Ilgalaikio materialiojo turto apskaita


Santumpų sąrašas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos teoriniai aspektai. Ilgalaikio materialiojo turto samprata ir sudėtis. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto registravimas ir įsigijimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir remontas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Reikalavimai informacijos atskleidimui apie lgalaikį materialųjį turtą finansinių ataskaitų rinkinyje. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos praktiniai aspektai. Uab “X” veiklos aprašymas. Ilgalaikio materialiojo turto pirminė apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto analitinė ir sintetinė apskaita. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto atskleidimą finansinių ataskaitų rinkinyje. Išvados. Santrauka. Summary. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedas.


Kad įmonė galėtų sėkmingai vykdyti savo veiklą reikalingos tam tikros sąlygos, tame tarpe ir materialinės. Šios sąlygos kiekvienoje įmonėje yra skirtingos, ir norint atitikti didėjančius rinkos reikalavimus, jos darosi vis įvairesnės. Labai reikšmingą vaidmenį įmonėje vaidina ilgalaikis materialusis turtas – pastatai, mašinos, specialūs įrengimai ir kt., be kurio būtų neįmanoma kurti verslo.

Buhalterinės apskaitos požiūriu ilgalaikis materialusis turtas – ypatingas, nes sunku šio turto sunaudotą dalį tiksliai įskaičiuoti į tam tikro laikotarpio sąnaudas, gaminamų ir parduotų prekių, bei paslaugų savikainą. Dar jis turi būti saugomas ir vertinamas, dėl jo santykinio brangumo ir didelės reikšmės, kiekviename versle.

Ilgalaikis materialusis turtas – turtas, kuris naudojamas įmonės ekonominėje veikloje generuojant pajamas, naudojamas ilgiau nei vienerius metus, dėvisi ir kurio įsigijimo vertė ne mažesnė už įmonės nusistatytą.

Temos aktualumas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita daro įtaką ne tik ataskaitinio laikotarpio finansiniams rezultatams, bet ir šio objekto apskaitos politika nulemia būsimųjų laikotarpių įmonės finansinius rezultatus. Efektyviai ir teisingai naudojamas, skirstomas, vertinamas ir nudėvimas ilgalaikis materialusis turtas, taip pat lemia kiekvienos įmonės ūkinės veiklos sėkmę.

Tyrimo objektas –UAB „ X“ ilgalaikis materialusis turtas.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti ilgalaikio materialiojo turto apskaitos teorinius ir praktinius aspektus.

atskleisti ilgalaikio materialaus turto registravimo, įsigijimo, nusidėvėjimo, rekonstravimo ir remonto, nurašymo bei reikalavimų iformacijos atskleidimui finansinių ataskaitų rinkinyje apskaitos tvarką;

išanalizuoti ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumus UAB „X“.

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros ir straipsnių analizė. Lietuvos Respublikos įstatymų, norminių aktų, įsakymų ir nutarimų analizė. Ilgalaikio materialiojo turto struktūros, dinamikos analizė, palyginimas ir sintezė.

Darbo struktūra. Darbą sudaro dvi pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje atskleidžiami ilgalaikio materialiojo turto apskaitos teoriniai aspektai, tokie kaip: ilgalaikio materialaus turto registravimas, įsigijimas, nusidėvėjimas, rekonstravimas ir remontas, nurašymas bei reikalavimai informacijos atskleidimui finansinių ataskaitų rinkinyje. Antroje dalyje pateikta ilgalaikio materialiojo turto apskaitos praktiniai aspektai, tokie kaip: UAB „X“ veiklos aprašymas, IMT pirminė, sintetinė ir analitinė apskaita bei informacija apie ilgalaikio materialiojo turto atskleidimą finansinių ataskaitų rinkinyje .

Pagrindinis įmonės tikslas - veiklos pelno siekimas. Šiam tikslui įgyvendinti ir įmonės ūkiniai veiklai vykdyti reikalingi įvairių rūšių ekonominiai ištekliai ir vienas iš jų t.y. ilgalaikis materialusis turtas – toks turtas, kuris turi materialią formą ir vertę.

Turimo turto registravimas bei jo apskaitos tvarkymas – viena svarbiausių įmonės užduočių. Labai svarbu įmonės IMT apskaityti tiksliai bei teisingai, kadangi menkiausios klaidos ar netikslumai šio objekto apskaitoje, gali labai paveikti įmonės veiklos galutinį rezultatą, pelną (nuostolį).

Materialiajam turtui priskiriamas įmonei nuosavybės (patikėjimo) teise priklausantis bei pagal išperkamosios nuomos sutartį (lizingu) valdomas turtas, kuris daugelį kartų dalyvauja gamybos bei aptarnavimo procese, ir išsaugodamas savo išorinę formą, nusidėvi. (Juozaitienė, L. ( 2008), p147)

turtas bus naudojamas ilgiau nei vienus metus;

galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;

įmonei yra perduota rizika, susijusi su materialiu turtu.

- transporto priemonės naudojamos ūkinėje veikloje.

Ilgalaikis materialusis turtas – tai toks turtas, kurį įmonė įsigyja siekdama gaminti produkciją teikti paslaugas. Jo naudojimo laikas ilgesnis nei vienas ataskaitinis laikotarpis (metai). Įsigijimo savikaina papildomai nudėvima, t.y. perkeliama į produkcijos ar paslaugų savikainą, priklausomai nuo ataskaitiniį laikotarpių (metų) kiekio.

Ilgalaikis materialusis turtas – tai toks turtas, kuris daug kartų dalyvaudamas gamybos, prekybos ar paslaugų teikimo procese ir išsaugodamas savo natūrinę formą, nusidėvi naudojamas ne trumpiau nei vienerius metus.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 218 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 56 puslapiai (10381 žodžiai)
  • Universitetas
  • Dalė
  • Ilgalaikio materialiojo turto apskaita
    10 - 9 balsai (-ų)
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. (2016 m. Vasario 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-materialiojo-turto-apskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 07:45
×