Naujos paslaugos įvedimo į rinką galimybės autoservise


Naujos paslaugos įvedimo teoriniai aspektai. Paslaugos samprata. Naujos paslaugos/produkto samprata ir kūrimo priežastys. Naujovių diegimo etapai. Mikro ir makro aplinkos įtaka naujos paslaugos įvedimui į rinką. Makroaplinka. Mikroaplinka. Perspektyvų analizė. Naujos paslaugos poreikio tyrimas. Iį x ard situacijos rinkoje analizė. Įmonės charakteristika. Naujos paslaugos ypatumai. IĮ X ARD makroaplinkos analizė. IĮ X ARD mikroaplinkos analizė. IĮ X ARD perspektyvų analizė. Naujos paslaugos poreikio tyrimas. Naujos paslaugos įvedimo į rinką etapai. Išvados ir siūlymai. Informacijos šaltiniai. Priedai.

Profesinio bakalaurinio darbo tema: naujos paslaugos įvedimo į rinką galimybės IĮ X automobilių remonto dirbtuvėse. Darbo problema: kaip paspartinti aptarnavimo procesą X automobilių remonto dirbtuvėje ir pritraukti naujus klientus?

Darbo tikslas- parengti naujos paslaugos „kėbulo dažymas“ įvedimo į rinką rekomendacijas. Pirmoje darbo dalyje analizuojama lietuvių bei užsienio autorių literatūra, susieta su naujos paslaugos įvedimu į rinką. Aptariamos paslaugos bei naujos paslaugos sampratos, naujovių diegimo priežastys ir etapai. Pateikiami makro ir mikro aplinkų bei SSGG analizės teoriniai aspektai.

Antroje dalyje pateikiama trumpa X automobilių remonto dirbtuvių charakteristika. Nagrinėjama makro ir mikro aplinkų įtaka įmonės veiklai. Išskiriamos autoserviso stiprybės, silpnybės, grėsmės bei galimybės (SSGG). Grafiškai pavaizduojami atlikto paslaugos poreikio tyrimo rezultatai.

Trečioje dalyje formuojami kėbulo dažymo paslaugos įvedimo į rinką etapai: idėjų generavimas ir atranka, koncepcijos parengimas, verslo analizė ir komercializacija.

Pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai, kurie apibendrina ir atsako į darbo pradžioje iškeltus uždavinius.

Įmonės privalo nuolat stebėti konkurentų veiklą bei naudojamas priemones. Dauguma jų dažnai plečia teikiamų paslaugų ar prekių asortimentą, įvesdamos naujus produktus, tačiau dažnai pasitaiko, jog įmonė patiria nesėkmes. Todėl yra labai svarbu paruošti ir nuosekliai vykdyti naujos prekės/paslaugos įvedimo į rinką proceso etapus. Norint įvesti į rinką naują produktą, reikia pereiti keletą etapų: pasirinkti, kokioje geografinėje vietoje bus teikiama, parengti veiksmų planą ir kt.

Problema- kaip paspartinti aptarnavimo procesą X automobilių remonto dirbtuvėje ir pritraukti naujus klientus?

Darbo objektas- X automobilių remonto dirbtuvių nauja paslauga „kėbulų dažymas“

Darbo tikslas- parengti naujos paslaugos „kėbulų dažymo“ įvedimo į rinką rekomendacijas.

Darbo uždaviniai:

Atlikti literatūros šaltinių analizę, susietą su naujos paslaugos įvedimu į rinką;

Atlikti IĮ X automobilių remonto dirbtuvės situacijos rinkoje analizę;

Atlikti kėbulo dažymo paslaugos poreikio tyrimą ir pateikti jo rezultatų analizę;

Parengti naujos paslaugos įvedimo į rinką rekomendacijas;

Analitinė dalis. Pateikiama trumpa įmonės charakteristika, makro ir mikro aplinkų įtaka įmonės veiklai, poreikio tyrimo rezultatų analizė.

Projektinė dalis, kurioje formuojami naujos paslaugos įvedimo į rinką etapai, pateikiamos rekomendacijos.

Vienas iš sudėtingiausių paslaugų teorijos uždavinių – apibrėžti paslaugos sampratą. Todėl iki šiol nėra vieningo paslaugos apibrėžimo, o jų egzistuoja labai daug. Kiekvienoje ekonominėje ar marketingo literatūroje pateiktas apibrėžimas vienaip ar kitaip yra ribotas, nes visuomet atsiranda tokių veiklos rūšių, kurios visuotinai pripažįstamos paslaugomis, tačiau netelpa į vieno ar kito autoriaus siūlomą apibrėžimą. Taigi, yra susiformavusios įvairios paslaugų sampratos.

Norint, kad būtų tiksliau suvokta paslaugų esmė, paslaugų savybes būtų tikslinga lyginti su prekių savybėmis. Nepaisant įmonės teikiamų paslaugų tipo, tai leidžia pateikti apibendrintas paslaugų charakteristikas.

Gamyba ir paskirstymas vyksta kartu su vartojimu tai reiškia, kad paslaugų neįmanoma atskirti nuo jų teikėjų- žmonių ar įrengimų. Paslaugos paprastai yra teikiamos ir vartojamos vienu metu, skirtingai nuo fizinių prekių. Čia taip pat turi būti arba dalyvauti kiti klientai. Kol individualus vartotojas naudojasi paslauga, kiti tos pačios paslaugos vartotojai – tai pat joje dalyvauja. Taigi, įmonės vadovai turi pasirūpinti, kad kiti paslaugoje dalyvaujantys klientai netrukdytų vienas kitam.

Vartotojas dalyvauja gamybos procese kaip būtinas gamybos veiksnys, kaip pilnateisis paslaugų proceso dalyvis. Niekada nebus pardavimo paslaugos bei pirkėjo vienokio ar kitokio dalyvavimo. Todėl paslaugų negalima sukaupti ateičiai.

Paslaugos negali būti sandėliuojamos, kadangi jos yra nematerialios ir suvartojamos teikimo momentu, neįmanoma kaupti tam tikrų rezervų vartotojui nedalyvaujant.

Taigi, apibendrinant galima teigti, jog paslauga- tai nemateriali vertybė, kurią sukuria pats paslaugos teikėjas, taip patenkindamas vartotojo poreikius. Šiuolaikinėje rinkoje yra labai didelė teikiamų paslaugų įvairovė. Įmonės, norėdamos išlikti konkurencingos, turi nuolat stebėti rinką, tirti vartotojų poreikius, siūlyti naujas paslaugas, taip plečiant teikiamų paslaugų spektrą. Norint į rinką įvesti naują paslaugą, visų pirma būtų tikslinga išsiaiškinti naujovių sampratą.

Visų pirma derėtų išsiaiškinti, ką reiktų laikyti paslaugų naujove. Produktų inovacijų klasifikacijoje galima išskirti šešis paslaugų naujovių lygius (Bagdonienė ir Hopenienė, 2009):

Stiliaus keitimai- tai interjero, logotipo, darbuotojų aprangos pakeitimas. Stilius dažniausiai keičiamas įvykus esminiams paslaugų organizacijos pokyčiams.

  • Microsoft Word 1264 KB
  • 2015 m.
  • 50 puslapių (10385 žodžiai)
  • Kolegija
  • Agnė
  • Naujos paslaugos įvedimo į rinką galimybės autoservise
    10 - 8 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Naujos paslaugos įvedimo į rinką galimybės autoservise. (2015 m. Balandžio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/naujos-paslaugos-ivedimo-i-rinka-galimybes-autoservise.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 06 d. 13:30
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo