Valstybės tarnautojų skatinimas ir atsakomybė Lietuvoje


Statutinių valstybės tarnautojų skatinimas ir atsakomybė. Valstybes tarnautoju atsakomybe referatai. Valstybės tarnybos skatinimas ir atsakomybe. Valstybes tarnautoju materialine atsakomybe. Skatinimas valstybes tarnyboje. Valstybes tarnyba lietuvoje rasinys. Valstybės tarnautojų tarnybinė atsakomybė. Valstybes tarnautoju tarnybines nuobaudos materialine atsakomybe.

Viešojo administravimo referatas. Įvadas. Valstybės tarnautojų tarnybinė atsakomybė. Tarnybinės nuobaudos. Tarnybinių nuobaudų skyrimas. Tarnybinės nuobaudos išnykimas. Valstybės tarnautojų materialinė atsakomybė. Valstybės tarnautojų atsakomybė ateityje. Išvados. Literatūros sąrašas.


Valstybės tarnyba Lietuvoje yra gana nauja teisės reguliavimo ir profesinės veiklos sritis. Valstybės tarnautojas – tai asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje ir vykdantis viešojo administravimo veiklą. Valstybės tarnybos veiklą Lietuvoje reglamentuoja įstatymai, prezidento potvarkiai, Seimo ir Vyriausybės nutarimai, statutai, tarptautiniai ir kiti su valstybės tarnyba susiję teisės aktai. Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimui užtikrinti yra įsteigtas Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Šiuolaikinėje visuomenėje bene labiausiai akcentuojamos teisės ir pareigos, bet nereiktų pamiršti tokių dalykų kaip skatinimas ir atsakomybė. Savaime kyla klausimas, kokia yra valstybės tarnautojų atsakomybė Lietuvoje?

Šio rašto darbo tikslas – atskleisti valstybės tarnautojų tarnybinę ir materialinę atsakomybę. Darbo uždaviniai, padėsiantys pasiekti užsibrėžtą tikslą:

1.Išnagrinėti tarnybines nuobaudas, jų skyrimo ir išnykimo sąlygas;

2.Išnagrinėti materialinės atsakomybės sąlygas ir žalos atlyginimo tvarką;

3.Pateikti valstybės tarnautojų atsakomybės ateityje perspektyvas.

Šis darbas parašytas remiantis įstatymų analize, mokslinės literatūros, straipsnių apžvalga ir analize.

Valstybės tarnautojų skatinimas ir atsakomybė Lietuvoje. (2012 m. Gruodžio 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/valstybes-tarnautoju-skatinimas-ir-atsakomybe-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 02:17