Reklama ir jos įtaka turizmo paslaugų vartotojų elgsenai


Iliustracijų sąrašas. Santrauka. Įvadas. Pagrindinės savokos. Bendrieji reklamos aspektai. Reklamos apibūdinimas, esmė ir ryšys su kitais mokslais. Reklamos savybės. Reklamos funkcijos ir tipai. Reklamos funkcijos. Reklamos tipai. Reklamos objektas ir subjektas. Reklamos poveikis vartotojui. Vartotojų elgsena. Vartotojų tipai ir pagrindiniai jų elgsenos bruožai. Vartotojo elgseną įtakojantys veiksniai. Teorijos išvados. Tyrimo metodika. Demografinių duomenų analizė. Turismo paslaugų vartotojų pažiūris į reklamą. Tyrimo išvados. Rekomendacijos. Literatūros sarašas. Priedai.

Darbo aktualumas. Reklama yra neatsiejama šiuolaikiško gyvenimo dalis. Vieniems reklama yra erzinanti, o kitiems informacijos šaltinis, todėl yra labai svarbu išsiaiškinti kaip reklama veikia vartotojus ir tuomet kurti reklamą taip, kad ji sulauktų kuo didesnio dėmesio.

Darbo problema. Nežinoma reklamos įtaka turizmo paslaugų vartotojų elgsenai.

Darbo tikslas. Išanalizuoti kaip reklama įtakoja turizmo paslaugų vartotojų elgseną.

Darbo objektas. Turizmo paslaugų vartotojai.

Darbo uždaviniai:

Išsiaiškinti bendruosius reklamos aspektus

Išanalizuoti reklamos funkcijas bei savybes

Išanalizuoti reklamos poveikį turizmo paslaugų vartotojams

Atlikti kiekybinį tyrimą

Tyrimo metodai:

Mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė.

Kiekybinis tyrimas.

Pirmojoje darbo dalyje analizuojami bendrieji reklamos aspektai bei savybės, o antrojoje atliekas kiekybinis tyrimas norint išsiaiškinti kaip turizmo paslaugų vartotojai reaguoja į reklamą.

Temos aktualumas. Reklama yra neatsiejama šiuolaikiško gyvenimo dalis. Vieniems reklama yra erzinanti, o kitiems informacijos šaltinis, todėl yra labai svarbu išsiaiškinti kaip reklama veikia vartotojus ir tuomet kurti reklamą taip, kad ji sulauktų kuo didesnio dėmesio.

Temos problema. Nežinoma reklamos įtaka turizmo paslaugų vartotojų elgsenai.

Elgsenos teorija – ekonomikos teorija, žmoniu sprendimus rinkoje aiškinanti remdamasi psichologiniais motyvais.

Yra konkretus reklamos užsakovas, kuris apmoka visas reklamos išlaidas. Vieno reklamos tyrimo metu, kuris truko 3 metus (1982 m., Stuartas Emmrichas) ir aprėpė 20 000 vartotojų, paaiškėjo, kad:

Ši rūšis dar tik vystosi Lietuvoje, nes iki šiol atskiri piliečiai buvo laikomi tik potencialiais vartotojais, bet ne reklamos užsakovais, iniciatoriais. Tai mokami skelbimai spaudoje, skelbimų lentose, radijo reklama. Šia reklamos forma siekiama informuoti, įtikinti kitus asmenis. Tuo būdu visuomenėje vyksta daug abi puses tenkinančių mainų.

Ji skirta ne konkrečios prekės ar paslaugos pardavimui skatinti ar pelnui didinti, o svarbiems klausimams ar aktualijoms išryškinti, įvairioms nuomonėms ar požiūriams atspindėti ir pan. Šia reklama bandoma padaryti įtaką tiek atskiriems piliečiams, tiek organizacijoms, tiek visai visuomenei.

Kainą. Ji vertinama dvejopai. Visų pirma apibrėžiamos bendrosios išlaidos ir išlaidos vienai ar kitai priemonei; antra, yra nustatoma santykinė vertė vienam žiūrovui ar vartotojui.

Nenaudingą auditoriją. Tarp specializuoto žurnalo skaitytojų potencialių pirkėjų gali būti daugiau nei tarp visų skaitomo žurnalo skaitytojų.

Apimtis - asmenų skaičius, kurie turėtų susipažinti su reklamine priemone, kreipiniu per konkretų laiko tarpą.

Dažnumas. Jį apibrėžia, kiek kartų per konkretų laiko tarpą vartotojas gali susidurti su konkrečiu reklaminiu kreipiniu.

Kreipinio stabilumas, kuris parodo, kaip dažnai reklaminis skelbimas pastebimas ir kiek ilgai įsimenamas.

Reklamos priemonės poveikio laipsnis. Labai svarbu, kokia jėga reklaminis kreipinys paveiks auditoriją ir ar paskatins vartotoją elgtis taip, kaip reikalauja Reklama.

Pateikimo terminas- tai laiko periodas, per kurį reklaminis skelbimas išspausdinamas ir pateikiamas vartotojui.

Užpildymas - apibūdina viename leidinyje išdėstomų reklaminių skelbimų skaičių.

2. Individo elgseną įtakoja ir visuomenė (socialinė) klasė. Socialinę klasę, anot Mažeikaitės (2001, p. 102), lemia tokie faktoriai, kaip pajamos, gerbūvis, išsilavinimas, darbas, šeimos prestižas.

Pagarbos poreikis. Tai savigarbos, asmeninės sėkmės, kompetencijos, pagarbos iš aplinkinių žmonių, pripažinimo poreikis.

1. Higieninius veiksnius - nepasitenkinimo sukėlėjus, konfliktų vengimo poreikius, prie jų priskyrė vadovo valdymo stilių, įmonės politiką ir organizavimą, darbo vietos aprūpinimą ir sąlygas, kolegų, pavaldinių lygį, socialinius-emocinius santykius su vadovais, statusą, prestižą, rangą, saugumą, atleidimo pavojų, atlyginimą, pajamas, profesijos sąlygotą išorinio gyvenimo standartą. Jei bendradarbiai susiduria su šiais trūkumais, jie yra nepatenkinti. Jei tie trūkumai pašalinami, nepasitenkinimas dingsta, tačiau neatsiranda pasitenkinimas, nes vyrauja įsitikinimas, kad taip ir turi būti. Šie veiksniai nėra motyvatoriai.

Problemos formulavimas. Reklamuojant turizmo firmų paslaugas nėra tiksliai žinoma ar reklama sudomins ir paveiks vartotojus, kitaip tariant nežinomas reklamos poveikis vartotojams.

Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti koks reklamos poveikis turizmo paslaugų vartotojų elgsenai ir išanalizuoti aspektus, kuriais reklama paveikia vartotoją.

Hipotezė. Išsiaiškinus kaip reklama veikia vartotojus, turizmo paslaugas teikiančios firmos gali kurti efektyvesnes ir labiau paveikiančias reklamas.

Tyrimo metodo parinkimas – Kiekybinis tyrimo metodas

Darbo eiga. Siekiant išsiaiškinti reklamos poveikį vartotojams yra atlieka turizmo paslaugų vartotojų apklausa. Ji vykdoma šiais etapais:

Pagal temą ir teoriją paruošta anketa, į kurią respondentai atsakinės.

  • Marketingas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 187 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 34 puslapiai (6106 žodžiai)
  • Universitetas
  • Egidijus
  • Reklama ir jos įtaka turizmo paslaugų vartotojų elgsenai
    10 - 10 balsai (-ų)
Reklama ir jos įtaka turizmo paslaugų vartotojų elgsenai. (2015 m. Gegužės 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/reklama-ir-jos-itaka-turizmo-paslaugu-vartotoju-elgsenai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 10:21
×