Statybos teisinis reguliavimas


Statybos teisinis reglamentavimas. Statybos subjektu atsakomybe. Statybos rangos teisiniai santykiai. Statybos teisinis reglamentas. Statybos teises referatai. Statybos rangos sutarties teisinis reguliavimas. Atsakomybė už statybos. Statybu teise. Statybos teisiniu paruostuke. Referatu temos, statybu teise.

Statybos teisinis reguliavimas ir jo problemos. Turinys. Įvadas. Statybų teisinis reguliavimas. Statybos teisės šaltiniai. Konstitucija. Įstatymai. Poįstatyminiai teisės aktai. Normatyvinių statybos dokumentų sistema. Teisiniai statybos santykiai. Teisinių statybos santykių objektai. Teisinių statybos santykių subjektai. Statybos leidimas. Teisinis statinių projektavimo reguliavimas. Statinio projekto rengimas. Statinio projekto derinimas ir tvirtinimas. Teisinis statybos proceso reguliavimas. Statybos būdai. Leidimas statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti statinį bei atlikti nekilnojamosios kultūros vertybės tvarkymo darbus. Statybos rangos sutarties teisiniai santykiai. Vartojimo statybos rangos sutarties ypatybės. Techninė ir autorinė statinio statybos priežiūra. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti. Statinio nugriovimas. Statybos teisės subjektų teisinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Materialioji atsakomybė pagal darbo teisę. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Teisinio reguliavimo problemos. Literatūros sąrašas.

Pagrindinis darbo objektas – statybų teisinis reglamentavimas bei statybomis susiję procesai. Darbo pradžioje apžvelgiami statybos teisės šaltiniai, jų reguliavimo ypatumai.

Iš svarbesnių galima paminėti Civilinį kodeksą, Teritorijų planavimo įstatymą, Žemės įstatymą, Saugomų teritorijų įstatymą ir t.t.

Ypač svarbus statybos teisės šaltinis yra Civilinis kodeksas. Dauguma šio kodekso normų turi aukštesnę galią nei kitų įstatymų teisės normos. Civiliniame kodekse yra apibūdintas fizinių ir juridinių asmenų teisinis statusas, nustatytas daiktinių teisių teisinis reguliavimas, teisiškai sureguliuota prievolių ir sutarčių teisė ir t.t. Ypatingą reikšmę statybos teisiniam reglamentavimui turi Civilinio kodekso šeštosios knygos XXXIII skyrius, reguliuojantis rangos teisinius santykius.

Galima paminėti Vyriausybės nutarimu patvirtintus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatus, Vyriausybės nutarimą “Dėl statybinių medžiagų, dirbinių, gaminių ir įrengimų privalomojo atitikties vertinimo”.

Dauguma specializuotų statybos teisės šaltinių yra priimti arba patvirtinti Aplinkos ministerijos – vienos arba su kita valstybės institucija. Didžiausią reikšmę iš jų turi statybos techniniai reglamentai.

Lietuvos standartai – parengti pripažintos nacionalinės standartizuotos institucijos nustatyta tvarka. Jais perimti ES ir tarptautiniai standartai;

Statybos reglamentais nustatomi valstybės reguliuojami ir kontroliuojami privalomieji reikalavimai, kurių būtina laikytis projektuojant, statant, atiduodant naudoti stattinius, jų elementus, statybos produktus. Kiekvienas statybos techninis reglamentas turi savo unikalų žymenį:

Vis dėlto pagrindinai teisinių statybos santykių objektai yra: statiniai, statybos darbai, statinio projektai ir statybos produktai.

Saugaus naudojimo – kad statinį naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, sužalojimo elektros srove ir pan.);

Statinio projektas – tai statybos techninių reglamentų nustatytų dokumentų, kuriuose pateikiami sumanyto statinio sprendimai ir kurie skirti statinio statybai įteisinti, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti, visuma. Statinio projekto dalys:

Techninis projektas – esminius statinio sprendimus nustatanti vientisa statinio projekto dalis, pagal kurią skelbiamas konkursas statybos rangovui parinkti, gaunamas leidimas statyti, rengiamas darbo projektas;

Tyrinėtojas – asmuo, kuris pagal tyrimų užduotį privalo pateikti tyrimų rezultatus tyrimų užsakovui;

Statinio projektuotojas – asmuo, rengiantis statinio projektą;

Leidimus išduoda apskrities viršininko administracija arba savivaldybės administracijos direktorius.

Savivaldybės administracijos direktorius gavęs prašymą, perduoda statytojo pateiktus dokumentus Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo patikrinti, ar statinio projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus, projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus bei Nuolatinės statybos komisijos nuostatose nurodytus teisės aktus. Komisija sprendimu nurodo savivaldybės administracijos direktoriui išduoti ar ne leidimą.

Statybos leidimas galioja 10 metų , o leidimas griauti – 3 metus.

Šiam sąvadui gauti statytojas pateikia paraišką savivaldybės padaliniui, kuriam pavestos projektavimo sąlygų nustatymo ir derinimo organizavimo funkcijos. Savivaldybės įgaliota institucija pateikia paraiškas:

inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams ar naudotojams, kad jie parengtų technines projektavimo sąlygas;

statybos specialiųjų reikalavimų valstybės priežiūros institucijoms, kad jos parengtų specialiąsias prijektavimo sąlygas.

Statinio projektavimas – veikla, kurios tikslas yra parengti statinio projektą. Teisinių statinio projektavimo santykių atsiradimo pagrindas yra projektavimo darbų rangos sutartis. Civilinio kodekso XXXIII skyriaus ketvirtasis skyrius apibrėžia projektavimo darbų sutartes sampratą.

Projektavimo sutartis, atsižvelgiant į pasirinktą statinio projekto rengimo tvarką, sudaroma atskirai kiekvienam projektavimo darbų etapui arba viena abiem etapams. Asmenys, rengę projektą, yra projekto autoriai ir jų teisės ginamos pagal Autorių ir gretutinių teisių įstatymą. Projekto autoriumi yra vadinamas fizinis asmuo, kuris rengė projektą, arba asmenų grupė, kuri rengė projektą.

Projekto rengimas baigiasi jo pasirašymu. Projekto vadovas pasirašo statinio projektą, projekto dalių vadovai pasirašo projekto dalis. Pasirašymas reiškia, kad šie vadovai patvirtina, jog statinio projektas atitinka norminių teisės aktų reikalavimus, projektas atitinka statinio saugumo ir kokybės reikalavimus.

  • Microsoft Word 39 KB
  • 2016 m.
  • 26 puslapiai (6361 žodžiai)
  • Universitetas
  • Rimas
  • Statybos teisinis reguliavimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Statybos teisinis reguliavimas. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/statybos-teisinis-reguliavimas.html Peržiūrėta 2020 m. Spalio 22 d. 10:07
×
30 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo