Europos Sąjungos parama Lietuvai


Europos sajungos parama lietuvai kursinis. Europos sajungos parama kursinis darbas. Kada es pradejo teikti parama lietuvai. Kokia es parama lietuvai. Es parama lietuvai referatas. Kokia parama gauna lietuva. Kokia parama gauna lietuva ?.

Kokią europos sąjungos paramą lietuva gauna šiuo metu. Kuo struktūriniai fondai (sf) skiriasi nuo pasirengimo narystei finansinių priemonių. Ką remia struktūriniai fondai ir kiek jų yra. Struktūrinių fondų principai. Kaip bus gaunama parama ir kam skiriamos es sf lėšos. Kaip organizuojama es struktūrinių fondų parama. Ar es paramą reikia gražinti?

Lietuva šiuo metu gauna finansinę paramą per phare, sapard ir ispa programas, skirtas šalima kandidatėms, tačiau šalieuropos žemės ūkio garantijų ir orien taip pat Lietuvoje veikia bendrijų programos, kuriomis es komisija skatina es šalių bendradarbiavimą tam tikrose srityse, pavyzdžui: socrates ii, leonardo da vinci ii, fiscalis, customs 2002, culture 2000 ir pan.

Phare (ang. Poland and hungary aid for restructing the economy, - 1989 m. Es pradėjo teikti finansinę paramą lenkijos ir vengrijos ekonomikoms restruktūrizuoti) programos tikslas remti šalių kandidačių pasirengimą narystei es, parama per šią programą teikiama tiek per nacionalines, tiek per daugiašales phare programas. Šalys kandidatės kartu su europos komisija (ek) kiekvieniems metams ruošia nacionalines phare programas ir kartu sprendžia, kuriems šalies sektoriams teikti es skiriamą finansinę pagalbą, kad būtų pasiekta narystė es. Lietuvai per nacionalinę phare programą kasmet skiriama 42 milijonai eurų.

Phare ib (angl. Institutional building) - remia institucijų plėtrą ir administracinių gebėjimų stiprinimą, kuris įgyvendinamas per dvynių (twinning) ir techninės pagalbos projektus. dvynių projektai – tai glaudus bendradarbiavimas tarp tam tikros Lietuvos institucijos ir giminingos institucijos kurioje nors europos sąjungos valstybėje, taip dalijantis patirtimi ir padedant Lietuvos institucijoms igyvendinti es acquis (= paramą). Kai tam tikra veikla es šalyse nepriklauso valstybinių institucijų kompetencijai ir valstybės tarnautojai negali suteikti reikiamos paramos, tada privačios es arba vietos įmonės įgyvendina techninės pagalbos projektus.

Phare esc (angl. Economic and social cohesion) - skatina ekonominę ir socialinę sanglaudą, šios paramos tikslas – padėti šalims kandidatėms paruošti ir išbandyti struktūras, kurių reikia europos socialinio ir europos regioninės plėtros fondams įgyvendinti, tapus es narėmis. Parama teikiama gamybos sektoriaus aktyvumui didinti, užimtumui bei socialiniam dalyvavimui skatinti, taip pat verslo infrastruktūrai, prisidedančiai prie regioninės plėtros, gerinti.

Phare cbc (angl. Cross border co-operation) – remia bendradarbiavimą baltijos jūros regione, kurį sudaro 11 valstybių arba jų sričių: vakariniai baltarusijos regionai, danija, estija, latvija, šiauriniai lenkijos regionai, Lietuva, norvegija, rusija (kaliningrado sritis ir kiti su baltijos jūra besiribojantys regionai), suomija, švedija ir vokietija.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 15 KB
  • 2012 m.
  • 5 puslapiai (2168 žodžiai)
  • Europos Sąjungos parama Lietuvai
    10 - 3 balsai (-ų)
Europos Sąjungos parama Lietuvai. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-parama-lietuvai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 00:55
×