Istorijos testai su atsakymais

300 dokumentų
Mikroekonomikos testas su atsakymais
9,5( 2 atsiliepimai )
Pažymėkite tinkamiausią (-ius ) atsakymą (-mus) ir paaiškinkite (už teisingą testo atsakymą 0,3 balo). Atlikite šias užduotis. Duotos X prekės paklausos ir pasiūlos tiesinės lygtys. Firma veikia tobulos konkurencijos rinkoje ir siekia ...
Ekonomikos testai, Testas, 16 puslapių
2012 04 21
Biologijos testas
Biologijos testas iš ekosistemos. Koks yra vienas geriausiai žinomų oro taršos indikatorių. Kas yra maisto medžiagų telkinyje pagausėjimas, dėl kurio sparčiai dauginasi dumbliai ir? Auga augalai. Kokios yra cheminės medžiagos, kurios yra ...
Biologijos testai, Testas, 11 puslapių
2012 02 13
Ekonomikos testas
Koks tai yra leidimas, kuriuo verčiamasi kažkokia tai veikla? Kas tai yra grynieji pinigai. Kuom turi pasižymėti darbo vieta? Ką reiškia bis? Kaip turi būti pildomas blankas? Pinigų išleidimas į apyvartą bus? Kokia valiuta naudojama ...
Ekonomikos testai, Testas, 4 puslapiai
2012 01 04
Istorijos datos 6-7 kl.
Čia surinktos 6-7 kl. Istorijos kurso datos, kurios apima senovės ir viduramžių istoriją. Dėl aiškumo čia įtrauktą ir daugiau, kitų laikotarpių datų(pvz. Naujausiųsų laikų), nes istorijos kursas gan padrikai šokinėja iš vieno ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2010 03 03
Istorijos egzamino testas
A iš jav valstybės sekretoriaus d. Maršalo kalbos. Iš molotovo telegramos laikinajam ssrs reikalų patikėtiniui čekoslovakijoje m. Bodrovui. Iš j. Stalino ir molotovo laiško j. Broz - titui ir jugoslavijos kp ck nariams. Iš šiaurės ...
Istorijos testai, Testas, 4 puslapiai
2012 03 20
Istorijos testas 10 klasės kartojimas
Valstybė kurioje atsirado fašiszmas. Musolinio valdymas. Klaipėdos kraštas prisijungė prie Lietuvos. Bolševikų partija įkurta. Seimas išrinktas. JTO institucijų yra. Lietuvos raudonosios armijos daliniai buvo įkurti. Tarptautinis ...
Istorijos testai, Testas, 2 puslapiai
2016 03 21
11 klasės istorijos kursas testas
Kada įvyko i atr padalijimas? Kokios dvi valstybės dalyvavo visuose atr padalijimuose? Nuo kada prasidėjo ketverių metų seimo veikla? Kokiam sukilimui vadovavo jokūbas jasinskis? Kada buvo priimta gegužės konstitucija? Kada ir kur prasidėjo ...
Istorijos testai, Testas, 3 puslapiai
2013 01 24
Ekonomikos testas su atsakymais
Viso 20 klausimų testas su atsakymais. Sukurtas testas su atsakymais. Gamyboje naudojami gamtos, kapitalo ir žmogiškieji ištekliai. Juos verslo įmonės įsigyja rinkose. Kaip vadinamos tokios rinkos? Kas priklauso namų ūkiams? Kokiose rinkose ...
Ekonomikos testai, Testas, 2 puslapiai
2013 03 28
Biologijos testas. Audiniai
Viso 30 klausimų su atsakymais. Epidermis dengia. Išorinės sekrecijos (egzokrininės) liaukos išskiria sekretus. Sandėliniai audiniai atlieka šias funkcijas. Asimilaciniuose audiniuose vykdoma svarbi funkcija. Purusis skaidulinis audinys ...
Biologijos testai, Testas, 9 puslapiai
2012 03 12
Istorijos 11 klasės testų atsakymai
11 klasės istorija. Istorijos mokslas. Žymiausi pasaulio ir Lietuvos istorikai. Žmonijos raida paleolito laikotarpiu. Mesopotamijos civilizacija. Senovės Egiptas. Senovės Indija. Senovės Kinija. Senovės Žydai ir finikiečiai. Senovės ...
Istorijos testai, Testas, 17 puslapių
2011 12 30
Pirmas pasaulinis karas, testai, šaltiniai
Testai apie pirmą pasaulinį karą su atsakymais. Kurių dviejų amžių sandūroje egzistavo tokios žemėlapyje pavaizduotos valstybių sienos? Įvardykite karinę sąjungą, kurią sudarė žemėlapyje skaičiais pažymėtos valstybės. Kelinto ...
Istorijos testai, Testas, 6 puslapiai
2012 12 29
Biologija kryžiažodis
Biologijos kryžiažodis. Geras biologijos kryžiažodis - 20 klausimų su atsakymais.
Biologijos testai, Testas, 3 puslapiai
2012 12 07
Istorijos testas - Lietuvos visuomenė rusijos carų valdžioje
Lietuvos visuomenė rusijos carų valdžioje. Testas. Kelintais metais buvo panaikinta baudžiava? Kokios dvi grupuotės rengė sukilimą? Ką gavo valstiečiai panaikinus baudžiava? Aip vadinamas trukęs napoleono viešpatavimas lietuvoje? ...
Istorijos testai, Testas, 1 puslapis
2013 01 10
Kalbos kultūra testas su atsakymais ir kryžiažodis
Testas. Kalbos kultūra (siaurąja prasme) – tai. Kas yra stilistika? Kokie iš čia išvardintų yra mišrieji dvigarsiai? Mišriųjų dvigarsių balsiai i, u visada. Kokios taisyklingos priebalsių poros? Kaip skirstomi lietuvių kalbos garsai? ...
Kalbos kultūros testai, Testas, 7 puslapiai
2013 10 13
Ekonominės minties istorija
Įvadas. Joan violet robinson. Joan robinson. „netobulos konkurencijos teorija“. Svarbiausi j. V. Robinson ekonominės teorijos aspektai. Išvados. Literatūra. Tikslas - apžvelgti ekonomistės j. V. Robinson biografiją ir jos netobulos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 01 09
Audito testai ir procedūros
Įvadas. Audito testai. Audito testų samprata. Kontrolės testai. Finansinės informacijos tikrinimo testai. Dvigubasis testas. Savarankiški ir pasitikėjimo testai. Audito procedūros. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 11 27
Laisvų asociacijų testas
Laisvų asociacijų testas. Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės ir būdai. Tyrimo eiga. Duomenų apdorojimas. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Psichologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 05 10
Testas apie Lietuvą
Viso 32 klausimai su atsakymais. Kas pavaizduota lietuvos valstybės herbe? (baltas vytis raudoname fone). Kokios spalvos sudaro lietuvos valstybės vėliavą? (geltona, žalia, raudona). Kiek valgių lietuviai deda ant kūčių stalo? (. ). Kaip ...
Lietuvių testai, Testas, 2 puslapiai
2011 03 27
Angliavandeniliai testas
Chemijos testas iš angliavandenių. Viso. Klausimai su pasirtinktinais atsakymais. Atsakymai. Į visų organinių junginių sudėtį įeina. Reiškinys, kai egzistuoja kelios medžiagos, turinčios vienodą sudėtį ir tą pačią molekulinę ...
Chemijos testai, Testas, 3 puslapiai
2012 03 14
Biologijos testas Evoliucija su atsakymais
9,5( 2 atsiliepimai )
Biologijos testas apie evoliuciją. Evoliucija. Įrašykite reikiamas sąvokas. Apibūdinkite evoliuciją ir jos formas. Koks yra žemės ir gyvybės amžius? Nurodykite įžymiausius gamtininkus ir jų indėlį į evoliucinės minties raidą. ...
Biologijos testai, Testas, 4 puslapiai
2012 11 05
Audito testai projektas
Audito testai. finansinio audito projektas. Įvadas. Audito testai. Audito testų grupavimas. Kontrolės testai. Kontrolės testų tipai. Vidaus kontrolės sistemos kūrimo tikrinimo testų. Vidaus kontrolės sistemos veikimo testai. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 12 04
Audito testai ir procedūrų samprata
Audito testų grupavimas. Kontrolės testai. Pasitikėjimo testai. Savarankiški testai. Dvigubasis testas. Audito procedūrų samprata. Audito procedūrų rūšys. Literatūros sąrašas. Santrauka.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 03 02
Logikos uždaviniai ir jų atsakymai
9,3( 3 atsiliepimai )
Loginių klasių teorija. Teiginių logika. Tik perskaitę vadovėlio skyrių apie silogistikos teoriją, išspręsite šiuos uždavinius. Jūsų žinios apie įrodymą ir argumentacija, jų taisykles ir klaidas padės spręsti šiuos uždavinius. ...
Logikos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2011 12 29
Napoleono epocha Europoje
Napoleono Bonaparto atėjimas į valdžią Prancūzijoje. Prancūzijos paskelbimas imperija. Napoleono kodeksai. Napoleono karai. Napoleono imperijos žlugimas ir " šventosios sąjungos " įkūrimas.
Istorijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2010 03 03
Eurofito testai
Eurofito testas. Vojačeko mėginys. Flamingo pusiausvyros testas. Šuoliavimo kvadratais testas vikrumui įvertinti. Sėdimas ir gulimas. Liemens jėgai, pilvo raumenų ištvermei įvertinti.
Medicinos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 02 22
Kinematika: Kampinis judėjimas
Kinematika kampinis judėjimas. Kinematika – tai mokslas tiriantis. Tiesiaeigis ir kreivaeigis judėjimas. Kampinis greitis. Kampinis pagreitis. Jėgos tyrimo testai. Greitumo tyrimo testai. Šoklumo tyrymo testai. Aerobinio pajėgumo testas. ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2019 03 07
Audito testų skaidrės
Audito testai ir procedūros. Kas yra audito testai ir procedūros ? Audito testai - tai tam tikros užduotys. Kas yra audito testai ir procedūros? Audito procedūra - tai veiksmų reikalingų kam nors atlikti ar patikrinti. Audito testų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 11 01
ATR nuopolis ir žlugimas testas
Atr nuopuolis ir žlugimas. Atsakykite į klausimus, remdamiesi žiniomis ir šaltiniu. Atsakykite į klausimus, remdamiesi karikatūra. Paaiškinkite sąvoką konfederacija. Kuri įvykių seka teisinga? Pabaikite sakinius. Atsakymai.
Istorijos testai, Testas, 2 puslapiai
2013 02 03
Tautu pavasaris testas
„Tautų pavasaris”. Kokį istorinį laikotarpį apima tautų pavasaris? Pagrindinis tautų pavasario šūkis. Kelintais metais prasidėjo revoliucijų banga? Kelintais metais buvo įkurta Austrijos-Vengrijos imperija? Sudėliokite įvykius ...
Istorijos testai, Testas, 2 puslapiai
2013 11 22
Funkciniai testai
Spurlingo testas Spurling’o testas. Apley testai kompresijos. Apley distrakcijos testas. Empty can test. Alkūnes nervu testavimas 3testai. Peties skausmui nustatyti testai 3 testai. Peties nuleidimo testas Shoulder depression test. Petinio ...
Medicinos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 12 03
Senovės Graikija konspektas ir testas
Konspektas apie senovės Graikiją. Pagrindiniai įvykiai ir datos. Testas apie senovės graikiją. Kretos-mikėnų civilizacija. Senovės graikija. Heleninės civilizacijos periodo laikotarpiai. Sparta. Atėnų valstybė. Reformos. Klasikinis ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2012 06 12
Muzikos kryžiažodis
Senovėje populiarus trimitų grupės instrumentas. Pučiamasis instrumentas, sudarytas iš medinių vamzdelių. Koks instrumentas senovėje buvo vadintas ,,daudytė” ? Kokiai instrumentų grupei priklauso labanoro dūda? Kokiai instrumentų ...
Muzikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2012 05 26
Apskaitos testas
Tinka patikrinti buhalterines žinias. Viso 50 klausimų. Klauimų pavyzdžiai: kuriais iš šių reikalavimų negalima vadovautis formuojant apskaitinę informaciją? Ką rodo pelno ataskaita? Kas sudaro turto įsigijimo išlaidas? Kuo bandomasis ...
Ekonomikos testai, Testas, 6 puslapiai
2010 09 27
Istorijos konspektinis pamokos planas
Konspektinis istorijos pamokos planas. Tema: romėnų mokslo ir teisės laimejimai. Tikslai. Metodai. Mokymo priemonės. Pamokos tipas – mišri pamoka. Pamokos eiga. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Aš lentoje, o mokiniai sąsiuviniuose ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2012 09 23
Napaleonas testas
Napaleono epocha testas. Vienos kongresas. Išdieskite įvykius chronologiškai. Amnestija. Išdieskite įvykius chronologiškai. Rekvizicija. Blokada. Asmuo, pasisavinęs svetimą turtą ir teises, valdžią. Išdieskite įvykius chronologiškai. ...
Istorijos testai, Testas, 2 puslapiai
2012 07 01
Narkotikų greitieji testai ir jų taikymo sritys
Narkotikų greitieji testai ir jų taikymo sritys. Veikimo principas. Kas yra narkotiniai testai? Kam šie testai skiriami? Kodėl reikėtų atlikti narkotikų testą? Narkotinių medžiagų testo eiga. Ar reikia pasiruošti testui? Kaip suvokti ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 02 24
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo