Praktikos ataskaita ukininko ukyje

300 dokumentų
Praktikos ataskaita Ūkininko įmonėje
Panevėžio kolegijos technologijos mokslų katedra. Ūkininko raimondo vitkausko ūkis. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Vykdoma veikla , aplinkosauginiai dokumentai. Mėšlo ištekliai ir jo tvarkymas ūkyje , schema. Ūkininko Raimondo Vitkausko ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2015 11 29
Žemės ūkio įmonės augalininkystės produkcijos gamyba, laikymas ir realizavimas - praktikos ataskaita
Įvadas. Profesinės veiklos praktika ūkininko petro baristos ūkyje. Petro Baristos ūkio charakteristika. Ūkio technika. Ūkyje dirbantys darbuotojai. Prekiniai augalai Petro Baristos ūkyje. Lauko kultūrų auginimo technologijos petro ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 38 puslapiai
2018 04 05
Praktika ūkininko ūkyje pristatymas
Įvadas. Praktikos uždaviniai. Petro Baristos ūkis įsikūręs Šiaulių rajone, Maniūšių kaime. Ūkininkas domisi naujovėmis, dažnai važiuoja į parodas. Pirmasis Lietuvoje sukonstravo tvartą it jurtą. Ūkyje vyraujantys dirvožemiai. ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 04 05
Ūkininko ūkio veiklos apskaita dvejubine sistema
Įvadas. Literatūros ir norminių teisės aktų apžvalga. Ūkininko veiklos apibūdinimas. ,,n“ ūkininko veiklos apskaita dvejybine sistema. Išvados. Literatūra. Priedai.
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 04 06
Verslo vystymas ūkininko ūkyje
Įvadas. Verslo vystymo ūkininko ūkyje teoriniai aspektai. Ūkininko ūkio kaip verslo organizacijos funkcijos ir ypatumai. Ūkininko ūkio verslo vystymui įtaką darantys vidinės ir išorinės aplinkos veiksniai. Ūkininko ūkio verslo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 33 puslapiai
2018 06 16
Žemės ūkio įmonės augalininkystės produkcijos gamyba, laikymas ir realizavimas
Įvadas. Profesinės veiklos praktika ūkininko justino gabinaičio ūkyje. Justino Gabinaičio ūkio charakteristika. Ūkio technika. Ūkyje dirbantys darbuotojai. Prekiniai augalai Justino Gabinaičio ūkyje. Lauko kultūrų auginimo ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 04 03
Profesinė praktika augalininkystės ūkyje
Profesinės veiklos praktika. Žemės ūkio bendrovė ŽŪB. Profesinės veiklos praktikos 2 tikslas. Pagrindinė informacija apie nagrinėjamą ūkininko. Usevičiaus ūkį. Ūkio įmonės charakteristikos kriterijai. Ūkininko žemės ūkio ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2018 12 15
Ūkininko ūkio turto draudimas
N ūkininko ūkio turto draudimas. Įvadas. Turto draudimo literatūros apžvalga. Draudimo reikšmė žemės ūkyje. N ūkininko turto draudimo analizė. Žemės ūkio technikos draudimas. Žemės ūkio pastatų draudimas. Žemės ūkio įrenginių ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2013 04 05
Policijos praktikos ataskaita
Įstaigos aprašymas. Teisiniai aktai ir glaustas viešosios policijos prevencijospadalinio specialisto tarnybinės veiklos aprašas. Praktikos eiga. Atvejo aprašymas. Prevencinio renginio (paskaitos) pristaymas. Praktikos įvertinimas. Išvados. ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2012 11 28
Inovacijų diegimą ūkininko ūkyje lemiantys veiksniai
Inovacijų diegimą ūkininko ūkyje lemiantys veiksniai. Inovacijų samprata. Autorius. Apibrėžimas. Inovacijų svarba ūkyje. Inovacijos – ūkio konkurencingumo pagrindas. Inovacijų diegimo procesas. Bendra inovacinio proceso aplinka.
