuomenė ir valstybė. Nusikalstamos veikos padarymą lemia socialinė žmogaus padėtis, aplinka ir visuomenės vystymosi tendencijos. Valstybės tarnyboje baudžiamoji atsakomybė dažnai yra skiriama asmeniui, padariusiam nusikaltimą, kuris neteisėtomis priemonėmis ar būdu siekia neteisėtai praturtėti ar kitaip suvaržyti asmens teises ir laisves. Baudžiamąją atsakomybę valstybės vardu skiria teismas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 29 d. nutarime dėl Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai yra teigęs: ,, Nusikaltimai – tai teisės pažeidimai, kuriais itin šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės ir laisvės, kitos Konstitucijos saugomos ir ginamos vertybės, bet ir daromas neigiamas poveikis gyvenimo sąlygoms, žmonių gyvenimo lygiui, kėsinamasi į valstybės ir visuomenės gyvenimo pagrindus“. Valstybė turi užtikrinti viešąjį interesą ir imtis reikiamų priemonių siekiant užkirsti kelią nusikaltimams, atitinkamai nuo nusikalstamos veikos padarymo pavojingumo turi būti skiriama atitinkama bausmė, atsižvelgiant į bausmės skyrimo pagrindus. Būtent šioje temoje analizuosiu valstybės tarnyboje skiriamą baudžiamąją atsakomybę už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą kaip neteisėtą veiką, nusikalstamą veiką padariusio asmens pasmerkimą valstybės vardu bei teismo bausmės skyrimą remiantis baudžiamuoju kodeksu.

Valstybės tarnybos skiriamą baudžiamąją atsakomybę, bausmės skyrimą, baudžiamosios atsakomybės šalinančios aplinkybės už konkrečią nusikalstamą veiką - už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą reglamentuoja: Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (Valstybės žinios, 2000, Nr. VIII-1968), Lietuvos Respublikos Konstitucija (Valstybės žinios, 1992, Nr. 33-1014), teismų praktika, baudžiamasis statutas, papildomi baudžiamieji įstatymai ir komentarai, bei kiti teisės aktai.

Darbo problema: Išsiaiškinti baudžiamosios atsakomybės už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą valstybės tarnyboje teisinio reglamentavimo skirtumus, išskirti baudžiamosios atsakomybės realizavimo ypatumus, atskirti turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą nuo kitų nusikalstamų veikų: vagystės ir sukčiavimo.

Darbo tikslas: Išanalizuoti baudžiamosios atsakomybės sampratą, apibūdinti valstybės tarnyboje turto pasisavinimo ir turto iššvaistymo baudžiamosios atsakomybės pagrindus.

Darbo uždaviniai:

1. Apibūdinti valstybės tarnybos sampratą bei atskleisti valstybės tarnautojų baudžiamosios atsakomybės pagrindus.

2.

  • Teisė Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 108 KB
  • 2015 m.
  • 36 puslapiai (11804 žodžiai)
  • Neimantė
  • Baudžiamoji atsakomybė valstybės tarnyboje už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą: teorija ir praktika
    10 - 9 balsai (-ų)
Baudžiamoji atsakomybė valstybės tarnyboje už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą: teorija ir praktika. (2015 m. Vasario 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/baudziamoji-atsakomybe-valstybes-tarnyboje-uz-turto-pasisavinima-ir-turto-issvaistyma-teorija-ir-praktika.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 02:34
×