Vaiko slaugos profesinės slaugos ataskaita


Studijų rezultatas ai , kurio siekiama praktikos metu. Praktikos užduoties atlikimo terminas. Praktikos organizavimas vaikų. Praktikos rezultatų įvertinimas. Praktikos užduoties vertinimo metodas ai , kriterijai ir rodikliai. Praktikos užduoties vertinimo metodas ai ir svoris. Praktikos užduoties vertinimo slenkstiniai kriterijai. Praktikos užduoties vertinimo įverčio kriterijai. Pasiekimų lygis ir. Praktikos ataskaitos gynimas. Praktikos vertinimas = Praktikos ataskaitos parengimas. Galutinis praktikos vertinimas = praktikos vadovo įstaigoje vertinimas. Praktikos vadovo kolegijoje vertinimas. Vardas , pavardė kursas , grupė. Vaiko slaugos praktikos užduotis atvejo analizė gydymo įstaigos pavadinimas. Slaugytojas - praktikos vadovas. Kolegijos metodinis vadovas. Paciento pagrindinio susirgimo problemų medis Paciento problemos , įvertinant visas gyvybines veiklas. Slaugos veiksmai , padedantys išspręsti problemas. Medikamentų , skirtų gydymui , aprašas. Tavegilis 4v 2k. Salbutamolis 1vv % x. Vaiko slaugos praktikos užduoties vertinimo kriterijai. Bendra balų suma.


1. Vaiko slaugos praktikos programa skirta bendrosios praktikos slaugos II kurso studentams sudaryti galimybes specialiąsias vaiko slaugos žinias ir praktinius įgūdžius, įgytus praktikumų metu, pritaikyti atliekant praktiką vaikų ligoninėje / arba vaikų skyriuje/

10.3Gebės parengti vaikus įvairiems instrumentiniams, laboratoriniams tyrimams bei paimti tyrimus

10.4 Gebės tiksliai ir metodiškai vykdyti gydytojo paskirtas gydomąsias procedūras / intervencijas

Išnagrinėti konkrečiai pasirinkto sergančio vaiko klinikinę situaciją, rašyti praktikos dienoraštį / refleksiją ir apginti praktikos ataskaitą

Vaikų slaugos praktika vyksta Klaipėdos vaikų ligoninėje / arba kitų ligoninių vaikų skyriuose /.

- Studentas praktikos metu dirba slenkamu grafiku /įskaitant savaitgalius / 30val. valandų savaitėje .Viena diena - studijų diena vaikų ligoninės salėje. Studijų dienų lankymas privalomas. Nelankiusiems papildoma užduotis.

- Studentas praktikos metu pasirenka pacientą / sergantį vaiką skyriuje /,gauna žodinį tėvų sutikimą bendrauti su vaiku ir parašo slaugos istoriją / Priedas Nr. 1 /

Studentai paskutinę ,,Vaikų slaugos,, profesinės veiklos praktikos savaitę ligoninėje dirbančiam organizacijos praktikos vadovui pateikia praktikos įvertinimo lapą pagal nustatytą formą ir klausimyną / Priedas Nr. 2 / . Organizacijos praktikos vadovas / pagal dešimtbalę sistemą / įvertina studento atliktą darbą. Įstaigos, kurioje studentas atliko praktiką organizacijos praktikos vadovo vertinimą studentas pateikia praktikos gynimo metu.

Paskutinę praktikos savaitę studentai atsiskaito ir pateikia praktikos vadovui praktikos dienoraštį / refleksiją /, priešpaskutinę praktikos savaitę- vaiko slaugos istoriją.

Išnagrinėta sergančio vaiko klinikinė situacija pagal metodinius reikalavimus ir parengta praktikos ataskaita atitinkanti numatytus reikalavimus

Puikiai/ l. gerai aprašyta stacionare gydomo vaiko klinikinė situacija, išsamiai surinkta anamnezė , pastebėti i įvertinti slaugos poreikiai, identifikuotos slaugos problemos, parenkant tinkamą slaugos modelį, suformuluotos slaugos diagnozės, numatomi tikslai, numatyti konkretūs slaugos veiksmai kiekvienai problemai spręsti; puikiai/ l. gerai parinkti ir išstudijuoti medicininės literatūros šaltiniai.

Vidutiniškai aprašyta stacionare gydomo vaiko klinikinė situacija, pakankamai gerai surinkta anamnezė ir įvertinti slaugos poreikiai, identifikuotos slaugos problemos, parinkti slaugos modeliai, vidutiniškai suformuluotos slaugos diagnozės, numatyti slaugos veiksmai problemoms spręsti, gerai parinkti ir išstudijuoti medicininės literatūros šaltiniai.

Minimaliai aprašyta sergančio vaiko klinikinė situacija, nepilnai surinkta anamnezė ir įvertinti slaugos poreikiai, identifikuotos ne visos slaugos problemos, parinkti ne tie slaugos modeliai, minimaliai suformuluotos slaugos diagnozės, , ir numatyti slaugos veiksmai, per mažai parinkta ir išstudijuota medicininių literatūros šaltinių.

Neteisingai aprašyta sergančio vaiko klinikinė situacija, nesurinkta anamnezė ir nepilnai įvertinti slaugos poreikiai, neidentifikuotos slaugos problemos, parinkti ne tie slaugos modeliai, neadekvačiai suformuluotos slaugos problemos ir numatyti slaugos veiksmai, nestudijuoti medicininės literatūros šaltiniai.

Praktikos ataskaita parengta nepriekaištingai pagal pateiktas rekomendacijas ir įforminimo reikalavimus, išsamiai paaiškinti išsikelti praktikos tikslai ir jų pasiekimo rezultatai, Pagrįstai aptarta praktikos eiga su teigiamais bei pagrįstais neigiamais niuansais, atsakyta į visus klausimus, susijusius su profesiniu darbu.

Praktikos ataskaita parengta vidutiniškai pagal pateiktas rekomendacijas ir įforminimo reikalavimus, gerai paaiškinti išsikelti praktikos tikslai ir jų pasiekimo rezultatai. Vidutiniškai aptarta praktikos eiga su teigiamais bei pagrįstais neigiamais niuansais, atsakyta ne į visus klausimus, susijusius su profesiniu darbu.

Praktikos ataskaita parengta patenkinamai pagal pateiktas rekomendacijas ir įforminimo reikalavimus, silpnai paaiškinti išsikelti praktikos tikslai ir jų pasiekimo rezultatai, Nepagrįstai aptarta praktikos eiga su teigiamais bei pagrįstais neigiamais niuansais, patenkinamai atsakyta į visus klausimus, susijusius su profesiniu darbu.

  • Microsoft Word 36 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (3953 žodžiai)
  • Kolegija
  • Indre
  • Vaiko slaugos profesinės slaugos ataskaita
    10 - 3 balsai (-ų)
Vaiko slaugos profesinės slaugos ataskaita. (2018 m. Sausio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/vaiko-slaugos-profesines-slaugos-ataskaita.html Peržiūrėta 2019 m. Rugpjūčio 23 d. 13:59
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema