Rokiškio sūris veiklos analizė


Praktikos ataskaita rokiskio suris. Rokiskio suris veiklos vertinimas. Rokiskio suris analize. Rokiskio surio imones veikkis analize taikant statistinius rodiklius. Rokiskio suris mikroaplinkos analizė.. Rokiskio surio taktinis planas. Rokiskio surio veiklos analize 2012. Rokiskio suris isores aplinkos veiksnai. Ab „rokiškio sūris“ veiklos charakteristika. Ab rokiskio surio horizontali ir vertikali analize.

Įvadas. Ab „rokiškio sūris“ charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Ab „rokiškio sūris“ horizontali ir vertikali finansinių ataskaitų analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedai.

Trumpalaikis ir ilgalaikis bendrovės turtas nagrinėjamu laikotarpiu kito nevienodai. Ilgalaikis turtas kiekvienais metais mažėjo, o trumpalaikis turtas iki 2009 metų didėjo 9,73 proc. 2009 – 2010 metais trumpalaikis turtas sumažėjo 2,42 proc., o per visą nagrinėjamą laikotarpį jis padidėjo 7,08 proc. Tam įtakos turėjo suteiktų paskolų padidėjimas (nuo 1 713 tūkst. Lt iki 30 519 tūkst. Lt).

Remiantis horizontalia pelno (nuostolio) ataskaitos analize (žr. prieduose 9 lentelę) matyti, kad pardavimų apimtis per visą nagrinėjamą laikotarpį sumažėjo 13,22 proc. ir 2010 metais sudarė 533 555 tūkst. Lt. Bendrovės pardavimai 2008 metais buvo lygūs 614 828 tūkst. Lt, 2009 metais jie sumažėjo 19,38 proc., 2010 metais palyginti su 2009 metais jie išaugo 7,64 proc. Pardavimų savikaina, kuri 2008 metais buvo 592 449 tūkst. Lt, per visą nagrinėjamą laikotarpį sumažėjo net 20,23 proc. Tam įtakos turėjo sumažėję gamybos kaštai. Vis dėlto bendrasis pelnas kiekvienais nagrinėjamo laikotarpio metais augo. 2008 metais bendras pelnas buvo 22 379 tūkst. Lt, per pirmuosius metus jis padidėjo net 125,56 proc., per antruosius – 20,81 proc., o per visą nagrinėjamą laikotarpį – 172,5 proc. Visa tai pavaizduota 5 paveiksle.

Remiantis vertikaliąja balanso ataskaitos analize (žr. prieduose 10 lentelę), aiškiai matyti, kad ilgalaikio turto dalis 2008 – 2010 metų laikotarpiu mažėjo, o trumpalaikio turto dalis didėjo. Tai reiškia, kad įmonės padėtis gerėja, nes trumpalaikio turto didėjimas didina trumpalaikio mokumo rodiklius. Akcininkų nuosavybės dalis kiekvienais nagrinėjamais metais didėjo ir 2010 metais sudarė net 59,28 proc. visų nuosavybės ir įsipareigojimų. Įsipareigojimų dalis nagrinėjamuoju laikotarpiu mažėjo, tai įtakojo mažėjantys tiek ilgalaikiai įsipareigojimai, tiek trumpalaikiai įsipareigojimai. Nuo 2008 iki 2010 metų finansinės skolos trumpalaikiuose įsipareigojimuose sumažėjo beveik 53 proc.

8 paveiksle pateikta turto struktūra. 2008 – 2010 metų laikotarpiu trumpalaikio turto dalis visame įmonės turte padidėjo nuo 52,94 proc. iki 63,18 proc. 2008 metais trumpalaikis turtas viršijo ilgalaikį turtą beveik 6 procentiniais punktais, 2009 metais – jau net beveik 23 procentiniais punktais, o 2010 metais trumpalaikis turtas sudarė jau net 63,18 proc. viso įmonės turto. 2010 metais pagal lyginamąjį svorį didžiausi buvo šie turto straipsniai: ilgalaikis materialusis turtas (55,06 proc.), atsargos (28,52 proc.) bei prekybos ir kitos gautinos sumos (46,30 proc.).

2008 ir 2009 metais maisto gamybos sektoriaus vidutiniai turto pelningumo rodikliai buvo didesni nei analizuojamos įmonės (2008 m. – 1,87 proc., 2009 m. – 8,99 proc.), bet 2010 metais įmonės pelningumo rodiklis buvo didesnis. Tais metais maisto gamybos sektoriuje jis buvo 11,35 proc., o įmonėje – 13,36 proc.

Veiksnių, darančių įtaką pastoviojo kapitalo pelningumo pasikeitimui, apskaičiavimas grandininių keitimų

16 paveiksle pateikta pastovaus kapitalo pelningumo rodikliai 2008 – 2010 metais. Šio rodiklio kitimas per visą laikotarpį buvo toks pats kaip ir kitų prieš tai minėtų rodiklių. Kiekvienais metais jis didėjo ir nuo 2008 iki 2010 metų pastovaus kapitalo pelningumas padidėjo daugiau nei du kartus t.y. nuo -11,41 proc. iki 13,39 proc. Šio rodiklio padidėjimui įtakos turėjo ne tik grynojo nuostolio sumažėjimas (2008 – 2009 m.), grynojo pelno padidėjimas (2009 – 2010 m.), bet ir nuosavo kapitalo vertės didėjimas ir ilgalaikių įsipareigojimų mažėjimas kiekvienais analizuojamais metais.

  • Microsoft Word 704 KB
  • 2016 m.
  • 39 puslapiai (8349 žodžiai)
  • Universitetas
  • Citra
  • Rokiškio sūris veiklos analizė
    9 - 1 balsai (-ų)
Rokiškio sūris veiklos analizė. (2012 m. Kovo 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/rokiskio-suris-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 09 d. 10:42
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!