Svarbiausios mikroekonomikos problemos


Mikroekonomines problemos. Mikroekonomika uždavinys technologija. Mikroekonomikos ir makroekonomikos problematika.. Mikroekonomikos rodikliai. Racionaliu lukesciu modelis. Makroekonomikos problemos pasaulyje. Svarbiausios makroekonomikos problemos. Mikroekonomikaproblemos. Mikro ekonomikos rasinys. Svarbiausios problemos.

Ekonomikos konspektas. Svarbiausios mikroekonomikos problemos. Makroekonomikos rodikliai. Ekonomikos pusiausvyros pagrindai. Bendrosios paklausos ir pasiūlos modelis. Makro ek pusiausvyros ir nepusiausvyros atvejai. Prielaidos ek pusiausvyrai tirti: vartojimas ir investicijos, jų kitimo padariniai. Vyriausybės ir tarptautinių ekonominių ryšių įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Iždo (fiskalinės) politikos teoriniai bruožai. Valstybės biudžiato deficito problema ir valstybės skola bei jos aptarnavimas. Grynojo exporto kitimų įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Pinigų paklausa ir pasiūla. Prekių rinkos pusiausvyra ir investicijų santaupų (is) modelis. Prekių ir pinigų rinkos bendra pusiausvyra. Pinigų rinkos pusiausvyra ir lm (pinigai, aktyvai) modelis. Monetarinė politka. Keinsinės makroekonomikos teorijos alternatyvos, monetarizmas ir racionalių lūkesčių teorija. Nedarbo ir infliacijos sąveika, ekonomikos stabilizavimas. Tarptautinė prekyba. Ekonomikos augimas.


Ek nesivysto vienodai, kartais ją sukrečia krizės, jas gali sukelti įv priežastys. Atsižvelgiant į jas ciklai gali būti. Sezoniniai. Politiniai. Statybos darbų trukmės. Ilgųjų bangų(susiję su kokybiniais technologijos pokyčiais). Verslo. Visas ciklas susideda iš keturių fazių. Krizė. Depresija. Pagyvėjimas. Pakilimas. Nedarbas ir infliacija yra didžiausios makro problemos, nes nedarbo būvimas ekonomine prasme reiškia negrąžinamą svarbiausio- visuomenės ištekliaus prradimą, be to nedarbas sukialia rimtas socialines problemas. Infliacija rmigracinis nedarbas yra laikinas nedarbas, kurį sąlygoja ekonomikos pokyčiai, dinamiškumas. Jo priežastys ąvairios, pvz. : jaunimas ne iš karto randą sau tinkamą darbą, kiti ieško geresnio darbo ir pan.

Struktūrinis nedarbas pasireiškia tada, kai darbo išteklių teritorinis psiskirstymas ir kvalifikacinė struktūra neatitinkadarbo sferos reikalavimų.

Ciklinį nedarbą salygoja ekonomikos svyravimai. Mažiausiai negiamų pasekmių sukialia migracinis nedarbas, nes jis tęsiasi tol, kol žmogus susirandą darbą. Struktūrinis nedarbas yrasudėtingesnė problema, nes darbingiems gyventojams tenka pakeisti gyvenamą vietą arba įsigyti naują profesiją. visiškas užimtumas - tai ne nulinis nedarbo lygis. Dabar kalbama apie 5% ar 5,5% nedarbo lygą kaip visiško užimtumo rodiklį. Jis būna tada, kai nedarbo lygis žemas ir nesukialia infliacijos padidėjimų. Bnp atotrūkis išreiškia skirtumą tarp faktiškų gamybos apimčių ir potencialių, kurios galimos, esant visiškam užimtumui. Bnp atotrūkis išreiškis ekonomikos nuosmukio kainą. Jis įvertina, kokiu dydžiu sumsžėja potiancialūs gamybos mastai. Negalima užmiršti ir to, kad pastarasis rodiklis neįvertina visų socialinių padarinių.

Dalinė bedarbystė būna tada, kai: 1) dirbantieji gali įsidarbinti tik nepilną darbo dieną, 2) dirbantieji dirba nepilną darbo dieną,nors irgauna pilną atlygnimą.

Darbo našumas tai vidutinis produkcijos kiekis, pagamintas per vieną darbo valandą. Jis skaičiuojamas bendros gamybos apimties ir darbo vala. Kainų indeksų rodikliai naudojami tada, kai reikia nustatyti atskirų rodiklių kitimą per ilgesnį laiką, keičiantis ūkinei veklai ir kainoms. Patys kainų indesai gali būti rūšių. Apibūdinantys viso nacionalinio produkto kainų kitimą ir vad. Bnp defliatoriumi. Vartojimo prekių kainų indeksai, kurie nustatomispecialiai registruojant atskirų laikotarpių tam tikrų prekių kainas ir jas palyginant. Formul.

  • Ekonomika Konspektai
  • 2011 m.
  • 11 puslapių (5984 žodžiai)
  • Ekonomikos konspektai
  • Microsoft Word 38 KB
  • Svarbiausios mikroekonomikos problemos
    8 - 3 balsai (-ų)
Svarbiausios mikroekonomikos problemos. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/svarbiausios-mikroekonomikos-problemos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 04:19