Imones silpnosios ir stipriosios puses

300 dokumentų
Patalpų valymas ir reorganizavimas verslo planas
Pristatymas. Pagrindimas. Idėjos vystymas. Motyvacija. Įgyvendinimo realumas. Stipriosios idėjos pusės. Silpnosios idėjos pusės. Įmonės inovatyvuma1s. Strategija. Įmonės finansavimas. Numatomos išlaidos.
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 9 puslapiai
2014 11 26
Pakavimo įmonės Technopakas analizė
Įvadas. Apie įmonę. Įmonės vizija ir misija. Technopakas - žalias ir atsakingas. Pagrindiniai įmonės iššūkiai. Įmonės produktas. Swot analizė. Vidinės stipriosios pusės. Vidinės silpnosios pusės. Išorinės galimybės. Išorinės ...
Vadybos analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 12 10
UAB „Grafų baldai” įmonės aplinka
Šio darbo tikslas. Darbo uždaviniai. SSGG analizė Stipriosios pusės. Silpnosios pusės. Stiprybių argumentai. Silpnybių argumentai. Naudotos literatūros sąrašas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2016 04 18
Mokomosios praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės veikla ir jos procesai. Konkurencinė įmonės veikla. Įmonės veiklos stipriosios ir silpnosios pusės. Pardavimo skatinimo priemonių planas. Reklamos priemonių efektyvumas. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2013 05 31
Maršruto į Maroką analizė
Maršruto į Maroką analizė. Afrikos žemyno transporto sistemos analizė. Vilnius. Marokas. Šalys, kur praeina maršrutas Vilnius – Marokas. Ekonominės situacijos tyrimas. Ekonominė situacija. Politinės situacijos analizė. Politinė ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 55 puslapiai
2016 07 02
Kelionių agentūra praktikos ataskaita (2)
Įvadas. Turizmo įmonės aplinka. Trumpai apie kelionių agentūrą. Kelionių agentūros teikiamos paslaugos. Turizmo įmonės steigimo dokumentacija. Turizmo įmonės silpnosios ir stipriosios pusės, galimibės ir grėsmės. Įmonės reklaminė ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2014 03 19
Atlikėjo karjeros planas
Artist management for the music business chapter. Atlikėjo karjeros planas. Talentai , gabumai. Stipriosios ir silpnosios pusės SS. Galimybės ir grėsmės GG. Iš šių įvertinimų sekantys veiksmai. Stipriosios ir silpnosios pusės. ...
Muzikos planai, Planas, 10 puslapių
2018 05 06
Įmonės analizė skaidrės
Įmonės analizė skaidrėse. Pagrindinė veikla - yra pramoninių statinių griovimas, statybinių atliekų priėmimas - perdirbimas, skaldos pardavimas, įrengimų nuoma. Tiekėjai. Tarpininkai. Vartotojai. Vidiniai vartotojai. Išoriniai ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2012 11 17
Lietuvos oro transporto perspektyvos
Įvadas. Lietuvos oro transporto rinkos. Tendencijos. Oro transporto aplinkos veiksnių. Ir ssgg analizė. Stipriosios pusės. Silpnosios pusės. Vystymosi galimybės. Grėsmės vystymuisi. Oro transporto konkurencingumo. Įvertinimas. Literatūra ...
Aviacijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 05 12
Praktika UAB „Eurovaistinė“
Įvadas. Įmonės pristatymas. UAB „Eurovaistinė“ pristatymas. UAB „EUROVAISTINĖS“ struktūra ir karjeros galimybės. Įmonės stipriosios ir silpnosios pusės. Konkurentai. Baigiamosios praktikos metu įgytų kompetencijų analizė. ...
Verslo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2019 02 25
Profesinės praktikos ataskaita kaimo turizmo kompleksas „Riterio krantas“
Įvadas. Įstaigos pristatymas. Aprašymas. Įmonės stipriosios ir silpnosios pusės. Apgyvendinimas. Konferencijų salės. Maitinimas. SPA kompleksas. Praktikos užduočių atlikimas. Rezervacinė sistema. Išvados. Literatūros sąrašas.
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2014 11 18
Švarumo centro motyvacijos sistema
Motyvacijos sistema. Švarumo centras „ Joglė“. Įmonės istorija. Įmonė bendradarbiauja su garsiais italų prekiniais ženklais. „Joglės“ firmos motyvacijos sistema paremta lūkesčių teorija. Lūkesčių (vilčių) teorija. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 05 10
Praktikos ataskaita logistika pervežimai
Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės filialai užsienyje. Įmonės filialai lietuvoje. Uab „transekspedicija“ bendrovės teikiamos paslaugos. Bendrovės teikiamos paslaugos terminale. Skandinavijos skyriaus pagrindiniai klientai. Įmonės ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2013 03 23
Čilija įmonės išorinė ir vidinė aplinka
Įvadas. Teorinė projektinio darbo dalis. Įmonės veikla, įvaizdžio reklamos kūrimo strategija ir apibūdinimas. Įmonės aplinka. Klientų aptarnavimo kultūra. Praktinė mokomosios profesinės praktikos dalis. UAB „Čilija“ veiklos ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 20 puslapių
2014 01 28
UAB Lelija motyvacinė sistema
Uab “Lelija”. Motyvacijos sistema. Įmonės istorija. Uab " Lelija " yra didžiausias drabužių gamintojas Lietuvoje. Šiuo metu. Bendrovėje ir 5-iuose filialuose Lietuvoje dirba arti 1500 darbuotojų. Bendradarbiauja su. “Lelija” ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 03
Ergoterapinis planas psichiatriniams ligoniams
Ergoterapinis planas psichiatriniams ligoniams. Naudojami tyrimo metodai. Birutės silpnosios pusės. Birutės stipriosios pusės. Ergoterapijos tikslas ir uždaviniai Tikslas. Būdai ir priemonės.
Medicinos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2018 12 19
Marketingo tyrimas UAB „Švyturis - Utenos“ alus imonėje
Teorinė dalis. Sprendžiamos problemos pristatymas. Marketingo tyrimų taikymo aktualumo pagrindimas. Praktinė dalis. Pramonės sektoriaus pristatymas. Tendencijos ir problemos egzistuojančios verslo sektoriuje. Įmonės pristatymas ir veiklos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2015 06 08
Įmonės ir jos verslo aplinkos apžvalga
Verslo aprašymas. Verslo sritis. Konkurentai. Stipriosios ir silpnosios konkurentų pusės. Pest analizė. Ssgg analizė. Paslaugos aprašymas. Kokias paslaugas įmonė teikia? Kam skirtos paslaugos? Paslaugų pagrindiniai konkurentai. Rinkos ...
Verslo referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 12 03
Praktikos ataskaita lažybų bendrovėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės veiklos procesai ir dokumentacija. Įmonės išorinės ir vidinės aplinos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Įmonės konkurencinė aplinka. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2012 03 25
Darželio analizės skaidrės
Bendrosios nuostatos. Vaikai ir jų poreikiai. Specialistai, jų pasirengimas. Įstaigos savitumas. N“ lopšelio – darželio programa grindžiama šiais principais. Analizė. Ikimokyklinio ugdymo programos tikslas ir uždaviniai. Uždaviniai. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 04 29
Žaidybinimo technologijos: žaidimo sluoksnis
APRAŠAS (veiklos pobūdis, procesas, auditorija). Tikslas. Mechanikos elementų aprašymas. Grafiniai mechanikos elementų pavyzdžiai. Dinamika. Žaidimo eiga. Motyvacija. Silpnosios ir stipriosios pusės. Proceso schema. Literatūra.
Komunikacijų referatai, Referatas, 6 puslapiai
2017 05 01
Praktika UAB „Ex Prompto“
Įvadas. Įmonės pristatymas. UAB „Ex Prompto“ pristatymas. UAB „Ex Prompto“ struktūra ir karjeros galimybės. Rinkodaros skyriaus valdymas. Konkurentai. Profesinės praktikos metu pasiektų rezultatų analizė ir įvertinimas. Klientų ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2018 01 27
Koge uostas
Koge uosto tipas bei jo valdymas. Infrastruktūra ir jos parametrai. Superstruktūra ir jos parametrai. Uosto statistika. Uosto stipriosios ir silpnosios pusės. Galima uosto plėtra. Išvados. Literatūra.
Laivybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 05 06
Planavimas - vadybos funkcija
Planavimas. Siekiama atsakyti į klausimus. Planavimo stiliai. Planavimo pobūdžiai. Planavimo žingsniai. Planas. Saint-Gobain. Weber. Planavimo svarba įmonėje. Planavimo naudA. Vyraujantis planavimo stilius, strategija. Planavimo strategija. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 05 12
Inovacijų vadyba Lietuvoje
Lietuvos inovacijų sistėma. Stipriosios ir silpnosios inovacijų sistėmos pusės. Teigiama inovacijų įtaka. Neigiama inovacijų įtaka. Lietuvos įmonių inovacinės veiklos statistinis įvertinimas.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 06 07
Stipriosios ir silpnosios bazės
Stipriosios ir silpnosios bazės. 2013,Kaunas. Bazės yra junginiai. Stipri bazė dar. Bazės būna stiprios arba silpnos. Ličio hidroksidas (LiOH) natrio hidroksidas (NaOH) kalio hidroksidas (KOH) kalcio hidroksidas. Stiprių bazių ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 04 01
Disc elgesio profilis. Vadovų, darbuotojų, klientų tipai. Kaip susitarti su skirtingais žmonėmis
Įvadas. W. M. Morston. Marstono modelis. D-dominuojantis. I-įtakojantis. S-pastovus. C-analizuojantis. Panašumai ir skirtumai. Stipriosios ir silpnosios pusės. Komforto lygis. Kontakto užmezgimas. Klausimai. Pristatymas. Atsakymas ...
Psichologijos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 05 26
Naktinio klubo veiklos organizavimas
Uab „vegenta“ naktinio klubo „galera“ veiklos organizavimas. Įvadas. Įmonės „galera“ organizacinės valdymo struktūros analizė ir tobulinimas. Rinkos paieška organizuojant prekių užpirkimą. Prekių išdėstymas salėje ir jų ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2013 02 05
Išmaniosios ausinės
Įvadas. Teorinė dalis. Produktai, paslaugos. Produktų ar paslaugų pozicionavimas. Veiklos tikslai, strategija, vertybės. Įmonės teisinės formos pasirinkimas. Tikslai bei jų pasiekimas. Strategija. Vertybės. Rinka. Rinkos specifikos ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 85 puslapiai
2018 10 15
Strategijos formavimas skaidrės
UAB „Intersurgical“. Verslo strategija. Verslo strategijos programos elementai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Įmonės marketingo orientacija. Įmonės konkurentai. Įmonės PEST analizė. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 01 27
Ekspedicinės įmonės pardavimų proceso rizikos nustatymas ir įvertinimas
Įvadas. Teorinė dalis. Ekspedicinės įmonės „X“ veikla. Ekspedicinės įmonės „X“ SWOT (SSGG) analizė. Įmonės pranašumai ir trūkumai tarp konkurentų. Rinkoje egzistuojančios grėsmės ir galimybės – verslo šakoje. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 02 01
Lopšelio - darželio ugdymo programos analizė
Įvadas. N“ lopšelio-darželio bendrosios nuostatos. Ikimokyklinio ugdymo principai. Analizė. Tikslas ir uždavinai. Analizė. Ugdymo rezultatų vertinimas. Analizė. Silpnosios ir stipriosios dokumento pusės. Literatūra ir kiti ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2017 04 29
Šunų viešbutis - verslo plano sudarymas
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Santrauka. Produktai, paslaugos. Produktų ar paslaugų pozicionavimas. Veiklos tikslai, strategija, vertybės. Rinka. Išorinės aplinkos analizė. Konkurencinė aplinka ir pagrindiniai rinkos dalyviai. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2018 05 30
Pažintinė praktika sporto ir sveikatingumo centre
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės prekės ir paslaugos. Įmonės apskaitos politika. Įmonės mokesčių sistema. Teisinė forma. LR įstatymai reglamentuojantys įmonės veiklą. Rinkos strūktūra. Įmonės ekonominiai prioritetai. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2016 03 15
Bazės ir rūgštys skaidrės
Rūgštys ir bazės. Junginiai kurie vandenyje disocijuoja. Vandens joninė sandauga. Tirpalų rūgštingumas. Rūgštinėje terpėje. Šarminėje terpėje. Stipriųjų rūgščių ir šarmų tirpalų. Silpnas elektrolitas. Elektrolito disociacijos ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2013 01 08
Įmonės rinkodaros komplėkso analizė
Įmonės asstra pest analizė. Įmonės asstra konkurencinės aplinkos analizė. Įmonės asstra ssgg analizė. Įmonės asstra reklamos formų ir kanalų paliginimo analizė. Klientų segmentavimas. Literatūros sąrašas. Kompanijos misija ir ...
Logistikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 05 26
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo