Komercinės sutartys ir jų sudarymas


Sutarties samprata ir rūšys. Sutarčių rūšys. Standartinės sutarčių sąlygos. Sutarčių sudarymas ir sąlygos. Sutarčių sudarymas. Sutarčių galia ir forma. Sutarčių vykdymas. Konkrečios pirkimo-pardavimo sutarties parengimas. Literatūra.


Realinės, t.y. kai sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai šalys jos pagrindu pradeda vykdyti savo įsipareigojimus;

1. Sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais.

4. Šalys privalo atskleisti viena kitai joms žinomą info rmaciją, turinčią esminės reikšmės sutarčiai sudaryti.

1) ofertoje nurodant tam tikrą terminą jai akceptuoti ar kitokiu būdu nustatyta, kad ji neatšaukiama;

6.182 straipsnis. Sutartis, kurioje yra neaptartų sąlygų

6.183 straipsnis. Sutarties pakeitimo išlyga

3. Notarinės formos sutartis gali būti nutraukta, pakeista ar papildyta tik notarine forma.

5. Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatyti terminai taikomi, kai įstatymai arba šalių susitarimas nenustato kitokių terminų.

6.186 straipsnis. Netikėtos (siurprizinės) sutarčių standartinės sąlygos

13) suteikia teisę pardavėjui ar paslaugų teikėjui vienašališkai spręsti, ar pateikti daiktai arba suteiktos paslaugos atitinka sutarties reikalavimus;

14) pardavėjui ar paslaugų teikėjui suteikia išimtinę teisę aiškinti sutartį;

2. Šalys gali nustatyti, kad sutartis taikoma iki jos sudarymo atsiradusiems jų santykiams.

6.191 straipsnis. Sutartis trečiojo asmens naudai

6.202 straipsnis. Valstybės institucijos leidimas

6.204 straipsnis. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas pasikeitus aplinkybėms

2) tų aplinkybių nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;

SUTARČIŲ NEĮVYKDYMO TEISINĖS PASEKMĖS IR PABAIGA. CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ

6.206 straipsnis. Kitos šalies veiksmai

5. Šalis privalo bendradarbiauti su įvykdymo trūkumus šalinančia šalimi visą trūkumų šalinimo laikotarpį.

6.212 straipsnis. Nenugalima jėga (force majeure)

6.213 straipsnis. Reikalavimas įvykdyti sutartį

3) turinti teisę gauti įvykdymą sutarties šalis gali protingai gauti įvykdymą iš kito šaltinio;

6.215 straipsnis. Bauda už įpareigojimo įvykdyti sutartinę prievolę natūra nevykdymą

UAB Pavadinimas, buveinės adresas, kodas, toliau vadinama Pirkėju, atstovaujama vardas, pavardė ir pareigos veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, įgaliojimą ar kt., antra šalis,

IV DALIS. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

2. Santykiams, kylantiems iš šios Sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Priedas Nr. 1. priedo pavadinimas Priedas Nr. 1. priedo pavadinimas

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 51 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (6056 žodžiai)
  • Kolegija
  • Sandra
  • Komercinės sutartys ir jų sudarymas
    10 - 7 balsai (-ų)
Komercinės sutartys ir jų sudarymas. (2016 m. Kovo 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/komercines-sutartys-ir-ju-sudarymas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 18:02
×