Personalo valdymas

300 įrašai
Personalo valdymas, organizavimas
Įvadas. Personalo vadybos esmė. Personalo vadybos turinys. Personalo organizavimas. Personalo apskaita ir statistika. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų priėmimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo ugdymo sistema. Personalo valdymas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2011 02 12
Personalo valdymas įmonėje
Turinys. Įvadas. Sąvokos. Personalas. Įmonės struktūros. Personalo tarnybos organizavimas didelėje įmonėje. Žmonių išteklių valdymas. Personalo valdymo efektyvumas. Personalo valdymas ab „vilniaus kranai“. Išvados. Literatūros ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 07 23
Personalo valdymas X įmonėje
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Pareigybių aprašymas ir reikalavimų profilio formavimas. Pareigybių aprašymas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2010 12 13
Personalo valdymas organizacijoje
Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo samprata. Personalo valdymo samprata. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė. Personalo planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 07 10
Personalo valdymas įmonėjė Personalo praktikos ataskaita
Lentelių sąrašas. Įvadas. DrÄxlmaier“ įmonės atsakingo darbuotojo už personalo valdymo organizavimą pareiginių nuostat analizė. Personalo organizavimas ,drÄxlmaier“įmonėje. Personalo poreikio planavimas. Paieškos atrankos, samdos, ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2015 05 25
MAXIMA personalo valdymas
Įvadas. UAB „Vilniaus prekyba“ veikla. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. UAB „Vilniaus prekyba“ organizacinė valdymo struktūra. Įmonės padaliniai, pareigybės ir darbuotojų skaičius. Uab ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 54 puslapiai
2010 12 13
Organizacijos personalo valdymas
Organizacijos personalo valdymas. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Įvairių vadybos teorijų požiūris į darbuotojų vadybą. Personalo valdymo tikslas ir uždaviniai. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymo reikšmė. ...
Vadybos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2013 05 22
Personalo valdymas ir jo tobulinimo galimybės UAB „SMF“
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Personalo valdymo teoriniai aspektai. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo principai. Personalo valdymo sistema ir jos funkcionavimas. Personalo valdymo funkcijos. Personalo valdymo problemos smulkaus ir vidutinio verslo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 64 puslapiai
2018 04 26
Restorano personalo valdymas
Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Darbuotojų skaičius pagal personalo kategorijas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo aprašymas ir reikalavimų profilis. ...
Vadybos referatai, Referatas, 54 puslapiai
2011 12 30
Personalo valdymas skaidrės
Vadovavimas. “žmonės įsidarbina į organizacijas, tačiau jas palieka dėl vadovų. ”. Lyderiavimo paradoksai. Reikalavimai šių laikų vadovui. Kokiu turėtų būti geras vadovas? Kodėl protingi vadovai klysta? Neefektyvių žmonių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2012 10 19
Personalo valdymas viešbutyje
Įvadas. Įmonės personalo valdymo teorinis aspektas. Personalo valdymo teorijos. Personalo valdymo problemos. Viešbučio „jūratė” įmonės charakteristika. Viešbučio „jūratė“ pristatymas. Teikiamų paslaugų kokybės kontrolė. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 04 02
Personalo valdymas Organizacinio darbo pagrindai
Uždaviniai. Personalo valdymo apibrėžimai. Žmonių išteklių valdymo procesas. Žmonių išteklių planavimas. Planavimo procedūros. Verbavimas. Darbo ir pareigybių aprašymai. Verbavimo šaltiniai. Atranka. Atrankos metodai. Orientavimas ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2018 01 15
Statybos įmonės personalo valdymas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių naudojimas. Įmonės. Personalo valdymas. Personalo planavimo esmė. Laisvų darbo vietų analizė. Personalo ugdymas, mokymas ir tobulinimas. Statybos įmonės darbuotojų valdymo sistema. Mažos statybos ...
Statybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 08 03
Įmonės personalo valdymas
Įvadas. Personalo valdymas. Personalas. Personalo tarnyba. Personalo vadybos kryptys. Personalo organizavimas. Personalo valdymas. Personalo valdymo svarba vadovams. Vadovo vaidmuo personalo valdyme. Kodėl personalo valdymas svarbus visiems ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 26
Personalo valdymas konspektas
Personalo valdymo politikos samprata. Personalo valdymo politikos vaidmuo ir svarba įmonėje. Personalo valdymo politikos klasifikacija, atrankos kriterijai ir tikslai. Personalo valdymo politikos motyvavimas. Personalas – tai visos įmonės ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2012 02 28
Personalo valdymas referatas
Įvadas. Personalo adaptacija. Adaptacijos samprata, tikslai. Adaptacijos rūšys. Adaptacijos etapai. Adaptacijos efektyvumas. Personalo valdymo, motyvavimo ir mokymo procesai. Personalo valdymas ir tobulinimo procesai. Personalo mokymo metodai. ...
Finansų referatai, Referatas, 23 puslapiai
2013 11 07
Personalo valdymas UAB
Įvadas. Uab “Megrame” pristatymas. Veiklos sritys. Personalo valdymas. Personalo valdymo sąvoka. Pagrindiniai personalo valdymo aspektai. Personalo valdymo sudedamosios dalys. Bendradarbiai ir jų pažinimas. Personalo motyvavimas ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 11 14
SEB banko personalo valdymas
Santrauka. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Žmogiškųjų išteklių organizavimas. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų telkimas ir atranka. Personalo adaptacija ir ugdymas. Darbuotojų vertinimas. Motyvacija ir poveikio priemonės. Ab ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 puslapiai
2012 06 25
Personalo valdymas ir atranka
Personalo valdymas ir atranka. Darbo tikslas. Uždaviniai. Planavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Personalo valdymo procesas. Personalo atrankos etapai. Darbuotojų atranka. Darbuotojų paieška. Paieškos būdai. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 28
Personalo valdymas (2)
Įvadas. Uab „x“ charakteristika. Bendrovės vizija, misija, tikslai ir strategija. Bendrovės vizija. Bendrovės misija. Bendrovės tikslai. Bendrovės strategija. Praktika bendrovėje uab „x. “. Bendrovės dokumentai. Bendrovės ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2013 05 20
Personalo valdymas įmonėje referatas
Iliustracijų sąrašas. Įvadas. Įmonė. Įmonės valdymo struktūros. Nuo ko priklauso įmonės struktūra? Personalo valdymas. Personalo valdymo skyrius įmonėje ir jo uždaviniai. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo valdymo ...
Vadybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 05 25
Personalo valdymas „Swedbank“
Atrankos ir adaptacijos programa realioje įmonėje įmonės pristatymas ir veikla. Įmonės darbuotojai ir struktūra. Personalo valdymo veiklos. Komunikacija adaptacijos metu. Darbuotojų vertinimas verslo įmonėse esamas darbuotojų ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 05 12
Personalo valdymas logistikos referatas
Orientacija į klientą. Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais. Personalo atrankos procedūra analizuojamoje įmonėje. Naujų darbuotojų adaptacija. Personalo veiklos valdymas ir vertinimas. Horizontali vertikali karjera. Individualios ...
Logistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 01 19
Personalo valdymas ir jo analizė
Įvadas. Pį „kardažolė“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Personalo valdymo svarba vadovams. Prekybos įmonės organizavimo ypatumai. Darbuotojų motyvavimo priemonių taikymas organizacijoje. Organizacijos struktūros tipai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2014 12 09
Virtualios organizacijos personalo valdymas. Daktaro disertacija
Daktaro disertacija. Įvadas. Personalo vadybos tobulinimas informacinių technologijų priemonėmis – prioritetinė naujų darbo. Organizavimo formų įgyvendinimo problema. Naujų darbo organizavimo formų kūrimas virtualių organizacijų ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 148 puslapiai
2012 08 17
Personalo valdymas didelėje ir mažoje įmonėje
Personalo valdymas didelėje ir mažoje įmonėje. Personalo valdymo sistemos elementai. Nepriklausomai nuo veiklos. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Personalo vadybos subjektai gali būti skirstomi į vidinius ir išorinius. Be vidinių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 11 20
Personalo valdymas konspektas (3)
Įvadas. Personalo vaidmuo ir jį sąlygojanti aplinka. Įmonės kultūra ir politikos formavimas. Personalo veiklos planavimas. Personalo paieška. Personalo veiklos organizavimas. Personalo skyriaus organizavimas. Personalo atranka ir samda. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 73 puslapiai
2016 08 13
Personalo valdymas analizė
Įvadas. Personalo adaptacija. Personalo valdymo, motyvavimo ir mokymo procesai. Personalo valdymas ir tobulinimo procesai. Personalo mokymo metodai. Išvados. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 12 puslapių
2017 01 13
Personalo valdymas IKI parduotuvėse
Įvadas. Uab ,,palink“ charakteristika. Atsiradimo Lietuvoje istorija. Juridinė forma, struktūra. Personalo skyriaus darbo analizė. Darbuotojų sudėtis pagal grupes, amžių, lytį, išsilavinimą. Darbuotojų kaita organizacijoje per tris ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 06 17
Įmonės personalo valdymas savarankiškas darbas
Įmonės strateginiai tikslai. Užduotis. Parenkite įmonės SWOT analizę atsižvelgiant į įmonės veiklos ir personalo valdymo strategiją. Užduotis. Įvertinkite priemones veiksmus , kurių pagalba ateityje planuojate įveikti išorinės ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 03 16
Personalo valdymas projektas
Įvadas. Personalo valdymas. Personalo planavimas. Informacinis personalo valdymo aprūpinimas. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo paieškos ir atrankos etapai. Personalo motyvavimo būdai. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2020 09 21
Organizacijos elgsena ir personalo valdymas
Dauguma šalių, turinčių išsivysčiusias rinkas, pastebi, kad pagrindinis faktorius, padedantis įmonėms sklandžiai vykdyti savo veiklą ir konkuruoti rinkoje, yra profesionaliai savo darbą atliekantys darbuotojai. Svarbu išnaudoti visą ...
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 03 10
Personalo valdymas savarankiškas darbas
Įvadas. Personalo valdymo teoriniai aspektai. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka, adaptavimas,vertinimas. Darbo santykių valdymas. Išvados. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2016 11 17
Žmogiškųjų išteklių vadybos apibrėžimai, personalo valdymas
Žmogiškųjų išteklių vadybos (ŽIV) apibrėžimai. Personalo valdymo ir ŽIV skirtumai. Pagrindiniai žmogiškųjų išteklių vadybos teorijos pokyčiai. ŽIV funkcijų koncepcijų žemėlapis. Koncepcijų žemėlapyje pavaizduotų ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2020 03 08
Personalo valdymas muitinėje
Įvadas. Personalo vadyba Lietuvos respublikos muitinėje. Priėmimas į tarnybą muitinėje. Priėmimo į pareigas tvarka. Stažuotė. Muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimas. Muitinės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas, karjera. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 01 18
Personalo valdymas Bitė Lietuva
Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Uab „ Bitė Lietuva “ aprašymas. Uab „ Bitė Lietuva “ personalo vertinimo procedūra. Pagrindinės kompetencijos. Naudota literatūra.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2016 05 09
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo