Logistikos imones veiklos organizavimas

300 dokumentų
Logistikos organizavimas
Įvadas. Logistikos reikšmė. Įmonės organizavimo logistika. Organizavimo formos. Logistikos ryšys su organizavimu. Terminai. Veiklos sritis. Veiklos tinklas. Sandėliavimo funkcijos ir veiklos organizavimas. Sandėlių veiklos organizavimas. ...
Logistikos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2012 03 23
Gamybinė įmonės logistika
Įvadas. Logistikos samprata. Logistikos veiklos rūšys. Vartotojo aptarnavimo politika i standartai. Užsakymų tvarkymas. Atsargų valdymas. Transportavimas. Sandėliavimas ir saugojimas. Logistikos reikšmė įmonei. Logistikos tikslai ir ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2019 10 30
Logistikos įmonės logistinės veiklos vertinimas
Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Logistikos paslaugų samprata. Logistikos įmonės konkurentai, klientai ir tiekėjai. Logistikos įmonės logistinės veiklos efektyvumas. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos pristatymas. Logistikos įmonės ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2017 03 05
Logistikos vadybos ypatumai UAB „Lyderis“
Logistikos vadyba. Santrauka. Įvadas. Logistikos vadyba – naujausia vadybos mokslo šaka. Valdymas kaip veiklos sritis. Logistikos mokslo ištakos. Pagrindinės valdymo funkcijos. Planavimas logistikoje. Logistinio proceco organizavimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 04 05
Logistikos įmonės praktikos ataskaita
Bendra organizacijos charakteristika. Veikla ir jos pubūdis Lietuvoje. Išorinė verslo aplinka. Vidinė įmonės aplinka. Įmonės veiklos planavimas, organizavimas bei kontrolė. Rinkodaros kompleksas ir logistikos procesai. Konkurentų analizė. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 5 puslapiai
2015 02 20
Verslo įmonės valdymo, veiklos organizavimo ir apskaitos pagrindiniai aspektai
Kauno kolegijos. vadybos ir ekonomikos fakulteto. įstaigų ir įmonių administravimo katedra. Verslo įmonės valdymas. Verslo įmonės veiklos organizavimas (banko sąskaitos atidarymas). Verslo įmonės veiklos organizavimas (antspaudo ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 07 19
Logistikos įmonės veiklos pristatymas ir jos specifika - praktikos ataskaita
Įvadas. Logistikos įmonės veiklos pristatymas ir jos specifika. Logistikos įmonės komunikacinis procesas. Logistikos įmonės personalo valdymo sistemos analizė. Kokybės sistema ir jos ypatumai. Individuali užduotis. Išvados. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2017 05 24
Profesinės veiklos praktikos ataskaita apie logistikos įmonę Tomireta
Įvadas. Įmonės prekybinės ir logistinės veiklos organizavimo teoriniai aspektai. Logistikos savoka ir terminai. Logistikos priemonės. Transporto grandinė, ir jų logistika. Transporto grandinės logistinio aprūpinimo fragmentas. Krovinių ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2016 02 19
Sandelių veiklos organizavimas
Logistikos vadybos pagrindai. Sandėliu reikšmė logistikos sistemai. Sandėliavimo funkcijos ir veiklos organizavimas. Pagaliau atsiranda tam tikras „neapčiuopiamas pelnas", jeigu firma skirsto savo produkciją per privačius sandėlius, o ...
