Europos sąjungos struktūrinė parama Lietuvai


Sapard parama lietuvai. Es parama referatas. Kursinis es parama. Referatas es parama. Struktūrinės politikos speros. Sanglaudos fondas wiki. Es parama lietuvai referatas. 2007-2013 m. es parama diplominis. 2007-2013 es parama lietuvai kursinis darbas. Ekonomikos kursinis europos sąjungos struktūriniai fondai. parama lietuvos žemės ūkiui..

Įvadas. Kas yra es struktūrinė parama? Es struktūrinės paramos tikslai. Es struktūriniai fondai. Es parama lietuvai iki įstojimo. Phare. Ispa. Sapard. Struktūrinė parama lietuvai. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa. Ekonomikos augimo veiksmų programa. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa. Techninės paramos veiksmų programa. Išvados. Literatūros sąrašas. Jau nuo pat pirmųjų Europos sąjungos (toliau ES) gimimo akimirkų buvo idėja sukurti paramos fondus silpnesnėms šalims, kad konsoliduoti ekonominę vienybę tarp šalių narių ir mažinti skirtumus tarp regionų. 1958 m. ši idėja buvo įgyvendinta įkuriant Europos socialinį fondą, o 1962 m. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondą. Vėliau įsteigti Europos regioninės plėtros fondas bei Sanglaudos fondas. Lietuva ES paramą gauna jau nuo 1991 m. Iš pradžių pagal tris programas: PHARE (pasirengimas narystei ES), ISPA (parama transporto ir aplinkos sritims) ir SAPARD (parama žemės ūkiui), o nuo 2007 m. pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų programas, skirtas strategijai įgyvendinti.

Jau nuo pat pirmųjų europos sąjungos (toliau es) gimimo akimirkų buvo idėja sukurti paramos fondus silpnesnėms šalims, kad konsoliduoti ekonominę vienybę tarp šalių narių ir mažinti skirtumus tarp regionų. 1958 m. Ši idėja buvo įgyvendinta įkuriant europos socialinį fondą, o 1962 m. [1 europos sąjungos struktūrinių fondų parama. Wikipedia[interaktyvus]. [žiūrėta 2011-10-02].

Lietuva es paramą gauna jau nuo 1991 m. Pagal Lietuvos 2007–2013 m. [2 europos sąjungos parama. Lietuvos respublikos finansų ministerija [inteeuropos sąjungos struktūrinė parama nuosekliai mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp es šalių narių ar atskirų regionų. Jos pamatines vertybes galima išreikšti dviem žodžiais – solidarumas ir sanglauda . Solidarumas – kadangi paramos tikslas yra padėti palyginti su es vidurkiu ekonomiškai ir socialiai skurdesniems regionams. Sanglauda – kadangi pajamų bei turtinių skirtumų tarp skurdesnių ir turtingesnių regionų mažinimas yra naudingas visiems. [3 europos sąjungos struktūrinių fondų parama. Wikipedia[interaktyvus] [žiūrėta 2011-10-02].

. Konvergencijos prioritetas skirtas silpniau išsivysčiusioms šalims narėms ir regionams. Šiam prioritetui skiriama apie 82 % visų es sanglaudos politikai numatytų lėšų.

. Regioninio konkurencingumo ir užimtumo prioritetas skirtas labiau išsivysčiusiems regionams, kurie negali gauti paramos pagal konvergencijos prioritetą. Šiam prioritetui siūloma skirti apie 16 % visų es sanglaudos politikai numatytų lėšų.

. Europos teritorinio bendradarbiavimo prioritetas skirtas bendradarbiavimui abipus es vidaus sienų ir tarp šalių narių tam tikrose teritorinėse zonose. Šiam prioritetui siūloma skirti apie 2,5 % visų es sanglaudos politikai numatytų lėšų. Jis pakeistų interreg iniciatyvą. [4 europos sąjungos struktūrinė parama 2007 – 2013 metams. Es parama [interaktyvus] europos regioninės plėtros fondas teikia regionams įvairią finansinę paramą.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 102 KB
  • 2011 m.
  • 12 puslapių (1391 žodžiai)
  • Remigijus
  • Europos sąjungos struktūrinė parama Lietuvai
    10 - 1 balsai (-ų)
Europos sąjungos struktūrinė parama Lietuvai. (2011 m. Lapkričio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-strukturine-parama-lietuvai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 11:13
×