Biudžetinių įstaigų Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašas


Biudžetinių įstaigų ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašas įsipareigojimų pirminis pripažinimas. Įsipareigojimų grupavimas. Įsipareigojimų registravimas ir įvertinimas. Finansinės nuomos lizingo įsipareigojimų įvertinimas ir registravimas. Ilgalaikių įsipareigojimų amortizuotos savikainos apskaičiavimas. Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų inventorizacija. Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų nurašymas. Atidėjinių apskaita. Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas. Aprašas sutikrinimo.   Iš viso        .

Finansinius įsipareigojimus BĮ pripažįsta įsigijimo savikaina.

1000/(1 + 0,06/12)36

1000/(1 + 0,06/12)35

apmokamas įsipareigojimas (1 priedas, 8.5 operacija);

įsipareigojimus apmoka finansavimo sumų teikėjas (1 priedas, 8.16 operacija).

BĮ atidėjinį registruoja apskaitoje pagal buhalterinės pažymos sudarymo datą (1 priedas, 8.17 operacija).

200X m. gruodžio 28 d . BĮ „A“ perka medienos (iš lėšų gautų pardavus BĮ atsargas) už 30 000 Lt iš UAB „B“. Susitarta, kad už medžiagas reikės sumokėti 200(X+1) m. kovo 31 d., kai bus baigtas baldų gamybos ciklas. BĮ „A“ registruoja mokėtiną sumą įsigijimo savikaina

200X m. gruodžio 28 d. BĮ „A“ perka medienos (iš lėšų, gautų pardavus BĮ atsargas) už 30 000 Lt iš UAB „B“. Susitarta, kad už medžiagas reikės sumokėti 200(X+1) m. kovo 31 d., kai bus baigtas baldų gamybos ciklas. BĮ „A“ registruoja mokėtiną sumą įsigijimo savikaina

Pradiniai sąskaitų likučiai (200X m. gruodžio 28 d.):

Pradiniai sąskaitų likučiai (200X m gruodžio 25 d.):

Registruojama finansavimo pajamos suma, lygi pripažintoms sąnaudoms, ir sukauptos pajamos (200(X+1) m. sausio 31 d.)

200X m. balandžio 5 d. BĮ „E“, PVM mokėtoja, parduoda šešis stalus(įsigytus iš lėšų, gautų pardavus BĮ „E“ turtą) po 300 Lt (įsigijimo savikaina – 250 Lt) ir išrašo sąskaitą faktūrą 1 800 Lt + 324 Lt PVM bei registruoja tai pagal apskaitoje sąskaitos faktūros data. 200X m. balandžio 5 d. registruojamos sukauptos pervestinos sumos į biudžetą. 200X m. balandžio 10 d. BĮ „E“ gauna apmokėjimą – 2 324 Lt, tai yra gaunama 200 Lt permoka.

Pradiniai sąskaitų likučiai (200X m balandžio 5 d.):

BĮ „C“, neturinti teisės atskaityti PVM, 200X m. gegužės 31 d. iš UAB „A“ gauna 3 500 Lt sąskaitą faktūrą už gegužės mėnesį suteiktas interneto ryšio paslaugas ir registruoja ją pagal apskaitoje sąskaitos faktūros data. Sumokama iš savivaldybės biudžeto

8702001 Valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 0 Lt

200X m. balandžio 5 d. BĮ „E“, PVM mokėtoja, parduoda šešis stalus (įsigytus iš lėšų, gautų pardavus BĮ „E“ turtą) po 300 Lt (įsigijimo savikaina – 250 Lt) ir išrašo sąskaitą faktūra 1 800 Lt + 324 Lt PVM ir registruoja tai apskaitojepagal sąskaitos faktūros datą. Registruojamos pervestinos sumos į biudžetą

BĮ „E“ , turinti teisę atskaityti PVM ir prievolę apskaičiuoti pardavimo PVM, 200X m. gegužės mėn. 20 d. paruošia PVM deklaraciją už 200X m. balandžio mėnesį. BĮ „E“ 200X m. balandžio 30 d. registruoja PVM deklaraciją, pagal kurią mokėtinas į biudžetą PVM sudaro: 324 Lt (mokėtinas pardavimo PVM)– 30 (gautinas pirkimo PVM) – 90 (gautinas importo PVM)= 204 Lt. BĮ „E“ registruoja tai apskaitoje mažindama gautino pirkimo pridėtinės vertės mokesčio (30 Lt), gautino importo pridėtinės vertės mokesčio (90 Lt), mokėtino pardavimo pridėtinės vertės mokesčio (324 Lt) sąskaitas ir didindama mokėtino pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą (204 Lt)

6930001 Mokėtinas pardavimo pridėtinės vertės mokestis – (324 Lt)

BĮ „G“ 200X m. gegužės 15 d. pasirašo 6 mėn. veiklos nuomos sutartį, pagal kurią išsinuomoja kompiuterį. Ši sutartis atitinka 19-uoju VSAFAS nurodytus finansinės nuomos (lizingo) kriterijus. Per nuomos laikotarpį BĮ „G“ sumokės 4 000 Lt. Šia suma BĮ „G“ registruoja kaip finansinės nuomos( lizingo) įsipareigojimą pagal kompiuterio perdavimo ir priėmimo akto sudarymo datą (200X m. gegužės 15 d.)

BĮ „K“ , neturinti teisės atskaityti PVM ir apskaičiuoti pardavimo PVM, 200X m. vasario mėn. 29 d. pardavė 50 m3 žvyro (įsigyto už lėšas, gautas pardavus BĮ turtą) po 250 Lt/m3 (įsigijimo savikaina 200 Lt/m3) ir registruoja tai apskaitoje pagal sąskaitos faktūros datą. 200X m. kovo mėn. 13 d. buvo gautas apmokėjimas už parduotą žvyrą

Pradiniai sąskaitų likučiai (200X m. vasario 29 d.):

BĮ „I“ yra skolinga UAB „A“ 7 500 Lt už patalpų nuomą. BĮ „I“ šiuo metu neturi išteklių sumokėti skolai todėl susitaria, kad UAB „B“ padengs BĮ „I“ skolą, o BĮ „I“ per 60 dienų atsiskaitys su UAB „B“

  • Microsoft Word 109 KB
  • 2015 m.
  • 48 puslapiai (11839 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ernest
  • Biudžetinių įstaigų Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašas
    10 - 3 balsai (-ų)
Biudžetinių įstaigų Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašas. (2015 m. Kovo 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/biudzetiniu-istaigu-ilgalaikiu-ir-trumpalaikiu-isipareigojimu-apskaitos-tvarkos-aprasas.html Peržiūrėta 2018 m. Gruodžio 15 d. 10:50
×