Socialinio darbo praktikos ataskaita


Socialinio darbuotojo ataskaita. Socialinio darbo praktikos tikslas. Soc darbo praktikos ataskaita.

Sociologijos praktikos ataskaita. Įvadas. Bendrų aplankytų įstaigų charakteristika. Socialinės paramos skyrius. Plungės vaikų globos agentūra „CYRULIS“. Plungės lopšelis – darželis „Pasaka“. Plungės specialioji mokykla. Plungės parapijos senelių globos namai. Įstaigų klientų grupės. Plungės socialinės paramos skyrius. Plungės vaikų globos agentūra „CYRULIS“. Plungės lopšelis – darželis „Pasaka“(nesutvarkytas. Plungės specialioji mokykla. Plungės parapijos senelių globos namai.


Tikslas – atskleisti aplankytų penkių įstaigų, profesinės veiklos praktikos ataskaita.

Plungės rajono savivaldybės administracijos struktūra: Savivaldybės taryba; meras; mero pavaduotojas; komitetai; kontrolės ir audito taryba; komisijos; savivaldybės administracijos direktorius.

Įgyvendinant programas, per 11 metų buvo organizuoti 9 projektų atrankos konkursai, kuriuose buvo pateikta daugiau kaip 1200 projektų.

Vadovaujantis projektų įgyvendinimo sutarčių, sudarytų tarp savivaldybės administracijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nuostatomis, savivaldybė įsipareigojo kasmet ne mažiau kaip 5 metus teikti ministerijai ataskaitas apie finansuotų socialinių paslaugų įstaigų veiklą, įgyvendinus projektus.

Plungės vaikų globos agentūros „Cyrulis“ struktūra: Viešoji įstaiga; Plungės vaikų globos agentūra „ Cyrulis“; Direktorius; Vaikų dienos užimtumo ir socialinės paramos centras „cyrulis“; Jaunimo klubas „Pakopa“; Labdaros ir paramos centro fondas; Dvasinės pagalbos vaikams ir jaunimui centras.

Plungės lopšelis - darželis „Pasaka“ Įsikūrusi1975m. Liepos 25d savivaldybės nepelno siekianti biudžetinė įstaiga.

1. Kurti įstaigos saugią, sveiką ugdomąją aplinką vaiko poreikių tenkinimui;

2. Tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikius, formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius nuo mažens;

4. Siekti atskleisti kiekvieno vaiko individualius gabumus, vertinti jo idėjas, gebėjimus, kūrybiškumą;

5. Ugdyti vaiko sampratą apie supantį pasaulį įvairiais pažinimo būdais, skatinti pačiam tyrinėti, atrasti;

Plungės lopšelio-darželio „Pasaka“ struktūra: Direktorė; pavaduotoja ugdymui; pavaduotoja ūkio reikalams; buhalterė; sąskaitininkė – raštvedė; ikimokyklinio ugdymo auklėtojos; prieš mokyklinio ugdymo pedagogai; specialistai: logopedės, socialinė pedagogė, kinezeterapiautė; bendrosios praktikos slaugytoja; virtuvės ir maisto sandėlio darbuotojai; auklėtojos padėjėjos; aptarnaujantis personalas.

Plungės lopšelis – darželis „Pasaka“ įsikūręs miesto centre. Erdvus kiemas, įrengtos ir sutvarkytos vaikų žaidimo aikštelės, o teritorijoje supantys medžiai šiai ugdimo įstaigai suteikia ramybės pojūtį. Lopšelį-darželį lanko vaikai iš Plungės miesto ir rajonų. Viena neįgaliųjų grupė yra savaitinė. Tai vienintelis Plungės rajono savivaldybės lopšelis – darželis, kuris ugdantis vaikus su protine bei kitokia negalia. Lopšelis - darželis pritaikytas vaikams su intelekto ir fizine negalia.

Plungės specialiosios mokyklos struktūra: Mokyklos direktorius: raštinės vedėjas; psichologas; socialinis pedagogas; specialusis pedagogas; slaugytojas; slaugytojos padėjėjos; bibliotekos vedėjas; vyr. buhalteris; buhalteris; dietistas. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: mokytojas. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams: valytojas, sandėlininkės, pastatų priežiūros darbininkai,(santechnikas, elektrikas, medžio meistras), budėtojai, sargai, naktinės auklėtojos, baltinių prižiūrėtojos, skalbėjos, vairuotojas, kiemo sargas. Direktoriaus pavaduotojas popamokinei veiklai: būrelių vadovai, auklėtojai, auklės, mokytojo padėjėjos.

Mūsų mokykla bendradarbiauja su Lillegarden išteklių centro Norvegijos paramos sistema įpatingam išsimokslinimui, Klaipėdos, Telšių  ir Mažeikių specialiosiomis mokyklomis, Plungės ir Telšių vaikų globos namais, Telšių kurčiųjų mokykla.

  Plungės specialioji mokykla įsikūrusi miesto pakraštyje, atokiau nuo didelių pastatų, mašinų ir triukšmo, žalumos apsuptyje, galime pamatyti ryškiai geltoną pastatą.

       Erdvus kiemas, didžiulis stadionas, teritoriją supantys medžiai šiai mokyklai suteikia ramybės pojūtį. Tai vienintelė Plungės rajono savivaldybės mokykla, ugdanti vaikus su protine bei kitokia negalia.

2. padėti jiems tenkinti būtinus poreikius, saugoti ir ginti už teises bei interesus, gerinti gyvento už gyvenimo kokybę;

4. teikiančią teigiamų emocijų ir dvasinį pasitenkinimą, skatinančią savarankiškumą, atkurti gebėjimus, didinančią socialinį veiklumą, skatinti integruotis į globos namų bendruomenę.

Plungės parapijos senelių globos namų struktūra: Direktorius; socialinė darbuotoja; socialinės darbuotojos padėjėja; buhalteris; slaugytoja; valytoja; virėja.

Bendradarbiauja su Plungės rajono Savivaldybė, socialinės paramos skyriumi ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija, su Žemkalvarijos ir Klaipėdos karitais, ligoninėmis, vaistinėmis ir poliklinikomis.

Socialinio darbo praktikos ataskaita. (2013 m. Spalio 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/socialinio-darbo-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 20:12