Naujo produkto / paslaugos įvedimas į rinką


Naujo produkto paslaugos įvedimas į rinką. Kursinio darbo vertinimo lapas. KD struktūra , apimtis ir apiforminimas. BD bendrųjų reikalavimų laikymosi vertinimas. KD teorinės dalies vertinimas. KD praktinės dalies vertinimas. Bendras įvertinimas. Bendra kursinio darbo rezultatą nulemia 3 ir punktų įvertinimai. Santrauka naujos paslaugos vaikų kampelis kavinėse įvedimo į rinką analizė. Įvadas Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Inovacijų samprata. Inovacijų klasifikacija. Klasifikacija inovacijų turinio prasme produkto. Klasifikacija inovacijų įgyvendinimo lygio prasme. Klasifikacija inovacijų įgyvendinimo masto prasme vienkartinės. Klasifikacija inovacijų naujumo laipsnio prasme radikalios. Klasifikacija inovacijų organizacinių ypatybių prasme vidaus organizacinės. Klasifikacija inovacijų pobūdžio prasme kiekybinės. Nauja Plėtojimo inovacija. Raidos inovacija. Evoliucinė inovacija. Vartotojų grupė. Esamas Naujas Esama Produktas \ paslauga Šaltinis. Raidos inovacija –. Absoliuti inovacija. Naujų prekių / paslaugų kūrimo priežastys. Naujos prekės paslaugos kūrimo procesas. Tyrimo rezultatų analizė apie naujos paslaugos vaikų kampelis kavinėse reikalingumą. Apklaustųjų demografiniai duomenys Šaltinis. Naujos paslaugos vaikų kampelis kavinėse reikalingumas. Naujos paslaugos vaikų kampelis kūrimo procesas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.


Ar informacijos šaltiniai pakankamai nauji, patikimi, ar jų pakanka?

Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota naujos paslaugos įvedimo į rinką teorinė analizė. Buvo aptarti pagrindiniai aspektai: inovacijų samprata, pateikta inovacijų klasifikacija, nurodytos naujų produktų kūrimo priežastys bei pateiktas naujo produkto/paslaugos kūrimo procesas. Siekiant išanalizuoti naujos paslaugos (vaikų kampelio) reikalingumą, buvo atliktas tyrimas, sudarant klausimynus ir išdalinant juos respondentams. Tyrimo tikslas - ištirti vaikų kampelio kavinėse reikalingumą. Atlikus tyrimą buvo išsiaiškinta, kad ši paslauga yra labai naudinga ir reikalinga visuomenei. Buvo pasiūlyta tokiuose kampeliuose įrengti specialią, žaidimams pritaikytą dangą, kambarėlį apstatyti patogiais, saugiais, vaikams skirtais baldais. Taipogi siūloma samdyti pedagoginį išsilavinimą turinčias prižiūrėtojas, kurios turės patirties bendravime su vaikais bei galės pasirūpinti vaikų saugumu ir užimtumu.

Darbo objektas: Naujos paslaugos (vaikų kampelis) įvedimas į rinką.

Darbo tikslas – išanalizuoti naujos paslaugos (vaikų kampelis) reikalingumą.

Darbo uždaviniai:

Rašant šį kursinį darbą, man teko vadovautis įvairiais literatūros šaltiniais, kurie padėjo man suprasti inovacijų esmę, susipažinti su jų klasifikacija ir įvairove, bei išsiaiškinti naujo produkto/paslaugos kūrimo priežastis.

Apie inovacijų sampratą rašo daugelis autorių. Įvairius apibrėžimus pateikia tokie autoriai kaip Vijeikis J. (2011), Kučinskas V., Kučinskienė R. (2002), Kulviecas P. (1991), Ramanauskienė J. (2010) ir kiti autoriai. Tačiau konkretų ir aiškų apibrėžimą kas yra inovacija pateikia Ališauskas K., Karpavičius H., Šeputienė J. (2005). Šie autoriai teigia, kad inovacija – tai sėkmingas naujų technologijų, idėjų ir metodų komercinis pritaikymas, pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau egzistuojančius produktus ir paslaugas.

