Universiteto marketingo strategija


Pardavimų strategijos ir jų įgyvendinimo ypatumai. Marketingo strategijos aktualumas. Ivadas marketingo strategijos planavimas. Rinkodaros strategiją pdf. Marketingo strategijos kurimas bakalaurinis darbas. Dvarcioniu keramika atliktas marketingo tyrimas. Marketingo strategijos parengimas kursinis. Marketingo strategijos kursinis. Nepritampantys vaikai kursinis. Pdf marketingo strategijos planavimas diplominis.

Įvadas. Teorinö marketingo strategijos rengimo analizė. Marketingo samprata ir esmė. Marketingo ypatumai paslaugų sektoriuje. Marketingo aplinka ir jos svarba priimant marketingo sprendimus. Marketingo strategijos esmė ir turinys. Universiteto marketingo strategijos analizė. Tyrimo organizavimas. Marketingo aplinkos analizė. Universiteto marketingo komplekso analizė. Mykolo romerio universiteto marketingo strategija. Tikslų ir uždavinių formulavimas. Konkuravimo būdo strategijos parinkimas mykolo romerio universitetui. Išvados ir rekomendacijos. Naudotos literatūros sąrašas. Priedai.

Temos aktualumas. Universitetai – mokslo, žinių, kaip pagrindinio ekonomikos augimo Variklio, kūrėjai ir puoselėtojai. Daugelio šalių pavyzdžiai patvirtina, kad mokslo žinios – ekonomikos Augimo pamatas. Universitetai – svarbiausi šiuolaikinės mokslinės ekonomikos kūrėjai. Jų misija ne tik Puoselėti, bet ir ugdyti mokslinį intelektualinį potencialą, ne tik kurti ir gausinti, bet ir įgyvendinti Naujausius mokslo pasiekimus. Norint, kad universitetai būtų pagrindas siekiant konkurencingumo Sparčiai besikeičiančiame globaliame pasaulyje, būtina plėtoti jų autonomiją, savivaldą, leidžiančią Klestėti kūrybinei energijai ir lanksčiai reaguoti į permainas. Valstybėje, siekiančioje pažangos ir Konkurencingumo, mokslui turi būti skiriamas prioritetas bei atitinkamos investicijos į mokslo tyrimus.

Universitetai šiuolaikiniame pasaulyje tampa intelekto ir kompetencijos centrais, kuriuose Koncentruojasi didžiausios intelekto pajėgos, generuojančios naujausias mokslo idėjas, kur nuolat Atnaujinamos žinios ir vyksta nepertraukiama jų apytaka, perduodant jas studentams. Universitetų Misija – ugdyti lyderius, pasirengusius savo intelekto pajėgomis siekti vis didesnės mokslo ir Visuomenės pažangos. Technologijų įtaka santykinai mažėja, į pagrindinę vietą iškyla intelektas, Inovacijos, vadyba, mokslo ir verslo integracija. Svarbiausias žinių visuomenės variklis yra vadyba.

Universiteto verslumo problemos aktualumą nulemia dabartinė lietuvos situacija - jos ūkiui Perėjus į rinkos ekonomiką, kurioje nuolatinis lavinimasis ir ugdymasis yra vertinamas kaip priemonė, Padedanti darbuotojui išlikti konkurencingu, efektyviu, siekiant tikslų ir panaudojant turimus išteklius.

Visuomenei vis aktualesne tampa ir atsiliekančių, nepritampančių prie rinkos reikalavimų žmonių Didėjanti bedarbių, potencialių bedarbių, benamių, įvairių socialinės rizikos grupių asmenų integracijos Į visuomenę problema.

Nagrin÷jama problema. Opiausios problemos iškilimas, universitetai yra neverslūs, be Vyriausyb÷s asignavimų neišsilaikytų rinkoje, be to suteikia žinias, reikalingas specialistams, o ne Būsimiems verslininkams, neskatina verslumo. Taigi atlikus universiteto marketingo aplinkos ir Komplekso analizę, sudarysiu strategiją kaip didinti universiteto verslumą.

Darbo objektas – universiteto marketingo strategija.

Darbo tikslas – išanalizavus universiteto marketingo veiklą, parengti marketingo strategiją Vienam iš didžiausių lietuvos universitetų.

  • Adobe PDF 2013 KB
  • 2012 m.
  • 78 puslapiai
  • Universitetas
  • Vaida
  • Universiteto marketingo strategija
    10 - 2 balsai (-ų)
Universiteto marketingo strategija. (2012 m. Kovo 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/universiteto-marketingo-strategija.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 22 d. 21:37
×