Įmonės kontrolė teoriniu aspektu


Įvadas. Kontrolės procesas organizacijoje. Kontrolės samprata. Kontrolės sistema ir rūšys. Kontrolės proceso organizavimas ir valdymas. Kontrolės proceso žingsniai. Efektyvios kontrolės prielaidos ir požymiai. Kontrolės sritys organizacijoje. Išvados. Žodynas. Literatūra.

Kursiniame darbe analizuojamas kontrolės procesas ir jo ypatumai organizacijoje teoriniu aspektu. Šiame darbe remiantis įvairių autorių moksliniais leidiniais apibrėžiama kontrolės samprata, nustatomos kontrolės funkcijos. Nustatyta, kad pagrindinė kontrolės funkcija padėti organizacijai nustatyti planuojamų ir realių tikslų įgyvendinimo situaciją, pastebėti koreguotinas sritis ir koregavimo veiksmus. Taip pat darbe apibrėžta kontrolės tipologija, pateikiamos kontrolės rūšys. Nagrinėjant kontrolės procesą atskleidžiamos efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Atskleista, jog pagrindiniai efektyvios kontrolės požymiai apima strateginį kontrolės pobūdį, kontrolės atitiktį veiklai, tinkamo laiko kontrolės įgyvendinimui pasirinkimą, kontrolės lankstumą bei pritaikymą prie organizacijos poreikių ir aplinkybių, kontrolės proceso ekonomiškumą.

Temos aktualumas. Kiekvienoje organizacijoje atliekant tam tikrus paslaugos teikimo ar produkto gamybos veiksmus yra būtina kontrolė. Kontrolės procesas gali būti suvokiamas kaip tam tikri kompleksiniai veiksmai, kuriuos atliekant yra siekiama įvertinti tikslų įgyvendinimą, įvertinti organizacijos rezultatus bei numatyti ir koreguoti netikslumus. Kontrolės procesas apima keturis pagrindinius etapus: konkrečių tikslų formulavimas, veiklos rezultatų vertinimas, priežasčių dėl kurių gali skirtis realūs rezultatai vertinimas, koregavimų, kad panaikinti skirtumus tarp tikslų ir realių rezultatų, atlikimas.

Kontrolės proceso svarbą organizacijoje pabrėžia tiek užsienio, tiek lietuvių mokslininkai. Sutinkama, kad kontrolė tai vienas iš būdų, kurio dėka organizacija siekia efektyviai konkuruoti naujoje ir perspektyvioje aplinkoje, taip pat formuojama organizacijos veiklos kontrolės strategija. Tačiau dauguma organizacijų nėra pajėgios parinkti tinkamas kontrolės priemones, neįvertina kontrolės reikšmės organizacijos veikloje. Todėl nuolatinė konkurencija rinkoje organizacijas skatina ieškoti būdų, kaip efektyviau tenkinti klientų poreikius, užtikrinti bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę. Kokybės procesui tenka labia svarbus vaidmuo organizacijos veiklos procesuose. Todėl kontrolės sistemos efektyvumas ir funkcionavimas užtikrintų veiklos sėkmę ir nuolatinį veiklos koordinavimą.

Darbo objektas – kontrolės procesas.

Darbo tikslas – išanalizuoti kontrolės procesą ir jo poveikį organizacijos veiklai.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti kontrolės sampratą ir jos sistemą.

Išanalizuoti kontrolės rūšis, objektus bei valdymo metodus;

Išanalizuoti efektyvios kontrolės požymius

Darbo struktūra: kursinis darbas sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių, kurios suskirstytos į poskyrius. Pirmoje darbo dalyje analizuojama kontrolės samprata, kontrolės sistema ir rūšys. Antroje darbo dalyje aptariamas kontrolės procesas, efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir sudaromas literatūros sąrašas.

Kontrolė suvokiama kaip svarbi valdymo funkcija, kuri padeda vadovams stebėti savo planavimo, organizavimo ir vadovavimo efektingumą. Šią funkciją vadovybė pradeda vykdyti kai suformuluoja organizacijos tikslus ir uždavinius. Esminė kontrolės dalis – iškilus reikalui – imtis koregavimo veiksmų. Anot Stoner J. ir kt. (2001), kontrolė – procesas, užtikrinantis realios ir planuotos veiklos atitikimą.

Kiti autoriai konrolę apibrėžia taip: kontrolė yra vadovo veiksmas, kuriam pavaldiniai dažnai priešinasi. Ją laiko nepasitikėjimo ar net persekiojimo išraiška. Kontrolė yra darbų eigos arba jų rezultatų lyginimas su numatytaisiais rezultatais (Martinkus, Stoškus, 2010).

Kontrolė – tai vadybos funkcija, užbaigianti planavimo, organizavimo, vadovavimo ir motyvavimo bei sprendimų valdymo procesus, sutelianti organizacijos pastangas norima kryptimi. Taip pat kontrolė suvokiama kaip procesas, kuriuo stengiamasi užtikrinti esamos veiklos atitikimą su reikiama veikla, iškeltais tikslais, uždaviniais, nustatytomis normomis.

Kontrolės sistema bei procesas organizacijoje turi tam tikrų tikslų, kurie identifikuojami ir apibūdinamos tikslų pasiekimo priemonės. Kontrolės proceso pagrindinė paskirtis yra užtikrinti, kad organizacijos tikslai būtų pasiekti, sudaromi planai konkrečių tikslų pasiekimui bei organizacijos užduočių įgyvendinimui.

Kontrolės sistema suvokiama kaip organizacijos vadovybės sukurtas atliekamas bei prižiūrimas procesas, kuris yra skirtas organizacijos numatytiems tikslams pasiekti: užtikrinti veiklos efektyvumą, teisėtumą, skaidrumą, ataskaitų teisingumą, verslo rizikos valdymą (Dzingulevičienė, Kustienė, 2010).

Kontrolės proceso tikslai yra įvairialypiai, kontrolės procesu siekiama įgyvendinti įvairius tikslus (žr. 1 lentelę).

Apibendrinant galima teigti, kad kontrolė suvokiama kaip organizacijos veiklos rezultatų palyginimas su planuojamais ir realiais, nuolatinis organizacijos veiklos koordinavimas. Siekiant, kad kontrolės procesas būtų veiksmingas būtina užtikrinti, kad numatyti kontrolės tikslai būtų aiškūs ir tikslūs, apčiuopiami bei lengvai įvertinami, realūs ir pasiekiami. Kitame darbo poskyryje aptariama kontrolės sistema ir rūšys.

Mokslinėje literatūroje kontrolės sistema ir tipologija plačiai analizuojama. Skirting autoriai analizuodami kontrolės rūšis pateikia šie tiek skirting kontrolės proceso tipologiją.

Kiti autoriai analizuodami kontrolės sistemą teigia, kad kontrolės sistemą organizacijoje sudaro trys rūšys (Vanagas, Vyšniauskienė, 2012):

  • Microsoft Word 76 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (4673 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jolanta
  • Įmonės kontrolė teoriniu aspektu
    10 - 6 balsai (-ų)
Įmonės kontrolė teoriniu aspektu. (2015 m. Birželio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-kontrole-teoriniu-aspektu.html Peržiūrėta 2020 m. Balandžio 06 d. 13:29
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo