Atitikimo europiniams ekologijos standartams tyrimas


Santrauka. Summary. Įvadas. Krovininio transporto logistika Lietuvoje. Bendroji transporto logistikos apžvalga. Logistikos samprata bei rūšys. Transporto logistikos verslo plėtra Lietuvoje. Transporto logistikos priemonių palyginamoji analizė. Krovininio kelių transporto logistikos pagrindiniai rodikliai. Automobilių ekologijos euro standartų apžvalga ir lyginamoji analizė. Transporto sektoriaus įtaka aplinkai. Europos ekologijos standartų atsiradimas. Europos ekologijos standartai, taikomi sunkiesiems krovininiams automobiliams. Sunkiųjų krovininių automobilių ekologijos Euro standartų lyginamoji analizė. Euro 6 standarto privalumai ir trūkumai. Uab ,,amotra“ transporto ūkio atitikimas europiniams ekologijos standartams. Įmonės veiklos analizė. Įmonės personalo analizė. Ssgg analizė. Automobilių parko analizė ir atitikimas Europos ekologijos standartams. Uab „Amotra“ sumokamų kelių mokesčių analizė pagal skirtingus Euro standartus atitinkančius krovininius automobilius. Išvados ir rekomendacijos. Priedai.

Temos akualumas. Šiandien, sparčiai besivystančiame ir kasdien tobulėjančiame pasaulyje vis daugiau dėmesio skiriama aplinkos apsaugai. Socialinis ir ekonominis vystymasis, mokslo pažanga, pramonės augimas, ūkio plėtra turi būti orientuoti į aplinkos būklės gerinimą, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą, racionalų gamtos išteklių naudojimą. Atsižvelgdama į tai Europos Sąjunga skiria didelį dėmesį aplinkos apsaugos reglamentavimui, itin svarbi sritis – kelių transportas, kuris yra vienas didžiausių oro teršėjų ES. Ši priežastis skatina įmones, užsiimančias krovinių pervežimu, naujinti savo atomobilių parką. Šiuo metu Lietuvoje krovininių automobilių parko vidutinis amžius yra vienas seniausių ES ir iš čia kyla baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti, kuriuos Europos ekologijos standartus atitinka įmonė, kurioje atlikau praktiką (UAB „Amotra“), ir išsiaiškinti būtent kokią įtaką įmonei turi atitikimas vienokiems ar kitokiems Europos ekologijos standartams.

Baigiamojo darbo objektas – UAB ,,Amotra“ atitikimas Europos ekologijos standartams.

Pirmoji ir antroji darbo dalis yra teorinė. Pirmoje dalyje pristatoma bendroji Lietuvos logistikos apžvalga, skirtingų transporto logistikos rūšių palyginamoji analizė, krovininio transporto logistikos įmonės bei jų rodikliai. Antroje dalyje nagrinėjama transporto sektoriaus įtaka aplinkai, aptariami Europos ekologijos standartai, detaliau išanalizuojami Europos ekologijos standartai, taikomi sunkiesiems krovininiams automobiliams, pateikiami

Trečioji darbo dalis apjungia dvi pirmasias dalis – ją sudaro mano atliktas tyrimas, paremtas matematiniais skaičiavimais. Šio tyrimo metu išsiaiškinau, ar konkreti krovininio transporto įmonė UAB „Amotra“, kurioje atlikau praktiką, atitinka Europos ekologijos standartus ir, svarbiausia, kokią įtaką verslui turi atitikimas vienokiems ar kitokiems standartams.

Šiame darbe pateikiami darbo rezultatai atskleis, jog atitikimas kuo aukštesniems Europos ekologijos standartams turi tiesioginę (finansinę) įtaką UAB „Amotra“ veiklos rezultatams.

Tad pagrindinė mano matematiniais skaičiavimais grįsto tyrimo išvada – atitikimas aukštesniems Europos ekologijos mažina ne tik aplinkos taršą, bet ir patiriamas įmonės sąnaudas. O tai lemia ir didesnį įmonės uždirbamą pelną. Šio darbo išvados pilnai gali būti pritaikytos UAB „Amotra“ ir lemti gerensius įmonės rezultatus.

Vytautas Razgūnas .UAB ,,Amotra“ compliance with European environmental standards investigation Transport business degree student thesis. Supervisor: lecturer Mindaugas Giedraitis, Utena College, Business and Technology , Faculty of Business and Management Department . - Utena , 2015th.

Relevance of the topic . Today , the rapidly developing and evolving in the world every day more and more emphasis on the environment . Social and economic development, scientific progress , industrial growth , economic development must be geared to improving the state of the environment , landscape and biological diversity , rational use of natural resources . In this context the European Union attaches great importance to environmental protection, the very important area - road transport, which is one of the biggest air polluters in the EU. The reason encourages enterprises engaged in cargo transportation to upgrade their production car park. Currently, Lithuania truck fleet's average age is one of the oldest in the EU, hence the thesis problem - or UAB ,,Amotra“ available car park sufficiently in line with European environmental standards.

Final work theme - UAB ,,Amotra“ compliance with European environmental standards.

The aim – analyze if UAB ,,Amotra“ must upgrade car park.

This paper analyzes of the UAB ,,Amotra“ compliance with European environmental standards. The theoretical part presents logistical services Samrat . It also discusses the Lithuanian road transport system , and apžvialgiami Euro ecological standards . The main goal - to analyze whether UAB ,,Amotra“ must upgrade its fleet of trucks . To achieve this, the benchmarking method applied . The results provided useful UAB ,,Amotra“ its service improvement .

  • Logistika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 337 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 44 puslapiai (9279 žodžiai)
  • Kolegija
  • Edgaras
  • Atitikimo europiniams ekologijos standartams tyrimas
    10 - 8 balsai (-ų)
Atitikimo europiniams ekologijos standartams tyrimas. (2016 m. Sausio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/atitikimo-europiniams-ekologijos-standartams-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 14:05
×