Elektronika metodinės rekomendacijos


Įvadas. Technologijų programos tikslas, uždaviniai, struktūra. Tikslas. Uždaviniai. Struktūra. Technologinio ugdymo mokinių veiklos sritys. Integravimo galimybės. Vadovėlio struktūra. Ugdymo turinio individualizavimas, diferencijavimas. Vertinimas. Vertinimas. –8 klasė. Vertinimas. –10 klasė. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai. Technologijų programos valandų paskirstymas. Vadovėlio medžiaga (skyriai, puslapiai) ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose planuose. Mokinių pasiekimai ir ugdymo gairės įgyvendinant elektronikos technologijų programą. Planų tikslinimas. Ilgalaikių ir trumpalaikių planų struktūra 7–8 klasėje. Ilgalaikių ir trumpalaikių planų struktūra 9–10 klasėje. Ugdomosios veikos planavimas ir organizavimas. Informacijos šaltiniai.

Metodinių rekomendacijų prieduose aptariami elektronikos programai įgyvendinti praktiškai svarbūs darbo organizavimo, technologijų taikymo klausimai, pateikiama dalijamoji medžiaga mokiniams.

2 priedas. Spausdintinių montažo plokščių (PCB) gamyba. Organizacinės ir metodinės pastabos.

bendradarbiaudami tarpusavyje, stebėdami tyrinėja kasdienio gyvenimo aplinką, aiškina problemas, jų sprendimo principus;

žinodami medžiagų savybes, nagrinėja, kaip jas pritaikyti gaminiams, kokias darbo priemones ir technologijas naudoti, kad nebūtų pažeista medžiagų sandara;

Aptariama apdailos paskirtis, būdai, medžiagos. Medienos gaminių apdailos būdai nurodyti 1.4 schemoje, prietaisų, pagamintų iš metalo ar jų lydinių, apdailos būdai – 1.5 schemoje.

Aptariami operacinių stiprintuvų naudojimo pavyzdžiai: šviesos valdomo jungiklio su UA740 schema p. 118, laipsniškai įsižiebiančio švyturėlio su LM324 schema p. 120.

Gebėjimai – tai, kas pritaikoma praktiškai analogiškose ar naujose situacijose, nagrinėjant, kuriant naujus dalykus, pagrindžiant nuomonę. Gebėjimai formuojami taikant žinias. Žinios (tai, ką mokinys turi žinoti ir suprasti) būtinos kaip įrankis ar priemonė gebėjimams įgyti ir realizuoti. Ugdymo gairėse bendrais bruožais numatoma mokytojo ir mokinių veikla, padėsianti pasiekti konkrečių rezultatų. Todėl, planuojant ugdymo procesą, reikia atsižvelgti į mokinių pasiekimus ir technologijų srities atitinkamos programos turinio apimtį (žr. BP 8.4.2. Turinio apimtis. 7–8 klasė, 8.5.2. Turinio apimtis. 9–10 klasė).

Sudarant ilgalaikius ir trumpalaikius planus 7–8 klasėms, buvo išskirtos šios elektronikos programos turinio dalys (pagal BP 8.4.2. Turinio apimtis. 7–8 klasė):

Susipažįsta su elektroninių grandinių montavimo įrankiais, pagalbinėmis priemonėmis, technologinėmis medžiagomis, žino jų paskirtį, praktiškai jas taiko atlikdami nesudėtingas litavimo užduotis (pvz., sulituoja 2–3 laidus).

9–10 klasėje siūloma ugdomąją veiklą organizuoti taikant projektų metodą. Todėl, sudarant ilgalaikius ir trumpalaikius planus 9–10 klasei, buvo atsižvelgta į projektinio darbo specifiką. Programoje išskirtos šios elektronikos programos turinio dalys (pagal BP 8.5.2. Turinio apimtis. 9–10 klasė):

Dirba su elektroninių grandinių montavimo įrankiais, pagalbinėmis priemonėmis, technologinėmis medžiagomis. Skiria jų paskirtį, tikslingai juos taiko atlikdami numatytas darbo operacijas.

Svarbu. Pateiktuose ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose planuose 9–10 klasei numatyta po vieną metinį projektinį darbą, tačiau atlikti galima ir kelis darbus. Ilgalaikių ir trumpalaikių planų 3–5 etapai 9 ir 10 klasėje yra vienodi. Juos lemia projektinio darbo eiga. Etapo apimtis gali skirtis atsižvelgiant į:

  • Elektronika Konspektas
  • Microsoft Word 64 KB
  • 2016 m.
  • 21 puslapis (5306 žodžiai)
  • Audrius12345678
  • Elektronika metodinės rekomendacijos
    10 - 2 balsai (-ų)
Elektronika metodinės rekomendacijos. (2013 m. Spalio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/elektronika-metodines-rekomendacijos.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 19:02
×