Strateginio valdymo ypatumai


Santrauka analizuojamos įmonės strateginio planavimo ypatumų teorinė analizė. Įvadas Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Darbo objekto , informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga darbo objektas. Informacijos šaltiniai. Tyrimo metodika. Strateginio planavimo teorinė analizė strateginio planavimo sąvokos analizė. Kaip planas. Kaip gudrybė. Kaip veiklos modelis. Kaip pozicija. Kaip perspektyva. Kaip procesas. Išteklių paskirstymas. Prisitaikymas prie aplinkos. Vidinis koordinavimas. Organizacinis vidinis numatymas. Strateginio planavimo procesas ir jo etapai. Vizijos , misijos ir strateginių tiklsų formavimo ypatumai. Numatymas , platumas , konsensusas , unikalumas , veiksmingumas. Uab statoil proceso planavimo empyrinis tyrimas. Uab Statoil darbuotojų požiūris į planavimo sąvokos analyzę. Uab Statoil strateginio planavimo proceso ir jo etapų įvertinimas. Uab Statoil vizijos , misijos , ir strateginių tikslų formavimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Terminų ir sąvokų žodynas. Įmonės tikslai. Literatūros sąrašas. Priedų sąrašas. Teiginys Visiškai sutinku Sutinku Neturiu nuomonės Nesutinku. Teiginys Visiškai sutinku Iš dallies sutinku Neturiu nuomonės Nesutinku. Teiginiai Visiskai sutinku Sutinku is dalies Neturiu nuomonės Nesutinku. Teiginiai Visiškai sutinku Sutinku Nesu tikras , nežinau Nesutinku.

Teorinėje darbo dalyje analizuojant planavimo sampratą, svarbą, procesą jo etapus ir kontrolę, panaudota mokslinės literatūros analizė. Tiriamojoje darbo dalyje, apklausiant įmonėje darbuotojus, panaudotas anketavimas bei gautų duomenų analizė.

Teorinėje darbo dalyje analizuojant strateginio planavimo sampratą, svarbą, procesą jo etapus,vizijas, misijas ir tikslus, panaudota mokslinės literatūros analizė. Tiriamojoje darbo dalyje, apklausiant įmonėje darbuotojus, panaudotas anketavimas bei gautų duomenų analizė. Teorinės medžiagos analizė parodė, kad strateginį planavimą UAB „STATOIL“ įmonėje, kokybės tyrime turi būti analizuojami visi pagrindiniai elementai: modeliai, stadijos, klasės, principai ir specifika, planavimas, strateginis įgyvendinimas.

Darbo pabaigoje suformuluotos išvados ir pasiūlymai, kuriuose apibendrinamas strateginis planavimas ir pateikti patarimai.

Temos aktualumas. Dėl didelės pasaulinės konkurencijos, kiekvienas verslininkas savo veiklą bei būsimus rezultatus visada apgalvoja iš anksto, todėl esminis betkurios organizacijos darbas yra užsibrėžti tikslą ir numatyti veiksmus išsikeltam tikslui pasiekti. Dėl rinkos galimybių bei didelės konkurencijos, pelną gauti siekiantys asmenys sudarinėja strateginius planus, kurie leidžia parengti veiksmų planą, pastebėti tobulinimosi galimybes. Suformuota stipri strategija leidžia suvokti organizacijos vietą rinkoje, numatyti konkurentų taktikas, parengti veiklos planą bei jį įgyvendinti. Starteginis planavimas – tai tam tikro proceso modelis, kuris yra itin reikšmingas iškeltų uždavinių įgyvendinimui ir išgyvenimui išorinėje aplinkoje.

Įvairių informacinių šaltinių autoriai (Bagdonas E., Bagdonienė L. (2000), Korsakienė R., Grybaitė V. (2012), Vasiliauskas A. (2001) ir kiti), strateginio planavimo sampratą bei esmę apibūdina kaip planavimo sistemą, tam tikrą planą, siekiant užsibrėžtų tikslų įgyvendinimui. Šis procesas padeda realizuoti verslo vadovo sumanymus bei išlaikyti konkurenciją tarp kitų organizacijų.

Darbo objektas – UAB Statoil strateginis planavimas.

Darbo tikslas. Teoriškai išanalizuoti ir empiriškai ištirti UAB Statoil strateginių planavimo sprendimų priėmimo ypatumus.

