Darbuotojų atleidimo iš darbo tvarka


Darbuotojų atleidimo iš darbo tvarkos ypatumai Lietuvoje, darbo sutarties nutraukimo pagrindai. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepatenkinamų išbandymo rezultatų. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju. Atvejai, kuriais draudžiama darbuotoją atleisti iš darbo. Darbuotojų atleidimo iš darbo procedūra. Išvados ir pasiūlymai.


The theme is topical because there are number of cases when the employees bring lawsuit because of illegal discharge and usually the court recognizes that the discharge has been illegal. Thus it is important to analyze the discharge order of employees so that as few cases of illegal discharge as possible were encountered in practice.

The analysis of discharge of employees in the theoretical and practical aspects is the main goal of work. In order to achieve this goal the following tasks are set: to analyze the peculiarities of discharge order of employees, to reveal the restrictions of cancellation of work agreement, and to examine employee redundancy procedure.

The methods used to do the work: descriptive, generalization, comparative historical, theoretical and statistical.

The work has analyzed the discharge order of employees following different normative and scientific literature, whereas case law is used to reveal the peculiarities of the analyzed theme.

The work helped to determine that the discharge order of employees in Lithuania is quite well regulated, but the employees attempt to circumvent the laws in various ways in order to discharge the employees, thus it is suggested to toughen the employers’ responsibility for illegal discharge by imposing fines.

Lietuvos teisės doktrinoje darbo sutarties institutas nagrinėtas labai plačiai, nemažas dėmesys skirtas ir darbuotojų atleidimo iš darbo tvarkos analizei. Bene daugiausiai dėmesio darbuotojų atleidimo iš darbo tvarkos problematikai skyrė tokie mokslininkai kaip Nekrošius I., Davidavičius H., Macijauskienė R., ir kt. Taip pat darbuotojų atleidimo iš darbo tvarka gausiai analizuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, nemaža dalis bylų pasiekė net šią instanciją. Tačiau reikia pastebėti, kad Lietuvos autoriai beveik neanalizuoja užsienio valstybių darbuotojų atleidimo iš darbo tvarkos. Tai nėra gerai, kadangi kitų Europos Sąjungos valstybių darbuotojų atleidimo iš darbo tvarkos analizavimas galėtų pagelbėti įgyvendinant darbuotojų atleidimą iš darbo Lietuvoje.

Darbo objektas: Darbuotojų atleidimo iš darbo tvarka.

Darbo tikslas: Išanalizuoti darbuotojų atleidimo iš darbo tvarką teoriniu bei praktiniu aspektu.

Šis darbas yra teorinio analitinio pobūdžio, jame nagrinėjami Lietuvos norminiai teisės aktai, įtvirtinantys darbuotojų atleidimo iš darbo tvarką, taip pat moksliniai literatūros šaltiniai bei Lietuvos teismų praktika.

Darbe taikyti metodai: aprašomasis, kurio tikslas – pateikti atleidimo iš darbo teisinius pagrindus, apibendrinimo – išvadų formulavimui, lyginamasis – palyginti Prancūzijos ir Lietuvos darbuotojų atleidimo iš darbo tvarką, lyginamasis istorinis – pateikiama kai kurie anksčiau galiojusio Darbo sutarties įstatymo panašumai su dabartiniu Darbo kodeksu, teorinis –literatūros apibendrinimui, analizei, statistinis – pateikti UAB „Santini“ duomenis apie darbuotojų atleidimą.

Darbo struktūra. Baigiamąjį darbą sudaro įvadas, trys pagrindiniai skyriai: Pirmame skyriuje analizuojami darbuotojo atleidimo iš darbo tvarkos ypatumai, aptariant darbuotojų atleidimo iš darbo procedūrą, darbo sutarties nutraukimo pagrindus. Antrajame skyriuje analizuojami apribojimai nutraukti darbo sutartį. Trečiajame nagrinėjama

Darbe nagrinėjami šaltiniai: Lietuvos Respublikos įstatymai, mokslinė literatūra, įvairūs moksliniai straipsniai, užsienio literatūra, specialioji literatūra ir kiti šaltiniai.

Darbdavys, remdamasis darbo sutartimi, gali pasirinkti darbuotojus, labiausiai atitinkančius jo, kaip darbdavio interesus. Darbo sutartis – vienas svarbiausių darbo teisės institutų Lietuvos darbo teisės sistemoje, kuris apima teisės normas reglamentuojančias darbo sutarties sudarymą, keitimą ir nutraukimą, t.y. darbuotojų priėmimą į darbą, darbo sąlygų pakeitimą ir atleidimą iš darbo. Norint išsiaiškinti darbuotojų atleidimo iš darbo tvarkos ypatumus Lietuvos Respublikoje reikia išanalizuoti darbuotojų atleidimo iš darbo procedūrą, darbo sutarties nutraukimo pagrindus nustatytus Darbo kodekse.

  • Teisė Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 77 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 49 puslapiai (14172 žodžiai)
  • Ori7
  • Darbuotojų atleidimo iš darbo tvarka
    10 - 2 balsai (-ų)
Darbuotojų atleidimo iš darbo tvarka. (2016 m. Sausio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-atleidimo-is-darbo-tvarka.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 08:28
×