NT vertinimas


I skyrius. Nekilnojamojo turto vertinimo poreikis. Nekilnojamojo turto samprata. Teisės į nekilnojamąjį turtą. Pagrindinės nekilnojamojo turto sąvokos. Nekilnojamojo turto vertinimo atvejai. Nekilnojamojo turto vertę kuriantys veiksniai. Nekilnojamojo turto vertę veikiančios jėgos. Viii skyrius. Vertinimo procesas. Bendrosios nuostatos. Vertinimo užduoties apibūdinimas. Preliminari analizė, duomenų atranka ir rinkimas. Maksimalaus ir geriausio panaudojimo analizė. Žemės sklypo vertės nustatymas. Vertinimo metodų taikymas. Galutinis vertės suderinimas. Vertinimo ataskaita. Turto vertintojai. Bendrosios nuostatos. Vertintojų kvalifikacija. X skyrius. Lyginamosios vertės metodas. Bendrosios nuostatos. Lyginamosios vertės metodo taikymo procedūra. Palyginimo vienetai ir lyginamieji elementai. Pataisų skaičiavimo būdai. Pataisų rūšys ir skaičiavimo eiliškumas. Praktinis lyginamosios vertės metodo taikymas. Xi skyrius. Naudojimo pajamų vertės metodas. Bendrosios nuostatos. Pagrindiniai reikalavimai skaičiuojant naudojimo pajamų vertę. Kapitalizavimo ir diskonto normos. Pinigų srautų diskontavimas. Praktinis naudojimo pajamų vertės metodo taikymas. Atstatomosios vertės metodas ir jo taikymas. Atkuriamosios vertės nustatymas. Nusidėvėjimo nustatymo metodai. Praktinis atkuriamosios vertės metodo taikymas. Xiii skyrius. Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita.

Bendruoju atveju nekilnojamąjį turtą galima analizuoti ir kaip fizinį objektą, ir kaip aibę teisių, kurias įgyja jo savininkas, ir kaip jų bendrą visumą. Tačiau būtina detalizuoti Lietuvos teisinių aktų reglamentuotą nekilnojamojo turto sampratą – kaip jis apibrėžiamas ir pagal ką jis skirstomas.

Skirtingose šalyse nekilnojamasis turtas suprantamas nevienodai. Daugelyje Europos šalių nekilnojamasis turtas – tai žemė. Visa tai, kas yra pastatyta ant jos – tai žemės priklausiniai, padidinantys žemės sklypo vertę. Mūsų šalyje pagrindinis asmenų turtinius santykius reglamentuojantis teisinis dokumentas – Civilinis kodeksas [2]. Šiame dokumente vartojamas terminas – „nekilnojamasis daiktas“. Nekilnojamieji daiktai yra žemė ir kiti daiktai, kurie susiję su žeme ir kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės (tokie daiktai, kurie pagal paskirtį ir prigimtį yra nekilnojamieji). Nekilnojamųjų daiktų kategorijai pagal Civilinį kodeksą taip pat yra priskiriama įstatymuose numatyti laivai ir orlaiviai, kuriems nustatyta privaloma teisinė registracija.

  • Microsoft Word 110 KB
  • 2014 m.
  • 35 puslapiai (18627 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ieva
  • NT vertinimas
    10 - 4 balsai (-ų)
NT vertinimas. (2014 m. Lapkričio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/nt-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Spalio 23 d. 07:56
×