Buhalterinės apskaitos baigiamosios profesinės veiklos praktikos ataskaita


Buhalterines apskaitos baigiamosios praktikos uzdaviniai. Baigiamoji profesinės veiklos praktika ivadas. Buhalterines apskaitos pazintine praktika imoneje.

Įvadas. Įmonės veikla ir apskaita. Apskaitos politika. Organizacinis apskaitos politikos aspektas. Techninis apskaitos politikos aspektas. Kompiuterinės apskaitos programos. Pirkimų ir pardavimų apskaita. Pardavimų apskaita. Pirkimų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Nematerialus turtas. Materialusis turtas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikio turto apskaita. Darbo ir darbo išteklių apskaita. Nuosavybės ir įsipareigojimų apskaita. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Finansinių ataskaitų rengimas. Mokestinė atskaitomybė. Įmonės veiklos analizė. Išvados. Informacijos šaltiniai.

Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitomas atsargų pirkimo PVM, kurį įmonė vėliau atgaus iš mokesčių administratoriaus. Neatskaitomas atsargų pirkimo PVM pripažįstamas laikotarpio veiklos sąnaudomis. Jeigu neatskaitomo atsargų pirkimo PVM sumos yra reikšmingos ir šių sumų pripažinimas ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis reikšmingai iškraipo įmonės veiklos rezultatus, šios neatskaitomo atsargų pirkimo PVM sumos turi būti įskaičiuojamos į atsargų įsigijimo savikainą. (gauta PVM sąskaita faktūra ir sąskaitų faktūrų registras pateikti 3 ir 4 prieduose)

Nematerialiuoju turtu įmonėje laikomas šis turtas: patentai, licencijos, programinė įranga.

Nematerialusis turtas Įmonėje amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialusis turtas Įmonėje pradedamas amortizuoti nuo kito mėnesio 1 d. po šio turto naudojimo pradžios. Amortizacijos skaičiavimas nutraukiamas nuo kito mėnesio 1 d po nematerialiojo turto nurašymo. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė nustatoma 1 Lt. Nematerialiojo turto amortizacijos suma Įmonėje priskiriama veiklos sąnaudoms kiekvieną ataskaitinį laikotarpį ir registruojama sąskaitoje 61151 Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos. Nematerialiojo turto amortizacija turi būti skaičiuojama remiantis metine amortizacijos norma, kuri nustatoma, įvertinus:

Galimybę naudoti šį turtą, jeigu Įmonei vadovaus kitas valdymo personalas;

Turto naudingo tarnavimo laiko priklausomybę nuo kito Įmonės turimo turto naudingo tarnavimo laikotarpio.

Reikšmingos pristatymo išlaidos (krovimas, vežimas, draudimas pervežimo metu ir kt.);

Padalinių vadovai mėnesio laikotarpyje pildo darbo laiko grafiką ir apskaitos žiniaraštį, kuriame žymima kiek valandų ir kokią dieną dirbo jam pavaldūs darbuotojai. Mėnesio paskutinę ar pirmąją dieną šie grafikai pristatomi į buhalteriją. Pagal šiuos grafikus buhalteris pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį (15 priedas). Jame surašoma visų įmonės sąrašuose esančių darbuotojų pavardės, vardai, pareigos ir pažymima kiekvieną dieną dirbtas laikas, bei neatvykimai į darbą, švenčių dienos. Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje nurodomas darbo laiko balansas, išskiriant dvi pagrindines grupes:

Įmonėje sudaromas atostogų grafikas, kiekvienas darbuotojas turi teisę į atostogas, kurios apmokamos ir apmokestinamos įstatymų nustatyta tvarka.

Kasmetinių atostogų išmokos skaičiuojamos remiantis LR Atostogų įstatymu ir vidutinį darbo užmokestį reglamentuojantį nutarimą. Apskaičiuojant atostoginius įmami prieš tai ėjusių trijų mėnesių atlygimų suma ir dalinamą iš per tą laikotarpį faktiškai dirbtų dienų skaičiaus. Gauta suma dauginama iš atostogų laikotarpio darbo dienų skaičiaus.

Įmonėje su kiekvienu darbuotoju individualiai sudarytoje darbo sutartyse yra nurodytas pareigybinis atlyginimas, pagal kurį jam priskaitomas mėnesinis darbo užmokestis (pridedama darbo užmokesčio žiniaraštis 16 priede ir darbo užmokesčio suvestinis žiniaraštis – 17 priedas).

Nuo priskaityto darbuotojo atlyginimo (neatskaičius mokesčių) iš darbdavio lėšų mokama 30,98 % socialinio draudimo, bei 0,2 % garantinio fondo įmokų.

Akcijų priedai apskaitoje registruojami, kai akcijų emisijos kaina viršija nominaliąją vertę.

Perkainojimo rezervo (rezultatų) sąskaitos likutis nebus didinamas. Perkainojimo rezervo (rezultatų) sąskaita mažinama:

Atsižvelgiant į šiuos kriterijus, galima teigti, jog įmonė gali rengti sutrumpintą metinį finansinių ataskaitų rinkinį, nes per 2011 metus įmonės grynosios pardavimo pajamos siekė 3,1 mln. Lt, o ataskaitiniais metais 4,3 mln. Lt. Balanse nurodyto turto vertė 2011 m. – 1,4 mln. Lt, o 2012 m. – 1,6 mln. Lt. Nors vidutinis metinis darbuotojų skaičius viršija nustatytą ribą, įmonė turi teisę sudaryti sutrumpintą ataskaitų rinkinį, nes du rodikliai neviršija įstatymų numatytų dydžių.

  • Microsoft Word 79 KB
  • 2016 m.
  • 34 puslapiai (8608 žodžiai)
  • Kolegija
  • Vitalija
  • Buhalterinės apskaitos baigiamosios profesinės veiklos praktikos ataskaita
    9.2 - 17 balsai (-ų)
Buhalterinės apskaitos baigiamosios profesinės veiklos praktikos ataskaita. (2013 m. Gegužės 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/buhalterines-apskaitos-baigiamosios-profesines-veiklos-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2020 m. Gegužės 31 d. 22:45
×
110 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo