Matematinių sistemų modeliavimo kolio špera


Sandara apie sudėtingą sistemą. Drugelio efektu. Matematinio modeliavi mo technika. Sudarant mat. Modelius reiktų laikytis tokių principų. Sprendimo metodai. Matematinių modelių klasifikavimas. Matematiniai modeliai gali būti tiesiniai arba netiesiniai. Statiniai ar dinaminiai. Determinuoti ar stochastiniai. Diskretūs arba tolydūs.

Daugelis natūralių sudėtingų gamtos ir visuomenės sistemų turi įdomią sa-vybę,jos organizuojasi pačios.Savai-minis organizuotų sandarų formavi-masis pastebimas gamtoje,technolo-gijose.

Toks sandorių formavimasis domino genetikus,biologus ir kt. specialistus.

Šių tiriamų reiškinių suma vad. su-dėtinga sistema, o šių sist. dinamikų ir evoliucijos modeliavimas, progno-zavimas yra sparčiai besiriamenti naujaisiais matematikų, fizikų, bio-logų darbais.Šio mokslo svarbą didi-na taikymas informaciniams, techno-loginiams, ekonominiams, finansi-niams, demografiniams, ekologi-niams ir kt. reiškiniams. Savaiminis organizavimas kelia mokslininkams ir specialistams daug klausimų. Tik pastaraisiais dešimt. savaiminis org. buvo kokybiškai ir kiekybiškai sup-rasti ir aprašyti. Tokių sist. bendroji savybė ta ,kad juos galima aprašyti dinaminiais modeliais,dif. Lygtimis. Be to, šios lygtys skirtingoms sist. yra panašios. Sudarytų dif. lygčių pagrindinė problema ta, kad daž-niausiai gaunamos netiesinės dif. lygtys, jos mažai tirtos.N.dif.

  • Microsoft Word 7 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 1 puslapis (681 žodžiai)
  • Raimonda
  • Matematinių sistemų modeliavimo kolio špera
    10 - 7 balsai (-ų)
Matematinių sistemų modeliavimo kolio špera. (2015 m. Lapkričio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/matematiniu-sistemu-modeliavimo-kolio-spera.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 17 d. 21:15
×