Susipažinus su inovacijų samprata, turėjau galimybę palyginti kelių autorių siūlomą inovacijų klasifikaciją. Plačią ir išsamią klasifikaciją pateikia Melnikas B., Jakubavičius A. ir Strazdas R. (2000). Jų pateiktas modelis detaliai atspindi inovacijų įvairovę ir jų rūšis. Šis klasifikavimas padeda suvokti ir įvertinti inovacijas kaip sistemą. Kiti autoriai, tai yra Ališauskas K., Karpavičius H. ir Šeputienė J. (2005) pateikia Osborne (1998) pasiūlytą inovacijų tipologiją, kuria remiantis nurodomos keturios inovacijų grupės. Šios inovacijos grupės skiriamos remiantis įmonės požiūriu, tai yra absoliuti inovacija nebūtinai reikš rinkai naujų produktų sukūrimą. Tai gali būti produktas, žinomas rinkai, tačiau naujas įmonei. Paliginus siūlomus inovacijų modelius, toliau nagrinėjau naujų prekių/paslaugų kūrimo priežastis.

Konkrečias ir aiškias priežastis pateikė Vijeikienė B. ir Vijeikis J. (2000). Šie autoriai išskyrė tokias priežastis kaip paklausos pasikeitimas, produkto populiarumo sumažėjimas, visuomeniniai pokyčiai, techninė pažanga, konkurentų produktų pasiūla ir pan. Kitas priežastis pateikė autorė Ramanauskienė J.(1998). Jos manymu, naujų produktų kūrimo priežastys skirstomos į vidinės ir išorines.

Norėdama susipažinti su naujų prekių/paslaugų kūrimo procesu, rėmiausi Kuvikaitės R. (2001) ir Dudėno R. (2006) siūlomais modeliais. Abejuose modeliuose yra akcentuojamas naujos idėjos generavimas. Naujų produktų/paslaugų kūrimas prasideda nuo idėjos. Labai svarbu pasirinkti tinkamą idėją, kuri padės veiksmingai kurti naujus produktus.

Rašydama praktinę dalį, sudariau klausimyną (1 priedas), kurio tikslas – ištirti naujos paslaugos (vaikų kampelio) kavinėse reikalingumą. Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar reikalingas vaikų kampelis kavinėse, ar tokio kampelio atsiradimas paskatintų respondentus dažniau apsilankyti kavinėse su vaikais. Taip pat buvo paprašyta įvertinti siūlomų vaikų kampelio užsiėmimų reikalingumą bei parašyti palankiausią vaikų kampelio 1 val. kainą. Pridedama anketos suvestinė (2 priedas).

Tiksliai įvardinti kas yra inovacija labai sudėtinga. Šiuolaikinė inovacijos samprata yra labai plati, egzistuoja daug įvairių jos apibrėžimų. Mokslinėje literatūroje nenurodomas vienas bendras inovacijų sąvokos apibrėžimas, autoriai pateikia skirtingus apibrėžimus. Ieškant sąvokos inovacija kilmės, reikia sugrįžti į istorijos gilumą, XV amžių. Šis žodis kildinamas iš Vidurio Prancūzijoje vartoto žodžio inovacyon, kuris verčiant reiškia atsinaujinimas arba naujo pavidalo suteikimas esančiam daiktui (Ališauskas K., Karpavičius H, Šeputienė J., 2005 m. 5 p.). Vijieikis J. (2011) savo knygoje „Inovacijų vadyba“ pateikia įvairių autorių inovacijos apibrėžimus (11 p.):

  • Verslas Verslo planas
  • Microsoft Word 183 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (5021 žodžiai)
  • Kolegija
  • Asta
  • Naujo produkto / paslaugos įvedimas į rinką
    10 - 10 balsai (-ų)
Naujo produkto / paslaugos įvedimas į rinką. (2016 m. Balandžio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/naujo-produkto-paslaugos-ivedimas-i-rinka.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 09:29
×