Vadybos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 02 17
UAB „A4U“ Logistinės veiklos organizavimas
Įvadas. Logistinės veiklos organizavimo teoriniai aspektai. Logistinės veiklos organizavimo samprata. Pagrindinės logistikos veiklos rūšys ir kryptys. Prekių gabenimo reikšmė logistikos sistemai. Transporto sistemos ir paslaugų ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2018 12 12
Logistikos valdymas įmonėje
9( 2 atsiliepimai )
X įmonės logistikos valdymo gerinimas. Įvadas. Logistikos proceso valdymo analizė. Logistikos proceso samprata. Logistikos proceso valdymo sudedamosios dalys. Logistikos funkcijų valdymo ypatumai. Logistikos proceso valdymas uab „x“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2014 05 09
Parduotuves logistikos procesu tobulinimas
Parduotuves logistikos (vidaus) procesu tobulinimas. Įvadas. Parduotuvių logistikos teoriniai aspektai. Prekių priėmimo tvarka ir terminai. Prekių laikymas ir paruošimas pardavimui. Prekių pardavimas. Prekybos salės įrengimas. Prekybos ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 48 puslapiai
2013 01 24
Logistikos reikšmė x įmonės veikloje
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Logistikos proceso samprata. Logistikos funkcijų valdymo ypatumai. Logistinės veiklos analizė. Produktų užsakymas. Sandėliavimo sistema. „X“ įmonės veiklos aprašymas. Logistikos reikšmė „X“ įmonės veikloje. Logistinių ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 04 29
Logistikos praktikos ataskaita „Salda UAB“
Įvadas. Įmonės veiklos sritys. Struktūra ir padaliniai. Logistikos veiklos sritys vykdomos įmonėje. Įmonės logistinės operacijos. Logistikos informacinės sistemos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2018 11 23
Taikomieji tyrimai konspektas (2)
Darbo anotacija. Įvadas. Logistikos veiklos teorinio aspekto analizė. Logistikos samprata. Logistikos veiklos sritys. Uab ,,Ars Shipping‘‘ veiklos analizė. Uab „Ars Shipping“ veikla. Uab ,,Ars Shipping‘‘ veiklos vidaus politika. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2016 04 28
Logistikos valdymas
Įvadas. Uab „vikeda” logistikos valdymo informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Logistikos valdymo teorijos analizė. Logistikos valdymo samprata ir esmė. Logistinės veiklos planavimo ypatumai. Logistinės veiklos organizavimas ...
Logistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 03 03
Transporto ir logistikos situacija Lietuvoje
Transporto vieta ekonomikoje. Transportas ir BVP. Transporto veiklos statistiniai rodikliai 2011-2012m. Transporto rūšys, jų funkciniai ir fiziniai elementai. Logistikos verslas. Logistikos termino samprata. Logistikos vystymosi veiksniai. ...
Logistikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2015 05 18
Įmonės logistikos strategijos organizavimas
Įvadas. Logistikos savoka ir terminai. Logistikos strategija. Klasikinė strategija. Medžiagų reikalavimo planavimo strategija. Gamybos organizavimas. Sandėlio parinkimas. Transporto parinkimas. Krovinių transportavimui tarptautiniais ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 04 19
Logistikos samprata ir esmė
Logistikos samprata ir esmė. Logistikos funkcijos ir uždaviniai. Logistikos veiklos organizavimas. UAB “ norsistas ” logistikos procesų analizė. UAB “ Norsistas ” veiklos apžvalga. UAB „ Norsistas “. Socialiniai - kultūriniai ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 03 01
Logistikos samprata ir raida
Logistikos samprata ir raida. Logistikos terminologija ir apibūdinimas. Pagrindinės žinios apie logistikos sampratos istorinę raidą. Įmonės veiklos logistika. Informacijos ir prekių srautą judėjimas. Logistikos plėtros veiksniai. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2014 12 23
Logistikos valdymo analizė
Uab „LS Grupė“ Logistikos procesų valdymo analizė. Įvadas. Tyrimo metodai. Bendrovės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Uab „LS Grupė“ atlieka šiuos logistikos sprendimus. Logistikos procesų valdymo teorinė analizė. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2016 06 29
Logistikos raida ir vystymasis
Išvados. išvados. 15psl. Logistikos termino samprata. Įmonės veiklos logistika. Apibendrinamasis verslo logistikos tinklas. Logistikos plėtros veiksniai.
Logistikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 04 09
Įmonės veiklos planavimas konspektas
Tema. Įmonės veiklos planavimas ir organizavimas. Verslo planavimo būtinumas. Įmonės veiklos planas. Ūkio subjekto aprašymas. Įmonės veiklos plano rodikliai. Veiksniai lemiantis sėkmingą strategijos įgyvendinimą. Planų kontrolės ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2016 10 03
Logistikos procesų valdymo analizė
Santrauka. Įvadas. Bendrovės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Logistikos procesų valdymo teorinė analizė. Logistikos proceso samprata. Logistikos proceso valdymo sudedamosios dalys. Logistikos funkcijos. Uab „ls grupė“ ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 06 17
UAB „Amber Food“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslas. Įmonės uždaviniai. Įmonės veiklos planas. Įmonės veiklos organizavimas. Darbuotojų sąrašas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 10
Pieno žvaiždės praktika
Įvadas. Logistikos veiklos teorinis kontekstas. Logistikos samprata ir esmė. Logistinės veiklos rūšys. Transportavimo svarba. AB ,,pieno žvaigždės“ įmonės pristatymas. AB „Pieno žvaigždės" įmonės raida. AB „Pieno ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 01 02
Verslo organizavimas
Verslo sistema ir jos aplinka. Bendruomenių ir sodybų želdynų įmonės steigimas. Verslo įmonės valdymas. Gamybinės veiklos organizavimas. Komercinės veiklos organizavimas. Finansinės veiklos organizavimas. Verslo plėtra ir planavimas.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 68 puslapiai
2013 03 07
Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2010 03 03
Tarptautinės prekybos logistiniai procesai UAB „Vylaista“
Įvadas. Logistikos sampratos kompleksiškumas. Transporto logistikos specifika. UAB Vylaista veiklos analizė. UAB „Vylaista“ logistinės veiklos apimtys, problemos ir perspektyvos. UAB „Vylaista“ veiklos efektyvumo vertinimas. UAB ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2018 03 05
Logistikos paskaitų konspektas
Logistikos paskaitu konspektas. TEMA. Logistikos įvadas. Logistikos samprata. Logistikos reikšmė. Logistikos koncepcija. Logistikos, kaip integralaus sąnaudų mažinimo instrumento, idėja dar nekeliama. Į logistikos interesų sritį patenka ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 324 puslapiai
2015 10 12
Logistikos samprata ir svarba
Logistikos samprata ir svarba Logistikos apibūdinimas asmeninis požiūris. Veiklos , kurias apima logistika. Logistikos įmonės logistikos specialistų tikslas. Logistinės veiklos rūšys pagal funkcijas. Logistikos pagrindinės ir ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2019 04 02
Renginio organizavimas - Logistikos diena
Renginio organizavimas. Logistikos diena. Logistikos bendruomenė Europoje kiekvienais metais. Renginio informacija. TEMA – logistikos. Renginio uždaviniai. Suteikti informacijos apie logistiką ir logistikos vadybininko profesiją kolegijos ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 05 18
Technologinės praktikos ataskaita UAB „Salda“
Įmonės pristatymas ir veiklos sritys. Struktūra ir padaliniai. Logistikos informacinės sistemos. Logistikos veiklos sritys vykdomos įmonėje. Prekių laikymo ir saugojimo įranga. Logistinėms operacijoms naudojami dokumentai. Veiksniai ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2019 12 05
Taktiniai logistikos sprendimai
Taktiniai logistikos sprendimai. Tikslas. Logistikos pagrindai. Logistinio darbo kriterijai. Ekspedicinėms įmonėms tikslinga jungtis. Logistika. Logistikos tikslai. Logistikos uždaviniai. Trumpai tariant. Logistikos strategija. Logistikos ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 02 05
Prekybos įmonės Audimas veiklos planavimas ir organizavimas
Sąntrauka. Įvadas. Ab „Audimas” veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Planavimas. Planavimo esmė. Planavimo funkcija. Planavimo žingsniai. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizavimo tikslas ir objektas. Organizavimo sudedamosios ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 12 21
Logistikos procesas UAB ‘‘Impo“
Įvadas. Logistika. Logistikos samprata. Logistikos paslaugos. Veiklos rūšys, funkcijos. Kaštų tikslai. Transporto logistikos specifika. Transporto sistemos logistikoje. Logistikos proceso valdymas „Impo“ įmonėje. „Impo“ įmonės ...
Logistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2019 05 02
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!