Psichologijos katedros užduotys


Pedagogikos praktikos ataskaita.

Psichologinės problemos atpažinimas ir pasirinkimas. Psichologinės problemos analizė. Psichologinės problemos sprendimo projekto sukūrimas. Psichologinės problemos sprendimas. Savo, kaip mokytojo, savijautos refleksija. Literatūros sąrašas.


Atliekant jau ketvirtą praktiką, didžiausių problemų stengiausi ieškoti stebėdama pamokas, mokytojų ir mokinių bendravimą, mokinių pažangumą. Pastebėjau, jog mokiniams kiekvienais metais vis sunkiau susikoncentruoti, dirbti, atlikti užduotis. Mokytojams, auklėtojams, socialiniams pedagogams ir kitiems specialistams tenka vis sunkesnė užduotis vaikus motyvuoti, skatinti, dominti. Tad aktualiausia, mano pastebėta, problema: mokinių motyvacijos trūkumas, kurį galėjo lemti įvairios priežastys, pavyzdžiui, tėvų nebūvimas šalia, nesirūpinimas jais. Tai tarsi savotiškas protestas prieš tai, kad vaikai turi patys savimi pasirūpinti, būti savarankiški ir motyvuoti. Vaikų motyvacijos nebūvimas atsispindi jų mokymosi rezultatuose, mokiniai dažnai nesugeba pamatyti grįžtamojo ryšio tarp gaunamų žinių ir jų pačių tobulėjimo, kuris atsispindės ateityje.

Praktikos metu, stebėdama 8 kl. pamokas, pastebėjau, jog daugelis vaikų visiškai nesusikoncentruoja, vienas iš mokinių netgi užsiima savais ‚,reikalais‘‘, negana to triukšmauja ir trukdo mokytojams, taip demonstruodamas visišką motyvacijos mokytis nebūvimą. Taip pat konsultavausi su keliais kitais mokytojais (matematikos, lietuvių kalbos), kurių klausiau apie pastebėto mokinio bei kitų aštuntokų motyvaciją. Mokytojai sutiko, kad kaip ir mano stebėto vaiko, taip ir likusios jo klasės draugų motyvacija yra vidutinė, vaikai nuolat išsiblaškę. Tad nusprendžiau pasikalbėti su minėtu 8 klasės mokiniu bei išsiaiškinti jo bei jo klasės draugų motyvacijos (mokytis) nebūvimo priežastis ir surasti šios problemos sprendimo būdus. Manau, jog sukauptos žinios man padės dirbant pedagoginį darbą ateityje.

Pati mokyklos mokymosi aplinka atitinka visus reikalavimus, mokykloje jauki ir tvarkinga aplinka, sudarytos visos mokymuisi reikalingos sąlygos, taip pat kiekvienoje klasėje yra projektoriai arba įvairi padalomoji medžiaga, mokomieji plakatai, kurie gali būti naudojami pamokai paįvairinti, parodyti su pamokos tema susijusią vaizdinę medžiagą. Taip išpildomi mokinių fiziologiniai ir organizaciniai poreikiai būtini norit skatinti ir didinti mokymosi motyvaciją Gage N. L., Berliner D. C., 1994).

Pirminiam tyrimui pasirinkau nemotyvuotą 8 klasės mokinį. Vaiko išsiblaškymą, konfliktavimą su mokytoja bei nenorą dirbti patvirtino ir socialinė pedagogė bei keli dalykų mokytojai, tad problema iš ties aktuali. Su šiuo vaiku buvau pažįstama jau iš praėjusių metų praktikos, tad pertraukos metu, šiek tiek pasikalbėjau su juo, norėdama surinkti informaciją apie jo motyvacijos nebūvimą. Taip pat pridūriau, kad atsakinėtų nuoširdžiai ir nesibaimintų, nes jo atsakymai nebus viešinami ir niekas iš mokyklos bendruomenės apie šio pokalbio informaciją nesužinos.

Mokinio pasiteiravau, kas skatina jį lankyti pamokas? Mokinys mąstė pakankamai ilgai, tačiau iš jo nenuoseklių sakinių supratau, kad jį skatina, kai mokytoja moka pademonstruoti, ko ji reikalauja, naudojami įvairūs mokymo metodai, vaizdiniai ypač, kai gauna teigiamus pažymius, taip pat patinka grupiniai darbai ir kai užduotys yra paprastos. Tai įrodo, jog šie pasakyti punktai šiek tiek kelia mokinio motyvaciją pamokose. Vadinasi, dalyko mokytojui labai svarbu sugebėti pademonstruoti ko jis iš mokinio reikalauja, teigiami įvertinimai skatina vaiką dirbti daugiau, taip pat, iš vaiko atsakymo galima suprasti, kad grupinis darbas yra įdomesnis ir paprastesnis nei individualus, todėl mokinys linkęs labiau dirbti su klasės draugais bendrai, taip pat gana svarbu ir užduotį pateikti paprasčiau. Deja, bet stebėtų pamokų metu mokiniams dažniausiai buvo pateikiama tik “sausa“ informacija, visai nedominanti mokinių. Be to, mokykloje mokosi ir nemažai specialiųjų poreikių mokinių, kuriems sunku atlikti užduotis, kuriose reikia daug skaityti ar reikšti savo nuomonę žodžiu. Tokiems mokiniams labiau tinka vaizdinių priemonių naudojimas pamokų metu, tačiau tai nėra visuomet taikoma.

Psichologijos katedros užduotys. (2016 m. Vasario 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/psichologijos-katedros-uzduotys.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 02:04