Statybos ekonomika KTU


Užduotis. „Sporto inventoriaus sandėlio“ lokalinių, objektinių ir suvestinių sąmatų sadarymo analizė. „Sporto inventoriaus sandėlio“ statybos darbų kiekio skaičiavimas. „Sporto inventoriaus sandėlio“ sąmatų sudarymas. „Sporto inventoriaus sandėlio“ statybos kainos palyginimas. Darbų kiekiai. Tiesioginių, netiesioginių, statybvietės ir pridėtinių išlaidų pasiskirstymas. Pramoninio pastato techniniai ir ekonominiai rodikliai. Sąmatos pagal sustambintus normatyvus. Suvestinė sąmata. Objektinė sąmata. Lokalinė sąmata Nr. 01 „Bendrastatybiniai darbai“. Lokalinė sąmata Nr. 02 " Vidaus inžineriniai tinklai". Lokalinė sąmata Nr. 03 " Lauko inžineriniai tinklai". Sąmatos pagal detaliuosius normatyvus. Suvestinė sąmata. Objektinė sąmata. Lokalinė sąmata Nr. 01 „Bendrastatybiniai darbai“. Lokalinė sąmata Nr. 02 " Vidaus inžineriniai tinklai". Lokalinė sąmata Nr. 03 " Lauko inžineriniai tinklai". Resursų poreikių žiniaraščiai. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Medžiagų poreikio žiniaraštis. Mechanizmų poreikio žiniaraštis. Literatūros sąrašas.

Šiame darbe yra nagrinėjamas pramoninės paskirties pastatas, kuriame sandėliuojamas sporto inventorius. Suprojektuotas objektas yra Kretingoje, Technikos gatvėje 8. Statinys susideda iš trijų tarpatramių: du tarpatramiai yra vienaaukščiai, kuriuose vyksta inventoriaus sandėliavimas ir vieno dviaukščio. Pastarajame įrengtos administracinės paskirties patalpos darbuotojams. Pastato karkasas yra gelžbetoninis, stogas iš prilydomos dangos, sienos daugiasluoksnės „sandwich“ tipo, grindys 20cm. storio su metalinės vielos plaušu, o pamatai gelžbetoniniai surenkamieji.

Remiantis detaliaisiais ir sustambintais normatyvai buv apskaičiuota objekto statybos kaina. Sąmatinės programos „Sistela“ pagalba buvo apskiačiuota lokalinė samata į kuria įeina pastato statybos, lauko inžinerinių tinklų bei aplinkos sutvarkymo kainos. Taip pat buvo sudaryti darbo apimčių, mechanizmų ir medžiagų žiniaraščiai. Kiekiai buvo paimti iš darbų apimčių lentelių. Taip pat buvo parengta sustambinta sąmata, kuriai buvo naudojami įkainiai iš dokumento „ Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai“.

Atlikus skaičiavimus pagal sustambintus ir detaliuosius normatyvus, pastato lokalinė sąmata turi gautis iki 20% didesnė už lokalinę.

Kiekiai buvo skaičiuoti remiantis projekto brėžinais, atsižvelgiant į konstrukcijas, pastato aukštų skaičių ir sklypo planą.

Norėdami nustatyti nagrinėjamo statybos objekto orientacinę skaičiuojamąją kainą, sudarome reikalingas sąmatas remdamiesi sustambintais darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvais, kurie sudaryti kiekvienam konkrečiam darbui, atliekamam statybvietėje. Iš prieš tai sudaryto darbų kiekių žiniaraščio, skaičiuojame sandėlio orientacinė statybos kainą sąmatoje nr.1 „Bendrastatybiniai darbai“ pagal sustambintus normatyvus. Lokalinę sąmatą sudaro dvi dalys: darbų ir išlaidų pavadinimai, kodai, mato vienetai, kiekiai, darbo užmokesčio, medžiagų ir mechanizmų vienetų kainos bei bendra kaina. Toliau apskaičiavome lokalinę sąmatą nr.2 „Vidaus inžineriniai tinklai“. Šioje sąmatoje atsižvelgdami į objekto bendrastatybinių darbų kainą, procentaliai daugindami skaičiavome vandens vandentiekio, vidaus nuotekų, elektros montavimo, šildymo ir vėdinimo bei silpnų srovių montavimo kainas. Sąmatoje nr.3 „Lauko inžineriniai tinklai“ atsižvelgiant į sklype išvedžiotus vamzdžius ir laidus ir atsižvelgiant į šių inžinerinių tinklų kainas, buvo apskaičiuota darbų kaina. Remiantis prieš tai skaičiuotomis trijomis sąmatomis buvo išvesta objektinė sąmata. Visos iki šios apskaičiuotos sąmatos figuruoja apskaičiuojant suvestinę sąmatą.Suvestinę sąmatą sudaro statybos sklypo kaina, kurios vienas aras kainuoja 228,19Lt. statybos sklypo paruošimas, kuris sudaro 0,8% nuo lokalinės bendrųjų statybos darbų sąmatos, pastato statyba ir įrengimas, kuri yra visų pirmų trijų sąmatų suma, projektavimo ir inžinerinės paslaugos 5%, kai projekto orientacinė vertė daugiau kaip 5 mln. Lt., kitos išlaidos, kurios sudaro 3% statinio statybos ir įrengimo bei projektavimo ir inžinerinių paslaugų sumos. Užsakovo rezervas sudaro 5% statinio statybos ir įrengimo, projektavimo ir inžinerinių paslaugų bei kitų išlaidų sumos.

Lokalinė sąmata skaičiuojant „Sistelos“ programa yra paremta detaliaisiais normatyvais. Detaliuose lokalinės sąmatos skaičiavimuos skirtingai nei sustambintuose yra skaičiuojamos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, sudaromi darbo užmokesčio, medžiagų bei mechanizmų poreikio žiniaraščiai. Darbų atlikimui reikalingus mechanizmus ir medžiagas apskaičiavome pagal detaliųjų ir sustambintų resursų nomenklatųrą. Medžagų ir mechanizmų vertę nustatėme susumavus darbų vientui atlikti reikalingų medžiagų ir mechanizmų eksploatacijos sąnaudų vertę, rinkoje nustatytomis kainomis, padauginus jas iš darbų viento kiekio. Papildomų mechanizmų ir medžiagų vertė yra 3% nuo apskaičiuotos vertės. Darbininkų darbo užmokestį apskaičiavome susumavus darbų vienetui atlikti reikalingų darbo sąnaudų vertę rinkoje ir padauginus ją iš darbų viento kiekio. Papildomas statybos darbuotojų darbo užmokestis yra 8% nuo norminio darbo užmokesčio, sezoninio darbo užmokesčio ir specifinių darbų užmokesčio sumos. Papildomas užmokestis dėl sezoninio darbų pobūdžio – 15% nuo specialių darbų darbo užmokesčio, o papildomas užmokestis dėl specifinių darbų pobūdžio - 17% nuo specifinių darbų darbo užmokesčio. Detaliųjų ir sustambintų normatyvų įvertinta darbų kaina su priskaitymais, kuriuose įvertintos pridėtinės išlaidos - 30% nuo viso darbo užmokesčio, sezoninių ir specifinių darbų užmokesčio ir papildomo darbo užmokesčio sumos be socialinio apdraudimo. Socialinio draudimo išlaidos apskaičiavome procentiniu normatyviniu dydžiu, t.y. 31% nuo apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos. Statybvietės išlaidos sudaro 9% viso statinio statybos išlaidų. Pelnas yra apskaičiuojamas 5% nuo visų tiesioginių išlaidų ir pridėtinių išlaidų sumos. Netiesiogines išlaidas sudaro numatoma rangovo bendrųjų bei administracinių išlaidų ir veiklos mokesčių dalis.

  • Statyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 130 KB
  • 2015 m.
  • 47 puslapiai (10002 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ervinas
  • Statybos ekonomika KTU
    10 - 8 balsai (-ų)
Statybos ekonomika KTU. (2015 m. Balandžio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/statybos-ekonomika-ktu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 03:47
×