Finansinės būklės vertinimas ir prognozavimas AB „Klaipėdos nafta“


Santrauka. Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansinės būklės vertinimo teorinis pagrindimas. Pelningumo, mokumo ir turto apyvartumo rodikliai. Įmonės pelningumo ir rizikos ryšys. Prognozavimo etapai ir metodai. Ab „Klaipėdos nafta“ finansinės būklės vertinimas ir prognozavimas. Finansinės atskaitomybės analizė. Veiklos rezultatų vertinimas pagal finansinius rodiklius. AB „Klaipėdos nafta“ veiklos rezultatų prognozavimas. Išvados. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai. Priedai.

Iveta Ignatjevaitė. Kursinis darbas. Darbo vadovas doc. dr. Arvydas Kazakevičius. Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Buhalterinės apskaitos ir finansų katedra.

Kursinio darbo tikslas - išanalizuoti ir įvertinti AB „Klaipėdos nafta“ pelningumo rodiklius ir atlikti vienerių metų prognozę.

Teorinėje darbo dalyje aprašoma horizontalioji ir vertikalioji analizės, taip pat apibūdinami įmonės Aprašoma, kaip siejasi įmonės rizika ir pelningumas bei kokiais etapais atliekama prognozė ir į kokius faktorius reikia atsižvelgti norint pasirinkti geriausią prognozavimo būdą.

Atlikta AB „Klaipėdos nafta“ finansinė analizė, apskaičiuoti santykiniai rodikliai, parodė, jog įmonės rodikliai yra geri, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į įmonės lėšas, kurias reikėtų panaudoti efektyviau, galbūt pradėti naują projektą, plėsti veiklą.

Darbą sudaro 29 puslapiai, 11 lentelių, 6 paveikslai, 16 literatūros ir informacijos šaltinių, 7 priedai.

Iveta Ignatjevaitė. Financial condition assessment and prediction of the AB Klaipedos Nafta. Associate professor Arvydas Kazakevičius. Department of Accounting and Finance Business Management, Faculty of Management and Economics, Kauno Kolegija/ University of Applied Sciences.

World intensifying integration and globalization processes encourages continued development of markets in turn increasing competitiveness of their companies. Companies financial activities analysis is inherent finance part of the management, which helps to identify companies activities financial aspects, assess the current situation and future prospects.

The purpose of the term - paper analyze and evaluate AB „Klaipėdos nafta“ profitability ratios and perform a one-year forecast.

In order to end the work and carrying out the tasks set were based on the following methods: scientific literature, source analysis and generalization, comparison of financial indicators, horizontal and vertical analysis methods of application, catenary changes method and similarly, graphic depiction. Forecasting financial indicators use statistics - mathematical methods.

The theoretical part of the thesis describes the horizontal and vertical analysis, also describes the company's profitability, solvency and asset turnover rates.Describes how the company relates to risks and returns, also what are the stages and prognosis and what factors must be considered in order to choose the best forecasting method.Done AB „Klaipėdos nafta“ finance analysis, calculate ratios showed that companies indicators are good but attention should be paid to the company's funds which should be used more efficiently, perhaps start a new project or expand activities.

Scope of the work - the work consists of 29 pages, 11 tables, 6 figures, 16 literature and sources of information.

Kiekvienos įmonės tikslas – gauti pelną. Įmonė turi uždirbti tiek pajamų, kad būtų padengtos visos įmonės patiriamos sąnaudos ir liktų lėšų kitiems poreikiams tenkinti. Sprendimus vadovai priima vertindami įmonės veiklą ir bandydami prognozuoti. Geriausias būdas tikrai objektyviai įvertinti įmonės veiklą yra finansinė analizė. Labai daug duomenų suteikia visi finansinės analizės rodikliai, nagrinėjami pelningumo rodikliai padeda vadovams priimti sprendimus susijusius su gaunamu pelnu, veiksnių, įtakojančių pelną, analize ir valdymu. Tinkamai priimti sprendimai padeda sumažinti iškylančią riziką bei padeda išvengti problemų. Rinkos sąlygomis įmonių finansų valdymas nulemia veiklos sėkmę.

Darbo objektas - UAB „Klaipėdos nafta“ finansinių ataskaitų analizė ir prognozuojamų ataskaitų sudarymas.

Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti AB „Klaipėdos nafta“ pelningumo rodiklius ir atlikti vienerių metų prognozę.

Darbo uždaviniai:

pagrįsti pelningumo, mokumo ir turto rodiklių skaičiavimą teoriniu aspektu;

atlikti AB „Klaipėdos nafta“ ateinančių metų veiklos rezultatų prognozavimą.

Darbo objektas: AB „Klaipėdos nafta“ finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos.

Darbo metodai - mokslinės literatūros bei šaltinių analizė ir apibendrinimas, finansinių rodiklių lyginimas, horizontaliosios ir vertikaliosios analizės būdų taikymas, grandininių pasikeitimų būdas ir pan., grafinis vaizdavimas. Prognozuojant finansinius rodiklius panaudoti statistiniai – matematiniai metodai.

FINANSINĖS BŪKLĖS VERTINIMO TEORINIS PAGRINDIMAS

Svarbiausi ir dažniausiai naudojami pelningumo rodikliai yra:

Bendrasis pelningumas (BP). Šis dydis parodo, kokia bendrojo pelno suma tenka vienam pardavimų pajamų piniginiam vienetui. Bendrasis pelningumas apskaičiuojamas bendrąjį pelną padalinus iš pardavimo pajamų.

  • Microsoft Word 403 KB
  • 2015 m.
  • 38 puslapiai (7851 žodžiai)
  • Kolegija
  • Iveta
  • Finansinės būklės vertinimas ir prognozavimas AB „Klaipėdos nafta“
    9.8 - 4 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Finansinės būklės vertinimas ir prognozavimas AB „Klaipėdos nafta“. (2015 m. Balandžio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansines-bukles-vertinimas-ir-prognozavimas-ab-klaipedos-nafta.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 06 d. 13:23
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo