1922m Lietuvos konstitucija


1922 konstitucija. Valstybe ir jos pilieciai referatas. Lietuvos konstitucija 1922. Lietuvos konstitucija konspektas. Lietuvos konstitucija referatas. Konstitucijos konspektas. 1922 konstitucija skaidres. Lietuvos konstitucija 1922 referatas. Lietuvos konstitucijos konspektai. 1922 konstitucija konspektas.

Lietuvos valstybės konstitucija. Bendrieji dėsniai. Lietuvos piliečiai ir jų teisės. Seimas. Vyriausybė. Teismas. Vietos savivaldybė. Tautinių mažumų teisės. Respublikos gynimas. Švietimo reikalai. Tikybos ir kulto dalykai. Valstybės ekonominės politikos pagrindai. Valstybės finansai. Socialinė apsauga. Konstitucijos keitimas ir papildymas. įvedamieji nuostatai.

Vardan dievo visagalio, Lietuvos tauta, dėkingai minėdama garbingas savo sūnų pastangas ir kilnias aukas, tėvynei išvaduoti padarytas, atstačius nepriklausomą savo valstybę, ir norėdama nutiesti tvirtus demokratingus jos nepriklausomam gyvenimui pagrindus, sudaryti sąlygas teisingumui ir teisėtumui tarpti, ir patikrinti visų piliečių lygybę, laisvę ir gerovę, o žmonių darbui ir dorai tinkamą valstybės globą, per savo įgaliotus atstovus, susirinkusius į steigiamąjį seimą, 1922 dėl vietos gyventojų reikalų ypatingumo iš atskirų Lietuvos sričių gali būti sudaryti autonominiai vienetai, kurių sienas ir teises nust svetimos valstybės pilietis gali būti priimtas Lietuvos pilietybės, jeigu jis yra išgyvenęs Lietuvoje ne mažia §. Visi Lietuvos piliečiai, vyrai ir moters, yra lygūs prieš įstatymus. Negali būti teikiama ypatingų privilegijų nei mažinama teisių piliečiui dėl jo kilmės, tikėjimo, tautybės.

§. Piliečio asmuo neliečiamas. Traukti pilieti tiesos galima tik įstatymuose nurodytais atsitikimais ir tvarka. Pilietis gali būti suimtas arba jo laisvė suvaržyta tik užtikus jį nusikalstamąjį darbą bedarant, arba teismo valdžios organo nutarimu. Suimtajam piliečiui turi būti ne ilgiau kaip per 48 valandas įteiktas nutarimas dėl jo suėmimo ir nurodytas suėmimo pagrindas. Negavęs šio nutarimo suimtasis tuojau paleidžiamas.

§. Piliečio butas neliečiamas. Įeiti į butą ir daryti jame kratą galima priklausymas kuriai tikybai arba išpažinimas pasaulėžiūros negali būti pagrindu nusikaltimui pateisinti ar atsisakyti nuo viešųjų pareigų.

§. Piliečiui laiduojama korespondencijos ir sužinojimo paštu, telefonu, telegrafu paslaptis. Išimtis gali būti daroma įstatyme nurodytais atsitikimais.

§. Piliečiams laiduojama žodžio ir spaudos laisvė. Ši laisvė galima suvaržyti tik įstatyme nurodytais atsitikimais, kada tai yra reikalinga dorai ar valstybės tvarkai apsaugoti.

§. Piliečiams pripažįstama laisvė daryti įstatyme nurodyta tvarka susirinkimus be ginklo ir neardant viešosios ramybės.

§. Piliečiams laiduojama draugijų ir sąjungų laisvė, jei jų tikslai ir vykdomosios priemonės nėra priešingos baudžiamiesiems įstatymams.

§. Einančio savo pareigas valdininko nuskriaustas pilietis turi teisės įstatyme nurodyta tvarka traukti jį teisman be jo vyresnybės leidimo ar su §. Piliečiai turi įstatymų iniciatyvos teisę: 25 tūkstančiai piliečių, turinčių teisės rinkti į seimą, gali patiekti seimui įstatyme nurodyta tvarka įstatymo sumanymą, kurį seimas privalo svarstyti.

§.

  • Microsoft Word 17 KB
  • 2010 m.
  • 7 puslapiai (2967 žodžiai)
  • Zigfridas
  • 1922m Lietuvos konstitucija
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
1922m Lietuvos konstitucija. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/1922m--lietuvos-konstitucija.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 19 d. 18:26
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo