Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo kokybės vertinimo uždaviniai


Viešojo administravimo kursinis darbas. Įvadas. Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo teoriniai aspektai. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas. Socialinių paslaugų organizavimas. Socialinių paslaugų teikimas. Socialinių paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Socialinių paslaugų kokybės vertinimo ypatumai. Socialinių paslaugų kokybės samprata. Socialinių paslaugų kokybės vertinimas. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Kokybės vertinimo uždavinių formulavimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.


Šio darbo problema – nepakankamas dėmesys skiriamas socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo kokybės užtikrinimui.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo kokybės vertinimo uždavinius.

Šio darbo uždaviniai:

•Apžvelgti socialinių paslaugų sampratą ir klasifikavimą;

•Atskleisti socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo ypatumus;

•Išnagrinėti socialinių paslaugų kokybės vertinimo ypatumus;

•Išanalizuoti kokybės vertinimo modelius ir remiantis jais suformuluoti kokybės vertinimo uždavinius.

Darbo tyrimo metodai – literatūros ir šaltinių analizė.

Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo kokybės vertinimo uždaviniai. (2014 m. Vasario 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/socialiniu-paslaugu-organizavimo-ir-teikimo-kokybes-vertinimo-uzdaviniai.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 13:56