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 01 15
Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita ūkininko ūkyje
Įvadas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaitos literatūros analizė. Ūkininko „n“ ūkio apibūdinimas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais pirminė ir suvestinė apskaita ūkininko "n" ūkyje. Atsiskaitymų su tiekėjais ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 11 19
Ūkio finansinės padėties analizavimas
Profesinės veiklos praktika. Žemės ūkio bendrovė ŽŪB. Profesinės veiklos praktikos 2 tikslas. Pagrindinė informacija apie nagrinėjamą ūkininko ūkį įmonę Ūkio įmonės charakteristikos kriterijai. Plotas ha Struktūra proc. Iš ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 01 04
Technologinių elementų modeliavimas žemės ūkio įmonėje (2)
Ekologinės gamybos Lietuvoje tikslai ir principai. Ūkininko Juozo Bartkevičiaus ūkio pristatymas. Ūkininko J. Bartkevičiaus ūkyje auginamų augalų derlingumo modeliavimas. Ankštinių ir varpinių daugiamečių žolių naudingumo ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2017 05 26
Gamybinės praktikos ataskaita
Gamybinės praktikos ataskaita. Biržų akcinės pieno bendrovės filialo “Kauno sūrinė” įkūrimo ir veiklos trumpa charakteristika. Ekonominiai santykiai. Ūkinės veiklos kryptys ir specializacija. Ekonominiai (gamybiniai) ištekliai ir jų ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 puslapiai
2010 03 03
Žemės ūkio praktika
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Pinigų laikymo organizavimas ir apskaita. Paskolų ir finansinio turto apskaita. Atsiskaitymų organizavimas ir apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita. Veiklos ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2012 11 10
Profesinės veiklos technologinė praktika ūkininko ūkyje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Žemės ūkio naudmenų struktūra. Įmonės valdymas. Ūkio specializacija – gyvulininkystė. Gyvulių banda bei jos kitimas. Palaidų galvijų laikymas ūkininko ūkyje. Mėšlo ir srutų laikymas. Pieno gamyba ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 09 12
Ekologinė gamyba Lietuvoje
Technologijų fakulteto aplinkos inžinerijos katedra. Technologinių elementų modeliavimas broniaus ragaišio žemės ūkyje. Ekologinė gamyba Lietuvoje. Broniaus ragaišio ūkio pristatymas. Ūkininko Broniaus Ragaišio ūkyje auginamų ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 puslapių
2019 04 17
Praktika restorane
Įvadas. Maitinimo įmonės charakteristika. Patalpos. Žaliavų asortimentas ir panaudojimas. Darbo vieta. Valgiaraštis. Pirminis patiekalų paruošimas. Kokybė. Serviruotė. Užsakymų perdavimas. Gėrimų patiekimas. Karšti, šalti ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2012 04 24
Baigiamosios praktikos ataskaita UAB "Enersys"
UAB „Enersys". Įvadas. Oficialus platintojas Lietuvoje. Naujienos. Asortimentas. GSM/GPRS modemai. LAN moduliai. Informaciniai terminalai. Paslaugos. Gamyba. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Finansų skyriaus analizė. Mano nuomone ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 41 puslapis
2018 12 13
Pažintinės praktikos ataskaita: susipažinimas su ūkiu
Įvadas. Ūkio susikurimo istorija. Darbo sauga dainiaus mikalaičiūno ūkyje. Ūkyje turima bei naudojama technika. Derliaus nuėmimas. Sėklos ruošimas sėjai valymas,beicavimas. Žiemkenčių sėja. Išvados. Šaltiniai.
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 05 03
Praktika viešbutyje
Įvadas. „Lietuvos viešbučio“ charakteristika. Siūlomos viešbučių paslaugos ir rūšys. Įmonės padaliniai ir jų funkcijos. Įmonės darbuotojai. Jų darbo standartai. Įmonės reklama, įvaizdis. Pagrindiniai įmonės konkurentai. ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2012 05 08
 Žemės ūkio mechanizavimo praktikos ataskaita
Įvadas. Ūkyje naudojama technika. Ūkio susikūrimo istorija. Darbo civilinė sauga ir aplinkosauga ūkyje. Pašarinių aliejinių ridikų ( lukas) sėja bei priežiūra. Grikių auginimo technologija. Išvados. Šaltiniai.
