Gamybos procesas įmonėje Pieno žvaigždės


Ekonomikos kursinis darbas.

Įvadas. Gamybos procesas ir jo principai. Gamybos proceso elementai. Gamybos tipai. Gamybos procesų rūšys, fazės. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybinio pajėgumo planavimas. Gamybos ciklas. Gamybos procesas ir jo principai akcinėje bendrovėje ,,pieno žvaigždės“. Žaliavų aprūpinimas AB „Pieno žvaigždės“ įmonėje. AB ,,Pieno žvaigždės“ produktų gamybos technologija. AB ,,Pieno žvaigždės“ pagamintos produkcijos kiekio palyginimas 2011-2013 m. Išvados. Literatūros sąrašas.


Kiekvienoje įmonėje vyksta tam tikri gamybiniai procesai, kurie priklauso nuo konkrečios įmonės veiklos.Gamybos procesas apibūdinamas kaip visuma tarpusavyje susijusių darbo ir gamtinių procesų, kurių metu pradinė medžiaga paverčiama gatavais gaminiais.Taigi, norėdama pagaminti produktą ar suteikti paslaugą be gamybinio proceso neapsieis nei viena įmonė.

Savarankiškame darbe analizuosime įmonės „Pieno žvaigždės“ gamybos procesą. Pasirinkome šią įmonę, nes kaip žinome pieno gamyba Lietuvoje buvo, yra ir išliks viena perspektyviausių žemės ūkio šakų.Pienininkystei plėtoti Lietuvoje yra palankios klimato sąlygos ir geros tradicijos.

Darbo tikslas.IšanalizuotiAB „Pieno žvaigždės“ įmonėsgamybos procesą.

Darbo uždaviniai:

Išsiaiškinti gamybos proceso esmę bei svarbą įmonės veikloje;

Išanalizuoti gamybos elementus, principus, būdus;

Ištirti AB ,,Pieno žvaigždės“ gamybos procesą.

c) Orientacija į kolektyvinį grupių darbą;

d) Orientacija į individualius vartotojų poreikius.

Gamybos procese galima išskirti tris sudedamąsias dalis:darbą, darbo priemones, darbo objektus.

Operacijos yra keturių rūšių: gamybos operacija, transporto operacija, kontrolės operacija. (Sakalas, 2000, p. 48)

Nors įmonės ir jose vykstantys gamybos procesai yra labai įvairūs, bet pagal tam tikrus požymius kiekvieną įmonę sąlyginai galima priskirti prie tam tikro gamybos tipo. Gamybos tipas – tai visuma požymių, apibūdinančių gaminamos produkcijos kiekį, jos nomenklatūros pastovumą (nomenklatūra – tai įmonės gaminamų produktų sąrašas), darbo vietų specializavimo lygį. Priklausomai nuo apimties yra išskiriami 3 gamybos tipai:vienetinė, serijinė (mažomis serijomis, vidutinė ir didelėmis serijomis) ir masinė gamyba.

Paruošimo fazė skirta ruošinių gamybai (liejinių, kaltų, štampuotų ruošinių).

Surinkimo fazėje iš detalių atliekamas surinkimo vienetų (mazgų) ir bendras mašinos surinkimas, jos reguliavimas, bandymas. (Venskus, 2007, p. 36-37)

Taigi, gamybos procese visi šie principai yra be galo svarbūs bei neatsiejami vienas be kito.

Įmonės gamybinis pajėgumas išreiškiamas optimaliu kiekiu aukštos kokybės produkcijos, kurią įmonė gali pagaminti efektyviai naudodama turimus įrengimus, gamybos plotus, pažangiausią ir naujausią gamybos technologiją, naujausius darbo organizavimo metodus. Įmonės gamybinį pajėgumą sudaro jos pagrindinių gamybos cechų (barų) bendras gamybinis pajėgumas.

Gamybinis pajėgumas yra kintamas dydis. Jam didelę įtaką daro mokslo ir technikos pažangos lygis, gaminamos produkcijos sudėtingumas ir kt. Nustatomas gamybinis pajėgumas per tam tikrą laikotarpį (įprasta skaičiuoti metų pradžioje). Laikotarpio pradžioje apskaičiuotas gamybinis pajėgumas vadinamas pradiniu gamybiniu pajėgumu, o laikotarpio pabaigoje – baigiamuoju.

Įmonės gamybinį pajėgumą lemia tokie rodikliai: įrengimų skaičius, įrengimų darbo režimas ir darbo laiko fondas, įrengimų naudojimo normos, produkcijos nomenklatūra bei asortimentas ir darbo imlumas. (Martinkus, Žičkienė, Žilinskas, 2002, p. 57)

Gamybos procesas AB „Pieno žvaigždės“ prasideda nuo tikslingos žmonių veiklos. Siejasi su darbo priemonėmis: Įrengimais, pastatais, įrankiais ir kt. Taip pat siejasi su darbo objektais: žaliavomis ir pagrindinėmis medžiagomis, pagalbinėmis medžiagomis, kooperuojamais dirbiniais.

Pagrindinės sąvokos susijusios su pieno apdirbimu:

Žaliavų aprūpinimas AB „Pieno žvaigždės“ įmonėje

Kadangi AB ,,Pieno žvaigždės“ gaminamų produktų asortimentas labai platus, darbe nuspręsta aprašyti varškės, bei varškės gaminių gamybos technologiją.

Varškės gamybai skirto mišinio paruošimo ir pasterizavimo technologinių operacijų seka:

Rauginimas. Varškės gamybos vonios - tai įrenginiai, kuriuose varškės gamybai skirtas pienas sukaupiamas, normalizuojamas, pašildomas, užraugiamas ir gaunama varškės masė.

Sutraukos apdorojimas.Rauginimo metu išrūgusi masė apdorojama.

Išrūgų pašalinimas ir varškės išleidimas į presavimo vonias. Šio etapo metu jau išrūgusi masė yra perkeliama į specialų įrenginį, kuriame iš jos dalinai pašalinamos išrūgos bei atskiriama varškė.

 • Ekonomika Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Mante
 • 18 puslapių (3545 žodžiai)
 • Kolegija
 • Ekonomikos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 150 KB
 • Gamybos procesas įmonėje Pieno žvaigždės
  10 - 2 balsai (-ų)
Gamybos procesas įmonėje Pieno žvaigždės. (2016 m. Balandžio 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/gamybos-procesas-imoneje-pieno-zvaigzdes.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 15:57