Civilinio proceso konspektai (2)


Teisės konspektas. Klausimai civilinio proceso egzaminui civilinio proceso samprata , požymiai. Ypatingoji teisena. Iškeliamos pareiškiant ieškinį. Civilinio proceso metodas. Civilinio proceso mokyklos. Civilinio proceso teisės šaltiniai , jų skirtymas. Tarptautinio civilinio proceso teisės šaltiniai Reglamentas. Rekomendacija ir išvada. Teisminis precedentas teorijoje ir LAT praktikoje nutartys Civilinio proceso teisės principai , jų aiškinimas. Teismingumas , jo rūšys. Rūšinis dalykinis , teritorinis ir funkcinis. Visas civilines bylas kaip pirmoji instancija nagrinėja apylinkės teismai Teritorinis. Civilinio proceso dalyviai. Atstovavimo samprata ir rūšys. Nušalinimo instituto taikymas. Bylinėjimosi išlaidos kokios , kas jas sudaro. Procesinių dokumentų įteikimo būdai , kylančios problemos 117 straipsnis. Įteikimo būdai. Atsiliepimas į ieškinį , priešieškinys 142 straipsnis. Atsiliepimas į ieškinį. Rašytiniai įrodymai 197 straipsnis. Rašytiniai įrodymai. Įrodymų sąvoka ir rūšys. Bet kokie faktiniai duomenys. Pasirengimas nagrinėti bylą nagrinėjimo formos nustatymas 476 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti bylą. Formos nustatymas. Rašytinė forma. Žodinė forma. Kokiais atvejais bylos nagrinėjimas sustabdomas ? ? 1623  straipsnis. Bylos sustabdymas. 156 straipsnis. Bylos nagrinėjimo atidėjimas. Teismo sprendimo įsitesėjimas pirmos instancijos . Skubiai vykdomi sprendimai 279 straipsnis. Sprendimo įsiteisėjimas. 282 straipsnis. Skubiai vykdytini sprendimai ir nutartys. Teismo nutartis , rezoliucija 290 straipsnis. Nutarties ir rezoliucijos priėmimas. Konstitucinio teismo nutarimo Byla Nr. 35 03 11 06 nuostatos. Apeliacijos samprata ir rūšys. Neribota visiška. Ribota dalinė. Apeliacinio proceso principai. Draudimas išeiti už apeliacinio skundo ribų.


Ypatingoji teisena-nagrinėjamos bylos nesant ginčui dėl teisės.

Ginčo teisena nagrinėjamos bylos, kylančios ir privatinės teisės normų reguliuojamų teisinių santykių [civilinės, darbo, šeimos ir kt.],iškeliamos pareiškiant ieškinį.

tai būdai, kuriais šios teisės normos reguliuoja teisinius santykius.

tai žinių apie civilinio proceso teisę (civilinio proceso teisės normas ir jų taikymą vykdant teisingumą, civilinio proceso teisinio reglamentavimo teoriją ir praktiką ir t .t. sistema

Civilinio proceso teisės šaltiniai, jų skirtymas;

Rekomendacija ir išvada - teisiškai neprivalomi Europos Sąjungos teisės aktai.

Principas – bendro pobūdžio idėja, veikianti visame procese. Norma – konkreti taisyklė, kuri veikia vienoje ar kitoje proceso stadijoje.

Lemia proceso modelį – pvz. Aktyvaus teisėjo principas (aktyviai dalyvauja, vadovauja procesui)

Padeda suprasti ryšį tarp atskirų teisės normų, pašalinti kolizijas

Bylinėjimosi išlaidos - ginčo šalių bylinėjimosi procese ieškovo, atsakovo, kitų dalyvaujančių byloje asmenų bei teismo patirtos išlaidos.

Rašytinio pasirengimo teisminiam nagrinėjimui pagrindas yra du paruošiamieji dokumentai:

Žodinė forma pasirenkama, jeigu teismas mano, kad bus geriau ir išsamiau pasirengta nagrinėti bylą bendraujant su šalimis ar jų atstovais tiesiogiai.

4) dėl neteisėtai atleisto, perkelto ar nušalinto darbuotojo grąžinimo į darbą.

1. Neribota (visiška) apeliacija- Tai pakartotinis ginčo ar jo dalies nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme apeliacinio skundo ribose, siekiant nustatyti ar ginčas pirmosios instancijos teisme išspręstas tinkamai tiek faktiniu, tiek teisiniu aspektu.

1. Išimtis – Absoliūtūs sprendimo negaliojimo pagrindai, Viešojo intereso apsauga; Ribos CPK 320 str.

2. Draudimas priimti sprendimą labiau nepalankų apeliantui nei pirmosios instancijos teismo sprendimas; Išimtis – skundžia abi šalys, Bylos grąžinimas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui;

3. Draudimas apeliaciniame skunde reikšti naujus reikalavimus t.y. naujus materialinius teisinius reikalavimus nukreiptus į kitą proceso šalį;

4. Draudimas pateikti naujus įrodymus (tik ribotos apeliacijos metu).

Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai (gausite dalį, ne visą ištisai); ?

Ypatingoji teisena: kada ji gali būti taikoma, kuo skiriasi nuo ginčo teisenos;

Ypatingoji teisena yra vienašalė ir neginčo teisena, kai teismas nagrinėja klausimą, nesusijusį su ginču dėl teisės ar asmens subjektinių teisių pažeidimų, tačiau sudaro sąlygas pareiškėjui realizuoti jo turimą teisę.

Ypatingosios teisenos bylose svarbus yra viešojo intereso aspektas –tai lemia inkvizicinį bylos nagrinėjimo modelį ir suteikia aktyvesnį, palyginus su ginčo teisena, vaidmenį teismui, kad jis galėtų geriau apsaugoti šalies interesus.

 • Teisė Konspektai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Ricardas
 • 10 puslapių (2817 žodžių)
 • Mokykla
 • Teisės konspektai
 • Microsoft Word 38 KB
 • Civilinio proceso konspektai (2)
  10 - 9 balsai (-ų)
Civilinio proceso konspektai (2). (2016 m. Sausio 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/civilinio-proceso-konspektai-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 05:29