Darbo uždaviniai.

2.Įvertinti UAB Statoil strateginio planavimo procesus ir etapus.

3.Išanalizuoti UAB Statoil vizijos, misijos ir strateginių tikslų formavimo aspektus.

Darbo metodai. Informacijos šaltinių analizė, epirinis tyrimo metodas – apklausa raštu, gautų duomenų apibendrinimas Microsoft excel programa.

Darbo objektas. Darbe bus analizuojami UAB Statoil strateginio planavimo ypatumai. Kadangi ši įmonė turi daug padalinių ne tik Lietuvoje, bet ir skandinavijos šalyse, planuoti tolimesnę organizacijos veiklą yra būtina. Dėl šios priežasties kursiniame darbe bus aiškinamasi darbuotojų požiūris į strateginio planavimo naudą, kokie etapai yra įgyvendinami siekiant atlikti visus reikalingus strateginio planavimo procesus. Norint strategiškai planuoti organizacijos veiklą, reikia suformuoti įmonės viziją, misiją bei strateginius tikslus, todėl darbe bus analizuojama kaip tai atliekama UAB Statoil įmonėje.

UAB Statoil savo veiklą pradėjo 1920 metais Norvegijoje, tačiau pavadinimas „Statoil“, kaip prekės ženklas, atsirado tik 1991 metais. Devintojo dešimtmečio viduryte Statoil & Fuel išsiplėtė už Norvegijos ribų. Pirmiausia – Švedijoje, vėliau Danijoje. Per 1990 – 2000 metų laikotarpį Statoil plėtė savo degalinių ir mažmeninės prekybos veiklą Centrinėje ir Rytų Europje, o pirmoje šio dešimtmečio pusėje – Pabaltijo šalyse. Pirmoji "Statoil" degalinė Lietuvoje buvo atidaryta 1995 metais Vilniuje. Sparčiausias "Statoil" plėtros etapas Lietuvoje buvo 1996-1997 metais. Per šiuos dvejus metus pastatyta net 15 naujų degalinių. Bendrovė nuolat investuoja daug lėšų į aplinkos apsaugos įrangą, daug dėmesio skiriama modernios saugos programoms degalinėse. "Statoil" yra viena iš didžiausių investuotojų Lietuvoje, iki 2002 metų pabaigos investavusi 280 mln. litų.

Informacijos šaltiniai. Kursiniame darbe analizuojami ir nagrinėjami įvairių autorių informaciniai šaltiniai, kurie labiausiai akcentuoja strateginio planavimo ypatumų esmę – naudą, procesus bei jo etapus ir UAB Statoil viziją, misiją, strateginių tikslų formavimą.

Savo darbe remsiuos įvairia moksline literatūra ir naujausia informacija iš interneto svetainių.kuriuose nagrinėjama ir analizuojama strateginio planavimo esmė pagal Due C. (2006), Korsakienę R. ir Grybaitę V.(2012), Bagdoną E., Bagdonienę L. (2000) bei kt. Taip pat vertinami strateginio planavimo procesai bei jo etapai pagal Rimkuvienę S., Tamošaitienę J. (2012), Valentinavičių S. (2009) ir kt. Kursiniame darbe analizuojant vizijos misijos bei strateginio planavimo formavimo ypatumai remiamasi pagal Vasiliauską A. (2006), Andriuščenką J (2003), ir kt.

Tyrimo metodika. UAB “Statoil Lietuva” savo veiklą pradėjo nuo vienos vienintelės degalinės, tačiau dabar Lietuvoje jų jau septyniasdešimt šešios. Per tą laiką įvyko daugybė ekonominių pokyčių ir inovacijų, bet visada savo darbe vadovavosi vertybėmis, etikos ir socialiai atsakingais verslo principais. UAB „Statoil“personalas – tai įvairialypė bendrovių grupė, ir kiekviena imonė joje turi plačią veiksmų laisvę. Taciau bendra, ką turi ši grupė – tai Statoil reputaciją. Taigi „Statoil Lietuva“ vizija ir veiklos principai yra:

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 152 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 34 puslapiai (7196 žodžiai)
  • Universitetas
  • Simona
  • Strateginio valdymo ypatumai
    10 - 10 balsai (-ų)
Strateginio valdymo ypatumai. (2015 m. Birželio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/strateginio-valdymo-ypatumai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 08:35
×