Statybų įmonės verslo planas


Statybos įmonės charakteristika. Verslo srities aprašymas. Statybos darbų specializacija. Statybos įmonės tikslai. Statybos įmonės teisinė forma. Įregistruotųmažųi r vidutiniųįmoniųskaičiusmetųpradžioje. Rinkodara. Išvados. Konkurencijos analizė. Statybos darbų kiekių prognozė. Statybos konkursas. Reklama. Statybos procesas. Statybos procesų inžinerinis parengimas. Statybos medžiagos ir gaminiai. Statybos mašinos ir mechanizmai. Darbuotojai. Statybos proceso technologija ir organizavimas. Teisinė apsauga. Statybos draudimas. Rizikos įvertinimas. Rizikos veiksniai. Finansai. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Paskolos (ilgalaikės) padengimo schema, Lt. Sąnaudų prognozė, tikėtinu variantu tūkst. Lt. Sąnaudų prognozė, optimistiniu variantu tūkst. Lt. Sąnaudų prognozė, pesimistiniu variantu tūkst. Lt. Pelno-nuostolio ataskaita. Pelno – nuostolio apskaičiavimas optimistiniu variantu, tūkst. Lt. Pelno – nuostolio apskaičiavimas pesimistiniu variantu, tūkst. Lt. Pinigų srautų ataskaita. Balansas. Nenuostolingumo taškas. Ekonominis efektas. Darbų sauga. Aplinkosauga.

Išvados: Iš gautų duomenų galime matyti, kad kiekvienais metais uždarųjų akciniųbedrovių daugėjo. Akcinių bendrovių skaičius metams bėgant mažėjo, individualių įmonių taip pat.

Išvados: optimistišku variantu darbų kiekis metams bus 4400 m2 , tikėtinu apie 4000 m2 , pesimistišku 3600 m2

1. Perkančiojiorganizacijasuinteresuotiemskandidatamsirsuinteresuotiemsdalyviams, išskyrusatvejus, kaisupaprastintopirkimosutartiesvertėmažesnėkaip 10 000 Lt (be pridėtinėsvertėsmokesčio), nedelsdama (ne vėliaukaip per 5 darbodienas) raštupranešaapiepriimtąsprendimąsudarytipirkimosutartįarpreliminariąjąsutartįarbasprendimądėlleidimodalyvautidinaminėjepirkimosistemoje.

5. Susipažintisuinformacija, susijusiasupasiūlymųnagrinėjimu, aiškinimu, vertinimuirpalyginimu, galitiktaiKomisijosnariaiirperkančiosiosorganizacijospakviestiekspertai, Viešųjųpirkimųtarnybosatstovai, perkančiosiosorganizacijosvadovas, joįgaliotiasmenys, kitiasmenysirinstitucijos, turinčiostokiąteisępagalLietuvosRespublikosįstatymus, taip pat LietuvosRespublikosVyriausybėsnutarimuįgaliotiEuroposSąjungosaratskirųvalstybiųfinansinęparamąadministruojantysviešiejijuridiniaiasmenys.

Aprūpinimo ištekliais grafikai (statybinių medžiagų, statybos mašinų, personalo ir kt.)

Vadovas atsakingas už darbuotojų priežiūrą ir darbą kartu. Buhalterė užsiima darbo valandų skaičiavimais, algų skaičiavimais, pelno bei nuostolių skaičiavimais. Pamatų montuotojai atlieka darbus susijusius su pamatų montavimu. Pagalbinis darbininkas jiems padeda.

iš viso veiklos sąnaudų atitiks pridėtines išlaidas (16 eilutė iš sąnaudų prognozės)

Projekto pelningumas – pelno nėra (grynasis pelnas / kapitalo = 557.306/75 = 7.431Lt.).

aukštų, esami pastatai įrengti ant juostinio pamato arba, išskyrus naujų pamatų įrengimo zoną , ant ištisinių plokščių, nauja iškasa iškasama ne giliau kaip 5,00 m esamo vietovės paviršiaus ir bus kreipiamas dėmesys į tolesnius nurodymus. Nurodymai iškasų kasimui ir pamatų įrengimui

•Duobiųkasimą ir pamatų įrengimą vykdyti segmentinėmis iškasomis arba šachtomis, kurių plotis nedidesnis kaip 1,25 m.

•Iškasos arba šachtos sienelė turi būti kuo statesnė. Ji turi būti sutvirtinta, jeigu gruntas nepakankamai rišlus, aukščių skirtumas tarp bermos plokštumos ir pamatų apatinės briaunos arba iškasos dugno yra daugiau kaip 1,25 m.

  • Statyba Verslo planas
  • Microsoft Word 113 KB
  • 2014 m.
  • 27 puslapiai (4238 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aaaaa
  • Statybų įmonės verslo planas
    10 - 4 balsai (-ų)
Statybų įmonės verslo planas. (2014 m. Lapkričio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/statybu-imones-verslo-planas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 05:58
×