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 05 03
Augalų ligos ir kenkėjai ūkyje
Įvadas. Ūkininko žemės ūkio pristaty-mas. Ūkininko auginamų augalų kenkėjai ir li-gos. Vasarinių javų auginimo technologija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 11 15
Praktikos ataskaita elektros įmonėje
Įvadas. Įmonės uab „elektros energetika" charakteristika. Projekto aiškinamasis raštas. Lauko elektros tinklų planas. Lauko elektros tinklo schema. Paskirstymo skydelių schemos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2016 07 29
Anykščių vandenys pažintinės praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės atskirų skyrių veikla. Įmonės hierarchija pagal atliekamas funkcijas. Pagrindinės administracijos pareigos. Pagrindinės darbuotojų pareigos. Išvados. Naudota literatūra ir elektroniniai šaltiniai.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2013 03 28
Statybos praktikos ataskaita
8,5( 2 atsiliepimai )
Praktikos tikslas ir uždaviniai. Praktikos turinys. Praktikos organizavimas. Praktikos ataskaita. Sienų ir lubų dažymas. Medienos dažymas. Žinios apie dažus. Dažų savybės. Dažų tirpikliai, skiedikliai. Dažymas vandeniniais dažais. ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2011 05 03
Finansinės analizės profesinės praktikos ataskaita
Įvadas. Pardavimo ir investicijų pelningumo analizė. Mokumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Darbo tikslas. Įvertinti įmonės „y“ veiklos efektyvumą, kapitalo ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2012 02 15
Gamybinės praktikos ataskaita. Praktika statybos įmonėje
Aiškinamasis raštas. Obijaktas. Dienos darbų paskirstimas. Statybos organizavimas. Grindų betonavimas. Sienų mūrijimas. Sienų mūrijimo eiga. Šiltinimas. Šiltinimo darbu eiga. Darbuotojų sauga darbe ir gamtos sauga statybvietėje. Statybos ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2016 07 27
Praktika transporto įmonėje
Aš atstovauju pervežimo įmonę uab „cito line“, kuri užsiima krovinių ekspedijavimu.
Transporto praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 2 puslapiai
2012 05 30
Informatikos mokytojo praktika mokykloje praktikos ataskaita
Įstaigos veiklos analizė. Padalinio ir darbo vietos apibūdinimas. Praktikantui paskirtos užduotys. Kompiuterių tinklų struktūra įstaigoje. Kompiuterių tinklo analizė. Mokykloje naudojami serveriai. Uždaviniai atliekami ,,alytaus ...
Informatikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2012 03 26
Elektronikos praktikos ataskaita ALNA
Įvadas. Įmonės istorija. Uab „alna“ struktūra. „alna intelligence“ ifrastruktura ir veiklos kryptys. Informacinių sistemų analizė. Individualios užduoties atlikimas. Gamybinės praktikos išvados. Literatūra
Elektronikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 puslapiai
2012 12 21
Viešbutis praktikos ataskaita
Svečių namai. Pagrindinės darbuotojų (tarnautojų) pareigos. Darbas su klientais. Viešbučio darbo organizavimas. Pagrindiniai viešbučio skyriai ir jų darbuotojų pareigos. Darbuotojų pareigų analizavimas. Kambarių tipai patogumai ir ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2013 01 12
Įmonės informacinių sistemų analizė informatikos praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės veiklos apžvalga. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės informacinės sistemos analiz. Kompiuterinė technika. Programinė įranga. Kompiuterių tinko ir komunikaciniai įrenginiai. Informacinės sistemos vartotojai. Pirminio ...
Informatikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2013 04 16
Vadybininko praktikos ataskaita UAB Čilija
Įvadas. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Organizacinės struktūros analizė. Vadybininko darbo turinys. Darbo dienos charakteristika. Išvados. Literatūra.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2012 04 09
Kompiuteriniu tinklu praktikos ataskaita
Įvadas. Įstaiga, kurioje atliekama praktika. Kompiuterių tinklo analizė. Darbo tinkle ypatumai. Tinklo modernizavimo loginė schema. Tinklo os bei servisų poreikis įstaigoje. Kiti praktikoje atlikti darbai. Išvados. Naudota literatūra.
Informatikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2012 01 03
Gamybines praktikos ataskaita 2
Naudojamos medžiagos, konstrukcijos, jų pagr. Techninės charakteristikos. Betonas. Cementas. Vandens ir cemento santykis. Smėlis. Stambus užpildas. Betoninių grindų liejimas. Pagrindo ruošimas. Betonavimas. Cemento markės. Naudojami ...
Mechanikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 03 12
×
30 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo