Profesinės etikos žinių reikšmė teisininkės, teisininko veiklai


Įvadas. Profesinės etikos apžvalga. Etikos samprata. Profesinės etikos objektas. Profesinės etikos svarba specialisto veiklai. Profesinė etika valstybės tarnybos veikloje. Etinės problemos samprata. Teisininkės, teisininko veiklos etiniai aspektai. LR Muitinės pareigūnų etikos kodekso analizė. Teisės studijų programos pasirinkimas studijuoti. Etinės problemos sprendimas. Muitinės pareigūno etinės problemos tarnyboje. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo analizė. Kas šiame pasaulyje yra gražaus, gero? Išvados. Literatūra ir šaltiniai.

Projektinio darbo objektas – profesinės etikos žinių reikšmė teisininkės, teisininko veiklai.

Darbo tikslas – atskleisti profesinės etikos reikšmę. Paanalizuoti viešojo sektoriaus atstovo etikos kodeksą.

Uždaviniai – paaiškinti profesinės etikos reikšmę, apibrėžti etines problemas, paanalizuoti etikos kodeksą, aptarti etikos komisijos sprendimą.

Metodai – literatūros, įstatyminės bazės bei elektroninių dokumentų analizė ir apibendrinimas, pavyzdžių pateikimas.

Tarptautinių žodžių žodyne etika apibrėžiama kaip mokslas, tiriantis moralę, kaip žmonių elgesio normų visuma (Bartoševičienė, 2013, p. 237). Tuo tarpu remiantis atskirų filosofų nuomone, etika apibrėžiama kaip moralinė vertybė, pasekmė, principas (Palidauskaitė, 2001, p. 180-181). Pasak Paulavičiūtės A., etika yra praktinė filosofija, tirianti žmogaus veiksmus ir poelgius, formuojanti moralės normas, kurios reguliuoja mūsų elgseną įvairiomis gyvenimo aplinkybėmis. Pruskus V. teigia, kad etika – tai mokslinė disciplina, padedanti atskleisti ir pagrįsti teisingus ar neteisingus veiksmus, leidžianti paaiškinti jų esmę, patikslinti argumentus.Taigi, vieninga etikos samprata neegzistuoja. Įvairūs mokslininkai ir filosofai etiką supranta ir interpretuoja skirtingai, priklausomai nuo konteksto, kuriame ji vartojama, nuo jos struktūros, aplinkybių, nuo faktų, kuriems ji taikoma. Skirtingas etikos sampratas ir jų transformacijas gali sąlygoti vykstantys globalizacijos pokyčiai, skirtingi įsitikinimai ir požiūriai į vertybes, tam tikros nusistovėjusios nuostatos. Taip pat skirtingų etikos sampratų egzistavimas paaiškinamas tuo, kad etikos sąvoka vartojama nuo seniausių laikų, t.y. kintant laikmečiui, kinta ir etikos samprata, o pats etikos mokslas yra vienas svarbiausių socialinių mokslų, tyrinėjančių žmonių elgesio normas.

Žmonės, užsiimdami bet kokia profesine veikla, turi ne tik veikti profesionaliai ir veiksmingai, bet privalo laikytis ir savo profesinėje veikloje susiformavusių ar nustatytų etinių reikalavimų. Etiniai principai ir normos ypatingai svarbūs valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims, kadangi jų veikla tiesiogiai susijusi su visuomenės interesais ir jos gerove bei efektyviu ir veiksmingu valstybės valdymu.

Šiuolaikiniame pasaulyje didelė visuomenės gyvenimo dalis yra priklausoma nuo valdžios veiklos, jos priimamų sprendimų. Kadangi valdžiai tenka spręsti visuomenei svarbius klausimus, nemažiau svarbus yra visuomenės tarnautojų profesionalumas, jų gebėjimas priimti teisingus sprendimus, tinkamai atstovauti visuomenės interesams. Būtent jų veikloje ir išryškėja valstybės tarnyboje egzistuojantys etikos principai ir standartai.

Demokratijos argumentu. Etiškas valstybės tarnautojų elgesys turi skatinti demokratinį procesą, užtikrinti pagarbą piliečių teisėms. Etika gali sustiprinti demokratiją, užkirsdama kelią piktnaudžiavimui, skatindama teisingumą. Kad demokratija sėkmingai egzistuotų ir klestėtų, reikalingas visuomenės pasitikėjimas valdžia, kurios pagrindas yra valdžios veiksmų vertinimas etiniu požiūriu. Etikos principų ir normų pažeidimai valstybinėse institucijose didina valdžios ir visuomenės atotrūkį, kuris kelia grėsmę demokratijos egzistavimui.

Gero valdymo idėja. Valdžios skaidrumas ir atskaitomybė, pagarba puoselėjamoms vertybėms, etiškas elgesys, paklusimas įstatymams, visuomenės pasitikėjimo išlaikymas yra gero valdymo pagrindas. Gero valdymo standartai svarbūs siekiant įveikti korupciją, sukurti atvirą valdžią. Geras valdymas yra etiško elgesio pasekmė, jis sukuria sąlygas tvarkai palaikyti.

Etikos svarbą viešojo administravimo sektoriuje pabrėžia ir visuomenės tarnybai keliami aukštesni reikalavimai. Iš valstybės tarnyboje dirbančių asmenų tikimasi, kad jie bus moralaus elgesio pavyzdys ir laikysis aukštesnių etinių normų bei standartų nei eiliniai piliečiai. Viešojo administravimo tarnautojai, užimdami tarpinę padėtį tarp politinės valdžios ir piliečių, turi jausti didelę atsakomybę, tinkamai atstovauti piliečių interesams ir kartu įgyvendinti numatytą politiką. Taip pat jie turėtų paisyti bendrų visuomenės vertybių, gerbti piliečių teises ir atsižvelgti į jų lūkesčius bei vadovautis nustatytais valstybės tarnautojų etikos principais.

Valstybės tarnautojai jiems paskirtas funkcijas turi vykdyti ne tik efektyviai ir veiksmingai, bet tai daryti reikia tinkamai, etiškai. Valdžios atstovų priimami sprendimai turi būti procedūriškai ir morališkai pagrįsti, t.y. juos priimant būtina vadovautis numatytomis procedūromis, mokėti bei gebėti juos pagrįsti iš profesinės etikos bei bendražmogiškosios moralės perspektyvų. Tad, norint sukurti etinėmis normomis ir vertybėmis besivadovaujančią bei efektyviai ir veiksmingai funkcionuojančią valstybės tarnybą, reikalingas kryptingas, tikslingas, nuoseklus ir sistemingas etikos valdymas.

Taigi, etikos valdymą galima sieti su tvarkos organizacijoje kūrimu ir palaikymu, su tesingo ir tikslingo bei norimus rezultatus leidžiančio pasiekti elgesio ir veiklos būdų diegimu. Šiandieninėje valstybės tarnyboje šis procesas gali padėti išspręsti pasitaikančias etines problemas, užkirsti kelią jų atsiradimui, diegti etinius principus ir vertybes profesinėje veikloje bei skatinti jais vadovautis.

  • Teisė Kursinis darbas
  • Microsoft Word 56 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (7915 žodžiai)
  • Kolegija
  • Olga
  • Profesinės etikos žinių reikšmė teisininkės, teisininko veiklai
    10 - 2 balsai (-ų)
Profesinės etikos žinių reikšmė teisininkės, teisininko veiklai. (2015 m. Spalio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/profesines-etikos-ziniu-reiksme-teisininkes-teisininko-veiklai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 12:21
×